Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pode obrigarme o banco a usar o caixeiro e non o portelo?

Un banco pode negarse a atender en portelo determinadas operacións e esixir ao cliente que as faga só nos seus caixeiros se así se indica no contrato da conta
Por Blanca Álvarez 24 de Decembro de 2020
Operar en el cajero automático
Imagen: jarmoluk

O caixeiro automático do banco xa non se utiliza só para sacar diñeiro. Podes ingresar billetes, pagar recibos, facer transferencias, consultar o saldo… e en moitos casos sen cartón. Con todo, hai persoas que prefiren seguir acudindo ao portelo da sucursal e ser atendidas por un empregado, en especial as persoas de maior idade. O banco pode negarse a atenderche no portelo? É legal obrigarche a realizar determinadas operacións nun caixeiro? A resposta, como veremos a continuación, é un “si, pero en determinadas condicións”. É dicir, a entidade pode esixir que determinadas operacións se fagan só nos seus caixeiros, pero sempre que este aspecto estea incluído no contrato da conta. E, se é unha modificación, debe avisar con dous meses de antelación de que as normas e operativa cambian.

Obrigado a operar no caixeiro? Revisa o teu contrato

Ao entrar nunha sucursal bancaria cada vez resulta máis difícil atopar un portelo, pois foron substituídas por pequenos despachos ou mesmo por mesas baixas con cómodas cadeiras de brazos onde se dedican máis á venda de distintos produtos bancarios. E é que as tarefas para as que se utilizaban tradicionalmente os portelos das entidades pasaron a realizarse de maneira maioritaria vía en liña ou a través dos cada vez máis modernos e multifuncionais caixeiros.

Nalgúns bancos permítese levar a cabo algunhas operacións nos portelos, como o pago de recibos. Con todo, case todos reducen o horario en que se pode acudir á sucursal a facelo e, mesmo, cobran algunhas destas operacións se se realizan en portelo (pero son gratuítas e sen límite de horario no caixeiro automático). Poden actuar así?

Se un banco quere prestar o servizo de caixa a través dos caixeiros ou das canles en liña sen que os seus clientes poidan usar o portelo, está no seu dereito. Por que? Como sinala o Banco de España, a forma en que as entidades de crédito atenden a solicitude de reintegros a través do seu servizo de caixa “regúlase no ámbito da normativa interna de cada banco”. Por iso, pode esixir operar no caixeiro, pero “sempre que a entidade teña expresamente incluída a limitación no contrato da conta”, aclara Rafael Gómez, avogado colaborador da Asociación de Avogados e Procuradores Especialistas en Dereito Bancario.

Así mesmo, como asevera Gómez e confirma o Banco de España, se a túa entidade cambia a súa política e decide restrinxir a operativa en portelo de súpeto, sempre débeche avisar, pois “o regulador advirte que deberá comunicar con carácter individual e previo aos seus clientes o cambio de condicións con polo menos dous meses de antelación”.

O meu banco non me atende en portelo, como pór unha reclamación?

Operar con el cajeroImaxe: jarmoluk

Pode reclamar un cliente que non sexa atendido no portelo do banco? A quen e como debe dirixir a súa queixa? Por suposto, “se non vén reflectido no contrato da conta que se prestará o servizo de caixa a través de caixeiros e que o uso do portelo para determinadas operacións está limitada”, o banco ten a obrigación de atender en portelo se así o desexa o cliente. Se é o teu caso, podes interpor unha reclamación dirixida ao Servizo de Atención ao Cliente (SAC) da entidade, tal e como explica Rafael Gómez:

  • Debes dirixir un escrito ao SAC do banco e presentalo na sucursal xunto cunha copia, que che deben selar na entidade.
  • O banco ten dous meses para resolver sobre o asunto, de maneira negativa ou positiva.
  • Se a resposta é unha resolución negativa ou se transcorren dous meses sen obter resposta, podes reclamar ante o Banco de España. 

Agora ben, se no contrato da conta recolleuse a limitación das operacións de caixa en caixeiros, “non poderás facer máis que buscar outra entidade onde non conste esa limitación e levarche o diñeiro a ese novo banco”, asegura o experto.

Axuda do persoal do banco

Cando unha entidade decide que determinadas operacións se deben realizar desde o caixeiro, o habitual é que ofreza axuda aos seus clientes ata que se habitúen á nova dinámica. Se estes son persoas maiores ou é a primeira vez que van utilizar o caixeiro para levar a cabo novas operacións, “un empregado da entidade acompañaralle para ensinar o funcionamento do caixeiro, axudarlle e liquidar as súas posibles dúbidas”, comentan desde Banco Santander.