Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Poden subirme a cota do seguro?

Hai ocasións en que a subida na cota da póliza aparece pactada no propio contrato, pero se o asegurado non a considera xusta, pode reclamar
Por José Ignacio Recio 25 de Marzo de 2013
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

É unha práctica normal que as cotas dos seguros contratados suban un pouco no momento da súa renovación. Aínda que en épocas de bonanza apenas se presta atención a este mínimo incremento, en plena crise non poucos asegurados exponse se esta acción é legal e se teñen as compañías de seguros dereito a realizala. Neste artigo indícase en que casos pode facerse e como, ademais de cando é posible reclamar se o consumidor estímao necesario.

Subida das cotas do seguro, é legal?

Para o fogar, para a prevención de accidentes, para asegurar algún ben material ou para coidar a súa saúde. En todos, ou case todos os fogares españois, cóntase con algún seguro. As gamas son case infinitas, cunha ampla variedade de produtos aseguradores para todos os perfís de clientes, e para cada circunstancia.

Todas estas pólizas subscríbense por unha cota pactada coa propia aseguradora, pero é habitual que, despois dos anos, esta tarifa sufra un aumento sen previa consulta. Así, os usuarios atópanse con que teñen que pagar máis por conservar o seu produto asegurador. E, se en condicións normais este feito molesta, é máis incómodo en plena recesión económica, cando gran parte dos fogares españois tratan de emprender estratexias de aforro en todas as súas accións, sen excluír o mantemento dos seus seguros.

A subida é legal cando a variación do prezo estea contemplada na póliza asinada por ambas as partes

As subidas das pólizas, aínda que sexan leves, poden xerar problemas na economía doméstica dos usuarios, sobre todo entre os sectores máis afectados pola crise e polas medidas adoptadas para tentar paliala (desempregados, funcionarios, traballadores con menor poder adquisitivo, etc.). Por iso é polo que non poucos asegurados expor se estas subidas das cotas son legais e se teñen as compañías de seguros dereito a realizala.

En que situacións pode darse a subida dun seguro

O incremento no prezo dun seguro contratado pode deberse a varias razóns diferentes, e darse en situacións distintas:

  1. A subida é legal cando a variación do importe estea debidamente contemplada, en calquera circunstancia, na póliza asinada por ambas as partes ao comezo da súa relación.

    Neste suposto, os usuarios non terán ningunha defensa posible porque se está aplicando o pactado e, por tanto, a alza da cota non requirirá a aceptación por parte do cliente. Nin tan sequera é preciso que este reciba un aviso previo por parte da súa compañía de seguros. Non queda máis remedio que asumir o gasto e, de non poder afrontalo, hai que esperar dous meses antes do seu vencemento para notificar á aseguradora o desexo de anular a póliza.

  2. Cabe outra posibilidade, con maior defensa para os usuarios: a modificación do prezo non estaba prevista no contrato. Hai que ler con detemento o mesmo para atopar ausencias sobre este motivo. En leste, a subida debe ser aceptada e formalizada por escrito polo cliente (artigo 5 da Lei de Contrato de Seguro).

  3. Por outra banda, cando o incremento da curmá prodúzase para a renovación (novo período de cobertura), a entidade aseguradora deberá comunicar ao cliente dita alza con dous meses de antelación ao vencemento do contrato (prazo previsto no artigo 22 da Lei de Contrato de Seguro para a prórroga do contrato).

    Nesta situación, o asegurado pode non aceptar a subida da curmá, pero a compañía poderá negarse a unha prórroga do contrato para o seguinte período de cobertura. Con iso, a rescisión do produto será unha realidade para ambas as partes, e o seu vencemento farase efectivo.

  4. Hai veces en que a aseguradora comunica ao cliente o aumento da curmá, pero faltan menos de dous meses para a finalización do contrato. Neste caso (que se pode producir durante o período de validez da póliza), se o cliente non aceptael incremento, a aseguradora non poderá proceder á subida e, por tanto, terá que respectar a curmá do período anterior ata o vencemento do seguinte período (un ano).

Queixas e reclamacións

Se o asegurado está desconforme coa subida da súa cota, como se pode canalizar ou formalizar calquera queixa ou reclamación?

En primeiro lugar, a través dos departamentos de atención ao cliente de que dispoñen a gran maioría destas empresas. Neles aténdense e resolven todas as demandas susceptibles de queixas e reclamacións por parte dos clientes, sempre que estean relacionadas cos seus intereses e dereitos legalmente recoñecidos. Estas accións deben ser atendidas e resoltas no prazo de dous meses desde a súa presentación nos departamentos correspondentes de cada aseguradora.

Nos departamentos de atención ao cliente aténdense e resolven todas as demandas susceptibles de queixas e reclamacións

Tamén se atopa a disposición dos clientes, nas oficinas das entidades, o regulamento para a Defensa do Cliente, polo que se regula o funcionamento interno das queixas e reclamacións, a actividade e procedementos do departamento de atención ao cliente ou do defensor do cliente, así como as relacións entre eles.