Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Podo beneficiarme dunha moratoria do meu préstamo?

Se es un consumidor vulnerable, tes dereito a unha moratoria tanto nos préstamos persoais como nos cartóns de crédito na súa modalidade de pago fraccionado
Por EROSKI Consumer 15 de Abril de 2020
moratoria prestamos
Imagen: Raten-Kauf

A moratoria ao pago da hipoteca é unha das axudas económicas máis coñecidas que tomou o Goberno durante a COVID-19. Pero hai outras normas xurdidas durante o estado de alarma que tratan de paliar a vulnerabilidade económica de numerosos cidadáns. Unha delas é a moratoria aos préstamos non hipotecarios, os coñecidos como préstamos ao consumo. En que consiste esta moratoria e quen pode beneficiarse? Neste artigo explicámoscho, ademais de indicarche como e onde a podes solicitar e cal é a súa duración.

Que é a moratoria de préstamos ao consumo

A pandemia de coronavirus provocou unha crise de saúde pública sen precedentes cuxas consecuencias van máis aló do ámbito sanitario. A economía xa empezou a resentirse, e o Goberno tomou algunhas medidas para protexer aos máis vulnerables.

Entre outras, o financiamento solicitado para comprar un coche, cambiar os electrodomésticos da cociña ou comprar unha televisión tamén ten dereito a unha moratoria, unha medida que Vanessa Páez, avogada en San Sebastián da firma ATD Avogados, considera positiva “pois vai dirixida a un segmento de consumidores especialmente vulnerable, que sufriu unha grave diminución dos seus ingresos con motivo da actual crise sanitaria”.

 • A que préstamos afecta. Esta medida, establecida nos artigos 21 e seguintes do Real Decreto-lei 11/2020, afecta as obrigacións contractuais derivadas de todo préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria que estivese vixente cando entrou en vigor este RDL. É dicir, “inclúense tanto os préstamos persoais como os cartóns de crédito na súa modalidade de pago fraccionado“, sinala a avogada.
 • Que implica. O seu efecto inmediato é “eximir temporalmente da obrigación de pago de préstamos e créditos non hipotecarios”. Deste xeito, durante esta suspensión, os contratos non devengarán intereses, nin ordinarios nin de demora, e as entidades financeiras non poderán esixir o cumprimento das obrigacións de pago.
 • Cal é a súa duración. O Real Decreto-lei 11/2020 establece que a medida terá unha duración de tres meses, “ampliables mediante acordo de Consello de Ministros”, aclara a avogada.

moratoria prestamos por COVID19Imaxe: Ministerio de Consumo

Quen poden beneficiarse?

Os beneficiarios por esta moratoria, tal e como apunta Vanessa Páez, son as persoas físicas que se atopen en situación de vulnerabilidade económica, e para iso deben cumprir uns requisitos determinados:

 • Estar en situación de desemprego ou, en caso de ser autónomo, sufrir unha diminución de ingresos en polo menos un 40 %.
 • O conxunto da unidade familiar non debe superar, no mes anterior ao que se solicita a moratoria, un límite de ingresos determinado. Leste varía en función das circunstancias persoais e familiares dos solicitantes (grao de discapacidade, persoas maiores de 65 anos…).
 • O conxunto de débeda hipotecaria e carga económica por subministracións (auga, luz…) ten que ser superior ao 35 % dos ingresos da unidade familiar.
 • Que a unidade familiar haxa sufrido unha alteración significativa das súas circunstancias económicas en termos de esforzo de acceso á vivenda. É dicir, que como consecuencia da redución de ingresos, aumentase a carga económica que supón ter unha hipoteca.

Para definir a situación de vulnerabilidade económica ao pedir a moratoria en préstamos ao consumo, “débese ter tamén en conta as especialidades previstas no art. 18 do RD”, explica a experta. Estas especialidades afectan as persoas que, ademais de solicitar esta medida, xa sexan beneficiarias da moratoria na súa hipoteca ou a aquelas que, a pesar de non ter un préstamo hipotecario, teñen que facer fronte a pagos periódicos como aluguer de vivenda ou préstamos.

Como a solicito e que documentos debo achegar?

As solicitudes deben presentarse nas entidades onde as persoas afectadas teñan contratado o préstamo e poden realizarse “desde o 1 de abril ata un mes despois do fin de vixencia do estado de alarma”, indican desde CaixaBank.

A documentación que teñen que presentar depende do tipo de traballador que o pida (por conta allea ou propia), do tipo de moratoria que solicite e das circunstancias familiares —indica Páez—,  pero en xeral son as seguintes:

 • Certificado que acredite a situación legal de desemprego e a contía da prestación.
 • Xustificantes da situación familiar.
 • Certificados de grao de discapacidade no seu caso.
 • Xustificantes da titularidade de bens (nota simple do rexistro da propiedade, escrituras de compravenda…).
 • En caso de cesamento de actividade, o certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da correspondente comunidade autónoma.
Outras medidas de apoio ao consumidor

Para paliar os efectos da COVID-19 aprobáronse outras medidas de apoio aos consumidores máis vulnerables:

 • Rescate de plans de pensións. Amplíanse as circunstancias nas que se poden facer efectivos  os dereitos consolidados nos plans de pensións.  Así, se como consecuencia do coronavirus estás desempregado tras un ERTE ou cesaches a túa actividade en caso de ser autónomo, podes dispor de maneira excepcional dos aforros acumulados.
 • Máis beneficiarios do bono social eléctrico. O bono social de electricidade amplíase a máis beneficiarios. Sempre de maneira excepcional e temporal, podes contratar o Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC), se tes unha renda igual ou inferior a determinados limiares referenciados ao IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples), cesaches na túa actividade ou reduciches a túa facturación un 75 % respecto ao semestre anterior.