Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Podo rescatar o meu plan de pensións polo coronavirus?

Traballadores en ERTE e autónomos afectados pola crise do coronavirus poden rescatar unha parte dos seus plans de pensións se cumpren certos requisitos
Por Javier Mezcua, Helpmycash 16 de Xuño de 2020
plan pensiones ERTE
Imagen: useche70

A crise sanitaria do coronavirus provocou a destrución de máis de 750.000 empregos e deixou a miles de persoas afectadas por ERTE. Aínda que xa se empeza a ver a luz ao final do túnel (en maio o número de afiliados creceu en case 100.000), aínda moitos traballadores e empresarios non puideron volver á normalidade. Para mitigar os efectos desta crise, os empregados e autónomos que teñan un plan de pensións contratado e que visen reducidos os seus ingresos poden rescatalo de forma excepcional. Iso si, teñen que cumprir unha serie de requisitos e o importe do rescate está limitado a un máximo de 1.613 euros ao mes. Contámolo nas seguintes liñas.

Requisitos para rescatar un plan de pensións pola COVID-19

A finais de abril entrou en vigor o Real Decreto-Lei 15/2020 que regula os requisitos para rescatar un plan de pensións como consecuencia da crise sanitaria, unha medida que xa se anticipou noutro decreto aprobado a finais de marzo.

Esta nova continxencia, que ten carácter temporal, ofrece ás familias a posibilidade de rescatar os seus plans de pensións, plans de previsión asegurados (PPA), plans de previsión social empresarial (PPSE) e mutualidades de previsión social durante un prazo de seis meses desde a declaración do estado de alarma. A medida, por tanto, finaliza o próximo 14 de setembro.

Pero quen poden facer efectivos os dereitos consolidados dos seus plans de pensións? A normativa contempla catro perfiles de clientes que poderán acollerse a esta continxencia temporal.

1. Traballadores por conta allea afectados por un ERTE

Poderán rescatar os dereitos consolidados dos seus plans de pensións os partícipes que se viron afectados por un ERTE e que, por tanto, atópense en situación legal de desemprego.

Neste caso, estas persoas terán que presentar un certificado da empresa no que se indique que se viron afectados polo ERTE e a súa última nómina.

2. Empresarios cuxos negocios tivesen que pechar ao público

O segundo suposto abarca aos empresarios cuxos establecementos tivesen que pechar por mor das medidas aprobadas polo Goberno polas que se suspendeu a apertura ao público de determinados establecementos.

Para solicitar o reembolso do diñeiro dos plans, terase que presentar unha declaración responsable onde se sinale que se cumpren cos requisitos e que o local se mantén pechado por mor das medidas do Goberno, así como un xustificante económico como o IRPF do exercicio anterior.

3. Traballadores por conta propia que cesasen a súa actividade

A medida esténdese tamén aos traballadores por conta propia que estivesen “previamente integrados nun réxime da Seguridade Social como tales”, segundo recolle a normativa e que, debido á pandemia do coronavirus, tivesen que cesar a súa actividade.

Nestes casos, queres queiran recuperar o seu diñeiro terán que presentar un certificado da Axencia Tributaria ou do órgano correspondente de cada comunidade autónoma no que se declare o cesamento da actividade e un xustificante económico como o IRPF do exercicio anterior.

4. Autónomos cuxa facturación caese un 75 %

Nun real decreto posterior, con data de 28 de abril, o Goberno estendeu esta continxencia aos autónomos que, sen cesar a súa actividade, visen reducida a súa facturación nun 75 % en relación á media do semestre natural anterior.

Terase que presentar a información contable que acredite a redución dos ingresos.

eurosImaxe: Bru-non

E se non podo presentar a documentación que me esixen?

Nestes casos, os cidadáns teñen a alternativa de presentar unha declaración responsable na que figuren os motivos polos cales non puideron achegar a documentación. Unha vez finalizado o estado de alarma, teranse que entregar os documentos que falten no prazo máximo dun mes.

Cal é o importe máximo que se pode rescatar?

A contía máxima que o partícipe poderá recuperar do seu plan de pensións será de 1.613 euros ao mes, que é o resultado de prorratear o IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) anual para doce pagas vixente este ano (6.454 euros) multiplicado por tres; é dicir, 6.454 euros multiplicado por tres (19.362 euros) e dividido entre doce (1.613 euros ao mes).

No entanto, en cada un do catro supostos, a contía máxima será o límite fixado anteriormente (1.613 euros ao mes) ou a seguinte cantidade (a menor das dúas):

  • Empregados afectados por un ERTE. Os salarios netos que non se ingresaron mentres dure o ERTE durante un prazo máximo igual ao que dure o estado de alarma máis un mes adicional.
  • Traballadores por conta propia e empresarios donos dun local pechado. Os ingresos netos estimados que non se percibiron a consecuencia do cesamento da actividade, a baixada da facturación ou o peche dos locais durante un prazo máximo igual ao que dure o estado de alarma máis un mes adicional.

O importe final, que se calculará en base á menor das dúas cantidades anteriores, será proporcional á duración do ERTE, o período durante o cal o traballador por conta propia cese a súa actividade ou reduza os seus ingresos ou o tempo no que o empresario non poida abrir o seu local, cun máximo equivalente á vez que dure o estado de alarma máis un mes adicional.

Canto tempo tardan en abonar o diñeiro?

A entidade xestora deberá abonar o diñeiro aos solicitantes nun prazo máximo de sete días hábiles desde o momento no que presenten toda a documentación, salvo no caso dos plans do sistema de emprego (30 días hábiles).