Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Por que actuacións pódenme cobrar os bombeiros?

Os bombeiros pódenche cobrar se non hai perigo vital, o servizo benefíciache e, en especial, se o sinistro débese a unha neglixencia ou comportamento irresponsable
Por Blanca Álvarez Barco 9 de Abril de 2022
Actuaciones por bomberos
Imagen: Gustavo Fring
Retirar un niño de avispas ou rescatar un gato, pero tamén asistir nunha inundación doméstica ou abrir una porta son labores que a diario realizan os bombeiros. E, paira sorpresa de moitos cidadáns, cóbranse. Cada ordenanza municipal expón un modo de actuar, valorar e cobrar as actuacións que levan a cabo os seus servizos de emerxencia. Con todo, os corpos de bombeiros municipais coinciden en  cobrar si a prestación dos servizos redunda en beneficio de quen lles avisou e, en especial, si o sinistro débese a unha neglixencia ou comportamento irresponsable . Neste artigo explicámosche que actuacións están gravadas, quen a paga e os parámetros paira decidir as taxas, entre outras cuestións.

Que actuacións cobran os bombeiros

Non en todas as cidades cóbrase o mesmo nin sempre as mesmas intervencións, pero, en xeral, as seguintes actuacións corren por conta do beneficiado polo servizo, sobre todo se responden a unha neglixencia:

🔸 Incendios , se hai intencionalidade ou neglixencia grave.

🔸 Salvamentos , se hai neglixencia na causación do perigo.

🔸 Limpeza de calzada  polo derrame de combustibles, aceites, líquidos perigosos ou similares.

🔸 Rescate de animais e traslado, eliminación de niños e servizos similares.

🔸 Sinistros causados por auga , inundacións ocasionadas por obstrución de desaugadoiros ou por acumulación de sucidade, por depósitos en mal estado e casos similares, “sempre que se aprecie neglixencia no mantemento”.

 Intervencións en avarías de transformadores ou cables eléctricos , desconectar alarmas, liñas de alta tensión, transformadores, cadros eléctricos… achacables a un deficiente mantemento.

 Apertura de. portas  ou outros accesos, cando sexa debida a neglixencia ou si non hai risco paira as persoas ou os bens no ámbito bloqueado.

🔸 Caída de carteis, cristais, valos, de cerramentos de escaparates, persianas, portas, etc.

 Consolidación de. construcións , apontoamentos, afundimentos, demolición de edificios, saneado de fachadas e tellados e outros servizos similares, “cando a intervención sexa por mor de una construción ou dun mantemento deficientes”.

Por que cobran bombeiros
Imaxe: Tim Eiden

Quen paga os servizos dos bombeiros

 Se pides socorro aos bombeiros en calquera dos casos citados, deberás pagar. Isto é así porque quen o abona é quen se beneficia da prestación dos servizos. 

 En xeral, se existen varios beneficiados pola intervención, o pago da correspondente taxa farase proporcionalmente. Cada un abonaraa segundo os efectivos que se empregaron, e farase un informe técnico paira dilucidar que actuacións beneficiaron a cada un. Se non é posible individualizalos, repartirase a partes iguais. 

 As empresas aseguradoras do risco teñen condición de substitutos do contribuínte. É dicir, se tes un seguro que cubra o sinistro paira o que chamaches aos bombeiros, será a compañía a que fará fronte á factura.

Como se decide o importe que deberás pagar

Cando se cobran taxas, como se calcula a cantidade que hai que pagar? En xeral, téñense en conta diferentes parámetros:

  • O número de efectivos persoais  que interveñen no servizo. Considérase, ademais, o rango do bombeiro : axente, inspector, xefe de mando, etc. encarecer segundo o grao do persoal que acuda.
  • Os  materiais  que se empregaron: escala e brazo articulado, extintores, lanchas…, 
  • tempo  que se investiu. Pódese cobrar una taxa fixa pola primeira hora, e vaise engadindo despois o prezo de cada hora ou fraccións de hora.

Canto cobran en Barcelona, Madrid, Bilbao…

Os bombeiros non aplican as mesmas tarifas en todos os municipios. Indicámosche as de cinco grandes cidades:

‍ Barcelona

O servizo de intervención custa 224,10 euros paira salvamentos (por neglixencia), apertura de portas, etc. sempre que a duración máxima do servizo sexa una hora. Se supera este tempo, e houbese que usar material especial, as tarifas varían. Nas taxas que achegamos debaixo indícanse os prezos por hora ou fracción polo material utilizado.

‍ Bilbao

Una saída que precise una autobomba cobrarase por 1.730 euros, e por hora de traballo, 865 euros. Se se usa escala e brazo articulado, o custo por saída é de 2.420 euros, e de 1.210 euros por hora de traballo. Paira coñecer en profundidade as tarifas podes ler as ordenanzas fiscais adxuntas.

‍ Madrid

O servizo de extinción de incendios do Concello de Madrid “non liquida taxa ás persoas que sufran un incendio en casa “, sinalan desde a Xefatura do Corpo de Bombeiros do Consistorio. En todo caso “hai una taxa polo mantemento dos servizos de emerxencia de os Bombeiros”, engade, que grava os salvamentos, inundacións, etc. como podes ver no seguinte documento.

‍ Sevilla

A saída de servizo está gravada na capital andaluza con 30,09 euros. A iso hai que sumar o custo dun vehículo de altura (69,53 euros) ou o dunha autobomba ou autotanque (50,21euros). Ademais, o uso dos vehículos de carga custa 30,09 euros; o das embarcacións de salvamento, 23,28 euros; ou as bombas de achique, 23,18 euros. Todos os detalles están na ordenanza fiscal que regula estas taxas:

‍ Zaragoza

En Zaragoza, están gravadas as actuacións que redunden en beneficio de quen precisa a intervención. O servizo de cada bombeiro custaría 18 euros a hora; un oficial, 20; e así até chegar ao inspector, que cobraría 38 euros por cada hora. Se se necesita un médico, abonaríanse 28 euros máis cada hora, e 24 euros por un ATS.

Respecto ao material, por cada hora, custaría 40 euros por autoescala ou vehículo especial, 12,30 euros por extintor, 73,50 cada 10 litros espumógeno… Se hai que utilizar lanchas ou motos náuticas, os prezos soben aínda máis. Máis información, no seguinte documento:

En que casos os bombeiros non cobran ao cidadán
Non hai que pagar taxas :
 polos servizos que se presten en beneficio de toda a comunidade ou dunha gran parte da poboación de un municipio.
 en casos de calamidade ou catástrofe natural oficialmente declarada.
 si é un salvamento de persoas en situación de risco vital.