Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Por que España recada tan pouco do Imposto de Sociedades?

A caída dos ingresos desta taxa non axuda ao obxectivo de controlar o déficit fiscal e pode resultar prexudicial para o emprego
Por José Ignacio Recio 16 de Setembro de 2016
Img income tax 4916261280
Imagen: stevepb

Os últimos datos sobre a recadación do Imposto de Sociedades en España non son positivos. O seu esborralle pon de manifesto o complicado momento que se está atravesando para ingresar das empresas máis diñeiro por este concepto e as dificultades que isto leva para axustar as contas do Estado e, polo tanto, dinamizar a economía española. Neste artigo explícase o motivo desta situación na actualidade, e en especial por que se recada tan pouco en relación con outros países da nosa contorna máis próxima, o que podería afectar á evolución do emprego nos próximos meses.

Relevancia do Imposto de Sociedades

O Imposto de Sociedades é unha das principais fontes de ingresos dun país. E a medida que estes ingresos son maiores, benefíciase ao investimento, o emprego, as infraestruturas, etc. Este pago que deben facer as empresas xérase por medio dunha operación contable de aparente sinxeleza cos ingresos e gastos realizados durante un mesmo exercicio, equivalente a un ano, e tras os axustes necesarios entre a contabilidade das compañías e os criterios impostos polos órganos tributarios.

A partir de aquí, e a medida que os ingresos das empresas sexan maiores, debería incidir nunha maior recadación por parte do Estado. Como consecuencia diso, habería maior facilidade para axustar os orzamentos e, por outra banda, para que estes importes poidan beneficiar as políticas de emprego, investimento e gastos sociais na sociedade.

Impuesos principalImagen: stevepb

A que se debe a baixa recadación?

A gran controversia deste imposto de carácter empresarial derívase do feito de que, ante un momento de grandes necesidades para axustar os orzamentos, están a deixarse de ingresar miles de millóns de euros por este concepto, tal como denuncian os inspectores de Facenda. Unha medida para solucionar este problema fiscal reside en aplicar unha dobre vía: por unha banda, por medio dunha reforma fiscal, e, por outra banda, a través dunha eficaz loita contra a fraude.

  • Desaxuste contable. Para entender esta formulación, hai que recorrer á ausencia de calquera tipo de límites á dedución de gastos financeiros. Este escenario non ocorre nos principais países da nosa contorna máis próxima, na Unión Europea, pois decidiron limitar a dedución de gastos financeiros. Non en balde, o mecanismo de recadación do Imposto de Sociedades baséase nun certo desaxuste contable: os ingresos non suman, mentres que, pola contra, os gastos financeiros si son susceptibles de deducións.
  • Menores ingresos. Outra das causas máis notables polas que se recada menos diñeiro por esta obrigación fiscal débese a unha certa flexibilidade nos movementos contables das empresas, ata o punto de que poden demorar de forma indefinida os pagos desta taxa. O seu efecto máis inmediato trasládase a unha menor recadación por este imposto empresarial, tal e como está a pasar nos primeiros meses deste ano e que están a afectar á política económica do Goberno.
  • Recadación negativa en 2016. Todas estas explicacións están a incidir en que a recadación do Imposto de Sociedades estea a ser menor que noutros exercicios, e por baixo doutros países, segundo os últimos datos rexistrados no Ministerio de Facenda. Cabe lembrar que é a cifra máis negativa desde que se crease este imposto, fai xa algo máis de 20 anos. De calquera forma, ten unha especial incidencia na distribución dos principais gastos sociais: emprego, sanidade, infraestruturas, etc.
Que é o Imposto de Sociedades?

Trátase dunha taxa persoal e directa, a diferenza doutros impostos que son extensibles á maioría dos cidadáns. Caracterízase porque grava a obtención de renda por parte das sociedades que están situadas no territorio nacional, e non coas persoas físicas, como xa o fai o Imposto da Renda sobre as Persoas Físicas (IRPF). Sempre sobre a base das ganancias destas sociedades articúlase a contía do que deben abonar todos os anos ás arcas do Estado.

O tipo impositivo deste imposto para 2016 é do 25% con carácter xeral, tras rebaixarse tres puntos porcentuais con respecto ao período precedente. No entanto, os emprendedores teñen un tipo reducido que lles farán pagar só o 15%, aínda que para iso teñan que demostrar o inicio dunha actividade económica neste período. As pemes e as microempresas, doutra banda, téñeno xeneralizado ao tipo xeral do 25%, tras anularse o reducido.