Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Por que é importante ter un bo historial de crédito?

O historial crediticio será a nosa carta de presentación cando solicitemos un préstamo persoal ou calquera outro tipo de financiamento
Por EROSKI Consumer 14 de Setembro de 2020
analisis credito
Imagen: Lukas

Cando queremos pedir un crédito ou calquera outro tipo de financiamento a unha entidade, esta realizará unha análise do noso perfil, incluíndo unha análise do noso historial crediticio. Este historial daralle unha idea ao prestamista de como nos comportamos ao solicitar financiamento con anterioridade e poderá aumentar ou diminuír as nosas posibilidades de obter o crédito. En España non existe un historial crediticio como o pode haber en países como Estados Unidos, nos que se asignan puntos aos prestatarios, pero todos temos un pasado que o banco investigará. En concreto, antes de aprobar a nosa solicitude, contará coas análises da CIRBE e a ASNEF. Contámosche que información facilitan e a importancia que teñen.

A CIRBE, para coñecer o noso endebedamento actual

A CIRBE, a Central de Información de Riscos do Banco de España, é unha base de datos que recolle a información dos préstamos e créditos bancarios que cada cliente ten vixentes. Cada mes, a CIRBE facilita ás entidades a información das persoas que teñan créditos vixentes que en conxunto somen 9.000 euros ou máis, aínda que o Ministerio de Economía lanzou en xullo unha nova orde ministerial pola que se espera que aparezan nela o conxunto de créditos a partir de 1.000 euros.

Esta base de datos na que participan todas as entidades bancarias e que está xestionada polo Banco de España proporcionaralle ao prestamista a información dos créditos vixentes que teñamos nun banco. Esta información é moi necesaria para a entidade, xa que lle axudará a determinar o nivel de solvencia e endebedamento de cada cliente. Non esquezamos que o recomendable é que as nosas débedas non superen o 30 ou 35 % dos nosos ingresos, algo que teñen en conta os bancos á hora de aprobar un crédito e que poden coñecer consultando esta base de datos.

Ás entidades que o soliciten, o Banco de España entregaralles un informe onde indicará a débeda agregada que temos, sempre que supere os 9.000 euros, aínda que non indicará con quen temos os préstamos vixentes.

En cambio, se nós queremos coñecer os nosos datos, o informe da CIRBE detallaranos a cantidade de cada a cantidade de cada crédito vixente, mesmo se son cifras menores a 9.000 euros, ademais do nome do banco que o concedeu e o código identificador. Pedir este informe é gratuíto e poderemos realizalo a través da web do Banco de España.

ASNEF, para saber se temos débedas impagadas

ASNEF, a Asociación Nacional de Establecementos Financeiros de Crédito, é a base de datos de falta de pagamentos máis grande de España e está xestionada por Equifax, é dicir, ASNEF é o titular dos datos, pero é Equifax quen os utiliza.

A este ficheiro poderán acceder as entidades asociadas e obterán unha análise de se temos algún tipo de obrigación financeira non paga. Calquera tipo de entidade socia poderá engadirnos neste ficheiro, se non cumprimos cunha obrigación financeira: desde empresas de telefonía ata bancos.

Se temos débedas impagadas con bancos ou outras empresas, aínda que sexan de pequenas cantidades, veranse reflectidas neste informe. Pero, segundo a entidade onde teñamos a débeda ou o importe, o banco terao máis ou menos en conta.

Nós tamén poderemos consultar se aparecemos neste ficheiro de maneira gratuíta e reclamar se hai algún dato incorrecto.

ordenador analisisImaxe: fauzels

Para que serven estes ficheiros cando pedimos un crédito?

En ambos os casos os datos consultados servirán ao prestamista para analizar o noso perfil ao solicitar un crédito, é dicir, o noso nivel de solvencia.

No caso de ASNEF, a importancia de non ter débedas impagadas cando o noso banco analiza o noso perfil será primordial para que a nosa solicitude non sexa rexeitada. Se esta débeda é de orixe bancaria, as nosas posibilidades de conseguir financiamento serán practicamente nulas.

En canto á CIRBE, esta análise dependerá máis da cantidade de débeda que temos vixente, a pesar de que non esteamos atrasados no pago. E é que aprobar un novo crédito implicará ter un novo préstamo que reembolsar e o banco debe analizar que isto non supoña un desequilibrio para as nosas finanzas. E iso que, segundo os nosos ingresos e o resto das obrigacións financeiras, ter préstamos vixentes por máis de 9.000 euros non sempre suporá ter un mal historial crediticio. Por outra banda, non esquezamos que aínda que non aparezamos na CIRBE por ter créditos vixentes por valor inferior a 9.000 euros, o banco podería pedirnos unha copia do noso extracto bancario para comprobar se realmente pagamos algunha débeda.

En definitiva, estas análises servirán para que o banco teña unha mellor idea do noso comportamento con outros acredores e como complemento ao resto dos datos achegados (nómina, extractos, información laboral, etc.).