Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Por que non consigo os meus obxectivos de aforro e investimento?

Ás veces, ser inflexible e non empregar a estratexia máis adecuada impide aos aforradores poder incrementar os seus beneficios
Por José Ignacio Recio 28 de Xaneiro de 2015
Img hucha hd
Imagen: RAWKU5

Son numerosos os investidores que ante o inicio dun novo ano establécense uns obxectivos que, ao cabo, poucos son capaces de levar á práctica. Esta situación resulta frustrante, polo que os aforradores pregúntanse se haberá algún modo de alterar a tendencia. A resposta é afirmativa, aínda que, como se explica nesta reportaxe, esixe un cambio nos comportamentos dos investidores quen deben ser disciplinados pero tamén deixarse levar pola flexibilidade dos mercados financeiros. Sen dúbida, esta é unha das estratexias máis adecuadas para lograr un incremento en beneficios e aforro.

Como conseguir mellorar os investimentos e aforro?

Quen non estean satisfeitos cos resultados dos seus investimentos deberán cambiar de estratexia e optar por unha máis estimulante
Tanto a renda fixa como a variable xeran innumerables achegas aos aforradores, sendo a débeda pública, bonos corporativos, fondos de investimento, metais preciosos e, por suposto, Bolsa, algúns das canles onde poden depositar os aforros, en función da evolución dos mercados e da oportunidade. Así, en determinados momentos será máis rendible comprar débeda de países periféricos, pero noutros non haberá máis remedio que arriscar un pouco máis e introducirse nos mercados bolsistas, se o que se desexa é chegar a final de ano cunha conta corrente máis saneada.

Pero quen non estean satisfeitos cos resultados dos seus investimentos deberán cambiar de estratexia e optar por unha máis estimulante que permita facer visible os resultados nos próximos meses. Se se aplican unha serie de consellos, poderanse conseguir estes obxectivos:

  • Decantarse polos mercados máis rendibles en cada momento: as expectativas de rendibilidade non son sempre as mesmas, e hai que adecuarse a esta flexibilidade.

  • Diversificar o investimento nos activos financeiros máis rendibles de cada ano, para protexerse das posibles turbulencias que aparezan nos mercados.

  • Estar atentos ás noticias económicas que xurdan, xa que darán as pistas oportunas respecto cara a onde se poden canalizar os aforros.

  • Delegar a xestión das achegas a departamentos que teñen os bancos para salvagardar e rendibilizar os aforros dos seus clientes.

  • Detectar as mellores oportunidades que proporcionen os mercados financeiros e ir tomando posicións nas que se consideren máis aptas para os intereses dos aforradores.

    Cada activo financeiro ten un momento en que é máis adecuado contratalo, só hai que prevelo para que poida afectar de forma positiva ao estado das contas persoais.

  • Non hai que ser estático nos investimentos, senón que o máis prudente é ir movéndoas en función do comportamento que presenten en todos os exercicios.

  • É conveniente facer unha revisión cada trimestre, ou polo menos cada seis meses, e anular as posicións nos produtos menos rendibles para desvialos a outros cunha evolución máis favorable.

  • Non hai que centrarse nuns poucos produtos, senón abrirse a novas alternativas de investimento que poden axudar a canalizar de mellor forma os aforros.

Solicitar unha xestión delegada

Se os usuarios bancarios, por calquera circunstancia, non sentisen capacitados para levar por si sós a xestión do seu patrimonio, non se deben sentir preocupados por iso, xa que este problema ten solución. En efecto, pódese solicitar ao banco unha xestión delegada, sen ningún custo económico. Por ela, a entidade, en función do perfil do cliente, asumirá o control dos seus aforros para xerarlle a maior rendibilidade posible a través dunha xestión activa dos seus fondos monetarios.

A súa experiencia neste servizo está máis que contrastada polos moitos anos de dedicación a este ámbito do investimento privado e saberán que é o que mellor poden ofrecer os mercados financeiros ao usuario en cada momento.

Para acceder a este servizo, basta con solicitalo ao banco co que habitualmente se opere e eles encargaranse de canalizar o patrimonio persoal dunha maneira profesional e efectiva.