Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Poxa do Tesouro Público para 2009

As Obrigacións do Estado son as que ofrecen maior rendibilidade, aínda que para períodos de entre 10 e 30 anos
Por José Ignacio Recio 20 de Marzo de 2009
Img monedas

A nova poxa do Tesouro Público de face ao exercicio 2009 é unha das menos atractivas para os intereses dos investidores dos últimos anos, xa que a súa rendibilidade viuse reducida ata o 1,24% nas Letras a 12 meses, ao 2,43% nos Bonos a dous anos e ao 3,81% para as obrigacións a 10 anos. Pero, a cambio, constitúese como un dos produtos máis seguros do panorama financeiro nesta época de turbulencias.

Os depósitos a unha semana proporcionan unha rendibilidade por baixo do 1% (concretamente do 0,93%), a dúas semanas do 1,10% e a un mes o 1,24%. Tampouco a renda variable está a rescatar o diñeiro dos pequenos e medianos aforradores, xa que está a desenvolver unha caída libre que leva aos prezos das compañías que cotizan en Bolsa a niveis descoñecidos -habería que remontarse ata 1997 para ver prezos como os actuais-. Por iso é polo que os investidores máis conservadores decántense por produtos da débeda pública, que na súa modalidade de longo prazo ofrecen ata un 4,92% de rendibilidade. Os Bonos a dous e cinco anos proporcionan un 2,43% e 3,48% respectivamente, mentres que as obrigacións a 10 e 30 anos estipúlano no 3,81% e 4,92%, as máis altas neste tipo de produtos de renda fixa.

Renda fixa para afrontar o ano

O Tesouro Público emitirá ao longo de 2009 Bonos e Obrigacións do Estado por valor duns 87.000 millóns de euros. Preséntase así unha oportunidade de investir en valores do Tesouro, para quen buscan maior rendibilidade das que ofrecen nestes momentos as Letras do Estado. O Tesouro Público levará a cabo poxas todos os meses; as de Bonos terán lugar o primeiro xoves de cada mes. A diferenza doutros anos, as oportunidades de investimento en Bonos non só se cinguirán ás principais referencias a tres e cinco anos (2,75% en abril de 2012 e 4,25% en xaneiro de 2014, respectivamente), senón que se reabrirán Bonos a prazos intermedios para axustarse ás preferencias dos investidores. Por exemplo, en febreiro o Tesouro emitiu referencias con dous anos. As Obrigacións do Estado (con prazos superiores a cinco anos) poxaranse o terceiro xoves de cada mes. Tamén nestes prazos combinaranse as emisións das principais referencias a 10, 15 e 30 anos (4,60% en xullo de 2009, 4,80% en xaneiro de 2024 e 4,90% en xullo de 2040, respectivamente) con reaperturas de obrigacións con prazos intermedios.

Neste exercicio, debido á crise, haberá reaperturas de Bonos e Obrigacións con prazos intermedios

Antes de cada trimestre, o Tesouro anuncia as poxas de Bonos e Obrigacións que realizará no período entrante, para dar oportunidade aos investidores de coñecer e analizar as posibilidades de investimento. Do mesmo xeito que coas Letras do Tesouro, os investidores poden participar nas poxas de Bonos e Obrigacións do Estado a través do sistema de contas directas no Banco de España, por Internet na páxina do Tesouro Público e, a través de calquera entidade financeira. Como produto de renda fixa que é, ten a vantaxe de que é non é necesario seguir a súa evolución diaria ao coñecer de antemán a súa rendibilidade, que sempre se caracterizou por ser unha das máis baixas do mercado financeiro.

Características da nova poxa

Letras, Bonos e Obrigacións manteñen sempre unhas constantes, pero nesta nova poxa resáltanse outras consideracións froito da actual crise económica e a baixada nos tipos de interese. Con todo, os produtos relacionados co Tesouro Público manteñen uns trazos que os diferencian doutros produtos financeiros:

  • Proporcionan escasa rendibilidade, do 1,24% por exemplo, para as Letras a 12 meses.
  • Ofrecen seguridade e tranquilidade nun marco de turbulencias financeiras como é o panorama económico internacional.
  • Son produtos fáciles de contratar, tanto a través das entidades bancarias como por Internet.
  • Contemplan uns prazos excesivamente longos, que no caso das Obrigacións chegan ata os 30 anos.
  • Teñen a garantía do Estado e coñécese de antemán que rendibilidade van xerar.
  • Están destinados a un perfil de aforrador moi defensivo.
  • Permiten optar por varias modalidades en función do prazo seleccionado para cada produto.
INVESTIMENTO MÍNIMO E RETENCIÓNS FISCAIS

Unha das principais vantaxes de contratar Letras, Bonos e Obrigacións do Estado é que se pode facer desde 1.000 euros, cantidade bastante alcanzable para as economías domésticas, a diferenza doutros produtos financeiros cuxo desembolso inicial é moi superior. Outra vantaxe adicional é que as Letras, en calquera das súas modalidades, non contemplan retención no Imposto da Renda sobre as Persoas Físicas (nos Bonos e Obrigacións a retención é do 18%, en consonancia con outros produtos financeiros, por exemplo os depósitos).