Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Preparar a vivenda para o tempo invernal

Para evitar roturas de canos, atrancos e outras avarías domésticas típicas no inverno, requírese un labor de mantemento e prevención continuada
Por José Ignacio Recio 17 de Decembro de 2013
Img nevada madrid hd
Imagen: M.Peinado

Coa chegada do inverno xorden as inclemencias atmosféricas (choiva, neve, sarabia, etc.) que tantos problemas xeran nos fogares en forma de danos, roturas de canos, atrancos e outro tipo de avarías que inciden sobre a vivenda. Para que estes problemas non se agraven, como se indica no seguinte artigo, requírese un labor de mantemento e prevención continuada.

Previr problemas no fogar para aforrar

Na época de fortes choivas aumenta un 19% o número sinistros nas vivendas, segundo os datos achegados por Reparalia, empresa especializada na comercialización de contratos de coidado do fogar e na xestión integral de sinistros e reparacións. E é que, coa chegada da tempada invernal, aparecen tamén as inclemencias atmosféricas (choiva, neve, sarabia…) que xeran múltiples problemas nas casas en forma de danos, roturas de canos, atrancos e outro tipo de avarías.

Estas incidencias agudízanse aínda máis cando ocorren en vivendas unifamiliares ou segundas residencias, nas que é máis difícil calibrar os efectos das desfeitas derivadas do impacto directo do vento e a choiva, nuns casos pola condición individualizada do inmoble, e noutros, pola ausencia dos propietarios durante a época máis fría do ano.

As principais desfeitas son os derivados do impacto directo e indirecto da auga

As principais desfeitas son os derivados do impacto directo e indirecto da auga. Así mesmo, son frecuentes as roturas de toldos e persianas producidas polos fortes ventos. Séguenlle os danos eléctricos, curtocircuítos e danos como consecuencia de incendios, explosións e caídas de raios. Para tratar de evitalos ou que se agraven, é preciso levar a cabo un labor de mantemento e prevención.

Este asunto tórnase aínda máis grave cando, ademais, ten unha repercusión directa sobre a conta corrente dos propietarios. Segundo o citado informe, previr as posibles consecuencias do temporal de choivas pode xerar un aforro en reparacións posteriores que pode exceder os 950 euros.

Hai dúas solucións que poden mitigar o efecto económico das inclemencias derivadas dos temporais de choiva, vento e neve:

 • Dispor dun seguro para o fogar que contemple estas continxencias específicas, e que amortice os gastos polos danos provocados polos axentes naturais na casa. Mesmo hai algúns produtos aseguradores que teñen en conta os danos derivados por accións excepcionais da natureza (riadas, grandes treboadas, etc.).

 • De non ser leste o caso, non haberá máis remedio que aplicar unha batería de sinxelos consellos para o mantemento e a prevención de problemas na vivenda:

  1. En primeiro lugar, é necesario limpar a azotea e os desaugadoiros, así como as terrazas, para que non se tapen con lixo e outros elementos obstructivos que poidan orixinar atascos nos seus condutos.

  2. As azoteas deben ter recubrimento para evitar humidades e pingueiras, así como proporcionarlles un mellor mantemento para que non se desgaste.

  3. Revisar, cada certo tempo, o estado do tellado, as baixadas de auga e os desaugadoiros próximos, e se é preciso, recubrilos con illante. Suporá un desembolso económico para a comunidade, pero amortizarase con rapidez ao formar un dique ante posibles humidades no inmoble.

  4. Pechar ben portas e xanelas para impedir que se produzan correntes de aire e filtracións nos casos de fortes treboadas. Para iso deberanse pór burletes que non deixen que a auga entre no interior da casa.

  5. Colocar os documentos e obxectos importantes e, sobre todo, os produtos perigosos (tóxicos ou inflamables) en lugares seguros onde o risco de que deterioren pola humidade ou se derramen sexa menor.

  6. No fogar sempre hai zonas máis sensibles a xerar humidades. Estas requirirán do servizo dun profesional que se encargue de solucionar o problema arranxando os ocos e gretas por onde poida filtrarse a auga.

  7. Quen dispoñan na súa vivenda de mobiliario no xardín ou terraza deberán protexelo das inclemencias do tempo. Non só pódense estragar coa auga ou o frío, senón que o forte vento pode incidir que algún mecanismo se solte e orixine roturas no mobiliario, para o que deberá taparse con protectores ou plásticos.

  8. Convén revisar os cables que estean máis expostos aos fenómenos atmosféricos dos meses invernais, para que non poidan ocasionar ningún problema coa subministración eléctrica.

  9. No caso de detectar algunha deficiencia nos canos ou baixadas de auga do inmoble, haberá que emendalo rápido para que non xeren ningún problema aos veciños ante un temporal de fortes choivas.

  10. Hai que reforzar os puntos da casa por onde pode entrar a auga nestas situacións excepcionais, como xanelas, chemineas ou respiraderos.

Seguros para protexerse das inundacións

Varias aseguradoras cobren os danos por inundación no fogar a través dos seus produtos, aínda que hai que contemplar se estes modelos de protección amparan danos parciais ou totais. Isto é moi importante para deseñar o labor de protección destes produtos ante un feito tan excepcional como é o producido polo efecto da choiva. Unha boa póliza que cumpra con estas características debe incorporar que os danos por inundacións estean cubertos na súa totalidade, aínda que nalgúns modelos só reflíctense os máis básicos.

Doutra banda, todas as xoias, obras de arte e coleccións tamén poden estar incluídas de maneira automática no seguro ata o 25% do valor do contido.

Da mesma maneira, ao ter contratada a cobertura do contido, se os afectados teñen que pasar un tempo fóra de casa como consecuencia de danos no seu domicilio, os seguros do fogar encargaranse dos gastos do hotel.