Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Prestación por risco durante o embarazo

Con este subsidio cóbrase o 100% da base reguladora, fronte ao 75% que se ingresa coa baixa común
Por Rosa Cuevas 22 de Outubro de 2009
Img embarazo
Imagen: Daniel Lobo

Embarazo e traballo son dúas circunstancias, en principio, compatibles. Con todo, nalgunhas ocasións non é posible compaxinar “o milagre da vida” coa actividade profesional. O problema xorde cando as propias condicións laborais son prexudiciais paira a saúde da muller, do feto e, mesmo, da propia capacidade reprodutora. Posturas pouco ergonómicas, cargar con pesos ou manipular produtos químicos tóxicos son algúns dos factores de risco máis frecuentes. Cando estes danse, xorden as dúbidas: pódese solicitar una baixa por enfermidade común ou concede a Seguridade Social algunha prestación específica paira estes casos?

Embarazo de alto risco, non é o mesmo

É habitual pensar que a baixa por maternidade é a única protección que a Seguridade Social brinda ás traballadoras embarazadas. Con todo, desde fai algo máis de dous anos, una nova prestación protexe a quen sofren determinados riscos durante o embarazo. A lexislación española acepta a ausencia da traballadora, xa sexa por conta allea ou autónoma, en dúas situacións diferentes.

A primeira dáse cando o propio estado clínico do embarazo é o factor de risco, con independencia das condicións laborais. Nese caso, a muller debe solicitar un subsidio de incapacidade temporal por enfermidade, ou o que é o mesmo, pedir una baixa común. Si a xestación segue o seu proceso normal sen que a empregada sufra ningún problema de saúde, pero o traballo pon en perigo á nai ou ao fillo, recoñécese o dereito paira tramitar a prestación por risco.

A prestación por risco tramítase cando a xestación é normal pero o traballo pon en perigo á nai ou ao fillo

A distinción entre un subsidio e outro non só require diferentes xestións e tramitacións, senón que ademais a prestación por incapacidade temporal e de risco teñen importantes diferenzas económicas. Cando se solicita a primeira, a beneficiaria recibe o 60% da súa base reguladora desde o día 4 até o 21 da baixa. A partir deste, a porcentaxe ascende ao 75%.

Con todo, se se concede a prestación por risco, o subsidio equivale ao 100% da base reguladora da traballadora. En ambos os casos, a contía da base obtense ao sumar as cotizacións por continxencias profesionais do mes anterior e dividilas entre o número de días aos que corresponde esa cotización.

Condicións

Ademais de ter un embarazo sen complicacións, para que a prestación por risco concédase, a traballadora debe cumprir una serie de requisitos:

  • Estar afiliada e en situación de alta na Seguridade Social. Neste punto, considéranse traballadoras de pleno dereito afiliadas, aínda que o empresario incumpra as súas obrigacións.
  • A diferenza doutras prestacións, non se esixe un período mínimo de cotización.
  • A traballadora debe estar embarazada ou atoparse na etapa de lactación natural.
  • Certificar a posibilidade de que o desenvolvemento da súa actividade laboral prexudique a saúde da traballadora ou á do propio feto.
  • Debe darse a circunstancia de que a empresa non dispoña doutro posto de traballo libre de risco no que recolocar á empregada.

Tramitación

TramitaciónO proceso de tramitación iníciase cando a traballadora comunica na empresa a súa situación de embarazo ou lactación natural. Paira iso, convén entregar un informe médico, elaborado polo xinecólogo ou médico de familia, no que se acredite que está embarazada e a data probable do parto. O empresario deberá adoptar as medidas preventivas necesarias ou, no seu caso, decidir o cambio de posto de traballo.

Cando a adaptación das condicións de traballo ou a recolocación non sexan posibles, ou a pesar diso o posto inflúa aínda de forma negativa na saúde da traballadora embarazada, do feto ou do fillo lactante, a empregada debe solicitar un certificado de risco á mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais. Paira tramitalo debe presentar, ademais do informe médico do seu xinecólogo, a declaración empresarial sobre a situación de risco no posto de traballo. É entón cando os servizos médicos da mutua emiten un certificado que analiza a situación da traballadora.

A resolución da prestación debe comunicarse nun prazo máximo de 30 días desde a súa solicitude

É posible que o documento sexa positivo e acredite o risco, ou ben que este sexa diferido, é dicir, que confirme o perigo de compaxinar embarazo e traballo a partir de una determinada semana de xestación. Cando isto ocorre, o empresario ten dereito a suspender o contrato de traballo e a partir dese momento a futura nai pode solicitar a prestación por risco durante o embarazo ou a lactación natural.

As solicitudes de certificación de risco e as peticións paira o subsidio téñense que xestionar nas oficinas da mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que a empresa teña asignada. A resolución que indica se a prestación concédese ou non, debe ser notificada á traballadora nun prazo máximo de 30 días naturais desde o inicio do proceso.