Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Principais novidades na campaña da Renda

A Declaración da Renda arrinca con maiores deducións por compra e rehabilitación de vivenda
Por José Ignacio Recio 19 de Abril de 2011
Img hacienda
Imagen: ITE

Como cada ano, os contribuíntes teñen unha nova cita con Facenda. A Renda de 2011 ten como principais novidades que o contribuínte poderá deducirse pola compra da súa vivenda habitual, e que os incentivos por obras no fogar chegan a salarios de ata 71.000 euros. Pola súa banda, quen cobraron máis de 120.000 euros verán elevado nun punto o tramo estatal do seu IRPF, ata o 22,5%, mentres que os que gañaron máis de 175.000 anuais pagarán ata o 23,5%.

Novidades para a Declaración da Renda

Un ano máis arrinca a campaña da Renda. Desde o 10 de abril e ata o próximo 2 de xullo poderase solicitar o borrador relativo a 2011. As peticións poderanse realizar a través da páxina web da Axencia Tributaria. En calquera caso, e para quen non dispoñan deste instrumento tecnolóxico, Facenda enviará por correo estes datos a partir do 3 de maio para que os contribuíntes poidan presentar as súas contas anuais con maior facilidade.

Os aforros tamén se gravaron para este novo exercicio

Na Renda de 2011 hai varias novidades:

 • Dedución por vivenda

  Restablécese esta dedución con independencia do importe da base impoñible. A base da dedución elévase de 9.015 a 9.040 euros anuais para adquisición, rehabilitación e cantidades depositadas en conta vivenda.

  No caso de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade, a base de dedución elévase de 12.020 a 12.080 euros anuais. Non obstante esta base máxima de dedución é independente da fixada para os demais conceptos deducibles por investimento en vivenda habitual.

 • Dedución por aluguer da vivenda

  Os contribuíntes poderán deducir o 10,05% das cantidades satisfeitas no período impositivo polo aluguer da súa vivenda habitual, sempre que a súa base impoñible sexa inferior a 24.107 euros anuais. Tamén a base máxima de dedución crece un pouco, aínda que varía en función dos ingresos do inquilino.

  Doutra banda, os propietarios veranse beneficiados pola nova normativa ao verse liberados de impostos de ata o 60% dos ingresos polo aluguer, e que pode alcanzar a súa totalidade (100%) no caso de que inquilino teña entre 18 e 30 anos, e que pode ser de 35 se o contrato de aluguer asinouse antes.

 • Dedución por obras na vivenda

  Para aqueles contribuíntes que realicen obras para mellorar o estado da súa vivenda habitual amplíase o límite de renda máximo dos beneficiarios, que pasa de 53.007 a 71.007 euros. Increméntase a porcentaxe de dedución do 10% ao 20%, e de 4.000 a 6.750 euros, a base anual máxima de dedución.

 • Reaparece o imposto do patrimonio

  Recupérase esta taxa para os exercicios 2011 e 2012, aínda que só afectará a quen teñan un patrimonio declarado de máis de 1.000.000 de euros. Por unha banda, se o valor da súa casa supera os 300.000 euros, e a suma do seu capital (aforros, vehículos, produtos de renda variable, xoias, etc.) están valorados por encima dos 700.000 euros.

 • Tipos de gravame: escala xeral

  Engádense dous tramos novos á escala xeral, desde 1 de xaneiro de 2011 e con vixencia indefinida.Os principais afectados serán as rendas máis altas, xa que quen cobraron o pasado exercicio máis de 120.000 euros veranse gravados cunha subida no seu tramo estatal do IRPF de ata o 22,5%. Pola súa banda, quen gañaron máis de 175.000 farano ao 23,5%.

  Todas as comunidades autónomas aprobaron a súa correspondente escala, que deberán aplicar os contribuíntes residentes nos seus respectivos territorios.

 • Grávanse os aforros

  Os aforros tamén se gravaron para este novo exercicio, xa que para as cantidades de ata 6.000 euro tiveron que tributar ao 19%, mentres que a partir desa cantidade o tipo impositivo elevouse ata o 21%.

  • Consultar o borrador de maneira inmediata

   É unha das novidades máis prácticas deste ano. Só con ter a man a Declaración da Renda correspondente ao exercicio 2010, o NIF ou o NIE e o número do teléfono móbil, os cidadáns poden acceder ao borrador de maneira inmediata sen esperar a que a Axencia Tributaria remítao.

   Desde o 4 de abril pódese consultar o documento, e os contribuíntes teñen a posibilidade de confirmar ou modificar os seus datos. A través do teléfono ou de Internet pódese realizar a solicitude, de maneira inmediata. Basta con achegar o NIF e a cifra que figura na casa 698 da Declaración do ano anterior, para que a Axencia Tributaria envíe un número de referencia ao móbil que permite ver, cambiar ou confirmar o borrador, descargar os datos fiscais ao programa PAI e presentar a declaración por Internet. Son numerosos os contribuíntes que xa recibiron nas súas contas a devolución de Facenda apenas dous días despois de acceder ao borrador.