Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Problemas ao usar un caixeiro e as súas solucións

Se durante o emprego dun caixeiro xorde un problema, o cliente dispón, tal e como esixe a normativa ás entidades, dun número de teléfono para incidencias
Por Pablo Pico Rada 25 de Decembro de 2012
Img teclado cajero
Imagen: Vaughan Willis

Os servizos bancarios que ofrecen os caixeiros automáticos han aumentado de forma notable nos últimos anos. Os clientes poden levar a cabo multitude de operacións nestas máquinas: desde sacar ou ingresar diñeiro en efectivo, ata comprar entradas de espectáculos ou recargar o teléfono móbil. A súa popularidade estendeuse grazas á sinxeleza que brinda para operar e a súa flexibilidade, pois están dispoñibles en infinidade de lugares as 24 horas do día. Agora ben, de igual forma, hai distintos problemas derivados do seu uso. O presente artigo ofrece unha listaxe das principais incidencias que teñen lugar ao utilizar un caixeiro e as posibles solucións coas que conta o cliente.

A normativa española ofrece aos usuarios a garantía de dispor dun procedemento para resolver as súas reclamacións, queixas e consultas, en caso de non estar de acordo coa entidade nas operacións que lle afecten, ou ante calquera dúbida que lle poida xurdir.

É obrigatorio que os caixeiros informen da comisión e os gastos da operación antes de que se realice

A primeira opción da que dispón o cliente, e que recomendan tanto as entidades como os organismos supervisores ante calquera problema que se produza ao facer uso do caixeiro, é a de utilizar de forma inmediata o número do centro de atención ao usuario do banco, o que aparece no caixeiro ou o da rede. O teléfono en caso de emerxencia da rede Servired é 902.192.100; o de rede 4B é 913.626.200 e 902.114.400; e o de rede 6000 é 902.206.000.

Por lei, as entidades financeiras deben facer figurar nos seus caixeiros automáticos, en lugar visible, un número de teléfono (gratuíto) para incidencias, ao que se poderá acudir no caso de que se produzan problemas na prestación do servizo, e o número de referencia do caixeiro.

A cada problema no caixeiro, unha solución

 1. Roubo, fraude ou perda de cartón.

  En caso de desaparición, copia fraudulenta ou roubo do cartón, o cliente debe denuncialo o máis axiña posible. Pode entrar na sucursal á que pertence o caixeiro que se quedou co cartón e presentar unha reclamación, ou utilizar o número de atención ao usuario do banco ou o da rede.

  Tras identificar os movementos erróneos ou fraudulentos, tense que contactar co banco (se non se fixo con anterioridade), proceder a un bloqueo preventivo do cartón, presentar unha denuncia ante a Policía Nacional e ofrecer os datos da mesma á entidade.

 2. O caixeiro queda o cartón.

  Polo xeral, un caixeiro retén o cartón se se introduce tres veces un PIN incorrecto, ou se hai algunha anomalía ou orde para retela. Pero tamén, por algún erro. Se o caixeiro automático trágase o cartón, haberá que porse en contacto co centro de atención ao usuario do banco, o que aparece no caixeiro ou o da rede.

  Ademais, terase que notificar a incidencia á entidade, indicando o número do caixeiro no que se produciu, para pescudar os motivos da mesma, proceder ao bloqueo preventivo do cartón e continuar as seguintes accións a fin de restablecer o seu normal funcionamento.

 3. Non se obtén o diñeiro solicitado.

  En ocasións, a pesar de que a operación se realizase de forma satisfactoria, poida que o caixeiro non ofreza ao usuario a cantidade indicada, ou ben, que ao facer un ingreso, a pantalla indique unha cantidade introducida errónea. Nestes casos, o procedemento que debe seguir o cliente será o mesmo que o mencionado no punto anterior.

 4. Cobro de comisións erróneas.

  As entidades cobran, polo xeral, comisións bancarias por sacar diñeiro nos caixeiros automáticos. Por iso, como lembra o Banco de España, os clientes deben saber que entre os seus dereitos básicos atópase o de recibir información sobre comisións bancarias e os gastos que poidan cobrar antes de contratar calquera produto ou servizo.

  O importe varía en función da rede á que pertenza o caixeiro automático no que se realiza a operación, pois a normativa española dá liberdade ás entidades para fixar as comisións. Aínda que, cada entidade debe incluílas nos contratos que subscriba cos seus clientes e comunicar con carácter previo á súa aplicación calquera modificación de forma individual a cada cliente. Segundo a orde, EHA/2899/2011, de 29 de outubro, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios, é obrigatorio que os caixeiros informen da comisión e os gastos da operación antes de que se faga, xa sexa para operacións de retirada de efectivo ou comisións por consulta en caixeiros de saldos e movementos.

  Se o caixeiro pertence á entidade emisora do cartón, indicará ao cliente o importe exacto da comisión e os gastos. Se non, informaralle da comisión máxima que podería cobrar a entidade emisora do cartón (a cantidade exacta depende do pactado no contrato entre cliente e entidade emisora). A continuación, o caixeiro ofrecerá a posibilidade de desistir da operación solicitada, así como ofrecer un número de teléfono para incidencias.

 5. Non se obtén recibo.

  En ocasións, non se obtén recibo por unha incidencia de falta de papel para imprimir e o caixeiro ofrece a posibilidade de velo en pantalla. Pero o cliente pode solicitar ese recibo sempre que o necesite ou queira. Entre os dereitos dos clientes, o Banco de España destaca o dereito a recibir os extractos e os documentos de liquidación de intereses e comisións bancarias, segundo a Circular do Banco de España 8/1990, e a Lei 16/2009 e a Orde EHA/1608/2010 que a desenvolve.

 6. O caixeiro está fóra de servizo.

  É a incidencia que máis se repite, segundo diversos informes. É posible que o caixeiro automático ao que se acode atópese “temporalmente fóra de servizo”, inoperativo. Nestes casos, é habitual que ofrezan a dirección do caixeiro máis próximo. Tamén é habitual que ao tentar operar nun caixeiro non poidan realizarse certas operacións; haberá que acudir a outro ou esperar que a incidencia se resolva.

Principais operacións que ofrecen os caixeiros

Os caixeiros automáticos das entidades financeiras están presentes en España a través de tres redes distintas: Servired, rede 4B e rede 6000. De forma habitual, úsanse cun cartón, xa sexa de débito ou crédito, pero tamén se pode utilizar un caderno de aforro para certas operacións.

A web do Banco de España resalta que os clientes das entidades, poden realizar as seguintes operacións nun caixeiro automático:

 • Sacar diñeiro en efectivo.

 • Ingresar diñeiro en efectivo ou cheques.

 • Consultar movementos da conta.

 • Comprar entradas de espectáculos.

 • Recargar o teléfono móbil.

 • Pedir talonarios de cheques.

 • Domiciliar recibos.

 • Ordenar transferencias.