Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Produtos bancarios para autónomos

Os bancos ofrecen aos autónomos propostas innovadoras, como incluír un pequeno subsidio por enfermidade grave ou bonificacións de varios meses cando estean de baixa
Por José Ignacio Recio 11 de Novembro de 2012
Img electricista
Imagen: John Boyer

As entidades bancarias tamén teñen innovadores produtos destinados aos profesionais por conta propia, ben en forma de plans integrais ou en formatos máis individualizados, que inclúen bonificacións de varios meses para os autónomos que estean dados de baixa ou un pequeno subsidio por enfermidade grave. Tampouco faltan na actual oferta bancaria os créditos a interese variable, que poden mellorar as condicións da liña ICO Investimento 2012, cunha bonificación no tipo de interese, nin os tradicionais préstamos para a adquisición de inmobles, maquinaria, mobiliario ou artigos informáticos. No seguinte artigo detállanse os produtos bancarios para autónomos máis relevantes que se ofrecen en España.

Financiar aos traballadores autónomos

Un dos sectores profesionais máis hostigados pola crise que atravesa España é o dos traballadores autónomos, que aos tradicionais problemas derivados da súa actividade laboral suman a procura de liquidez para afrontar gastos.

Por iso, as entidades confeccionaron propostas concretas para estes profesionais, ben baixo a modalidade de plans integrais ou en formatos individualizados. Non están xeneralizados no mercado bancario, pero polo menos supoñen un respiro para os autónomos e, mesmo, hai ofertas innovadoras, como a de incluír bonificacións de varios meses para quen estean dados de baixa ou un pequeno subsidio por enfermidade grave. Tamén se desenvolven liñas de crédito para que poidan afrontar a posta en marcha da súa actividade.

Os produtos para autónomos non están xeneralizados no mercado bancario, pero supoñen un respiro para estes traballadores

A iso únense os créditos a interese variable, cunha bonificación no tipo de interese, sen que falten os tradicionais créditos para a adquisición de inmobles, maquinaria, mobiliario, material informático, etc., nin as contas correntes deseñadas para eles ou os créditos previstos para atender ás súas necesidades.

Plans integrais para traballadores por conta propia

Unha das ideas máis interesantes é o desenvolvemento de plans integrais que atenden máis dunha necesidade sen ter que contratar cada produto financeiro por separado. Teñen unha tarifa global -que pode ser subscrita desde 8 euros- que inclúe as principais operacións bancarias básicas. Como novidade, incorpora a posibilidade de “tapar” descubertos autorizados, cun tipo de interese menor ao que se aplica noutras contas correntes. Consiste, en definitiva, en conseguir un produto adaptado ás necesidades especiais destes profesionais.

Os plans integrais atenden máis dunha necesidade sen ter que contratar cada produto financeiro por separado

Entre outras entidades, Catalunyacaixa ten a Tarifa Profesional Autónomo, que leva a contratación dunha conta corrente ou a Conta CX, cartóns de crédito e débito, todas as dos partícipes do contrato asociado, dúas transferencias nacionais e na Unión Europea inferiores a 50.000 euros ao mes, dous pagos de nómina ao mes e dous ingresos de cheques nacionais ao mes, un subsidio por enfermidade grave de 10 euros diarios por enfermidades graves, cun máximo dun ano. Tamén aplica unha bonificación aos emprendedores o catro primeiros trimestres e, se se é autónomo e estase de baixa, bonifícaselle catro trimestres (supeditado a demostración de baixa médica). Para iso hai que contar cun saldo mínimo trimestral de 3.000 euros, con tres cargos de recibos no últimos tres meses (mínimo dúas domiciliacións diferentes) e outro tres cargos de seguros sociais no tres últimos meses. O prezo desta tarifa global é de 8 euros ao mes, a través dun pago trimestral de 24 euros.

A Conta Profesional, de Bankinter, ten dúas vías de servizos para autónomos:

 • Unha conta corrente. Permite un descuberto autorizado de ata 600 euros, cun tipo de interese menor ao que se aplica en descubertos noutras contas correntes.

 • Unha liña de crédito para afrontar as súas necesidades de liquidez. O financiamento de carácter preferente faise a través do anticipo de ingreso mensual, coa posibilidade de autorizar de forma automática ata un máximo dos ingresos mensuais netos, materializado nun descuberto que se regularizará cada mes. O tipo autorizado que se aplicará será de dúas veces o interese legal do diñeiro e o importe máximo é de 600 euros.

Propostas individualizadas para autónomos

Outra solución para estes traballadores son as contas correntes deseñadas de maneira específica para eles.

Por unha banda, pódese atopar no mercado bancario a proposta de Caixa Laboral. A súa Conta Prol caracterízase porque carece de gastos de mantemento e permite aos autónomos afrontar as necesidades de liquidez do negocio, xa que incorpora un crédito automático desde 3.000 euros para evitar descubertos e os gastos que se derivan deles.

 • Unicaja lanzou contas para autónomos que inclúen transferencias nacionais ou comunitarias, ingreso e emisión de cheques en euros, cartón profesional e un seguro de accidentes gratuíto, que se complementa cun 10% de desconto en pólizas doutra rama aseguradora.

  Outra das opcións que ofrece o mercado bancario é cóntaa Cero para autónomos da Caixa, que permite domiciliar os recibos da Seguridade Social (con achegas periódicas, de polo menos, 1.000 euros ao mes) e realizar as operacións habituais por canles electrónicas. De paso, é posible beneficiarse da gratuidade de varios servizos: mantemento e administración da conta, cota anual dun cartón de débito e domiciliación de 20 recibos ao mes, entre outros.

 • A proposta de Banesto, que se cristalizou na Conta Profesional, é un produto especial para autónomos que se distingue doutros porque bonifica o 10% dos seus seguros sociais. Ademais, incorpora unha exención de comisións de administración e de mantemento para saldos medios trimestrais superiores a 6.000 euros. Para saldos inferiores, a comisión é de 5 euros trimestrais. Cabe tamén a posibilidade de “tapar” descubertos de ata catro días e ata 1.000 euros. E brinda a contratación de dúas clases de cartóns, coa cota do primeiro ano gratuíta.

  As entidades conceden préstamos con condicións preferentes para montar un negocio

  Complétase a oferta coa subscrición dun seguro de accidentes de viaxe en transporte público e outro de accidentes de calquera tipo. Este deseño financeiro engádese a outras prestacións adicionais deste produto, entre as que se atopa a obtención de puntos canjeables por billetes de avión, hoteis, aluguer de coches ou pola cota de renovación e un servizo xurídico tamén gratuíto para os seus titulares. Pódese conseguir con ata un máximo de 25 euros mensuais e condicionado a un saldo medio trimestral de 6.000 euros.

  Tamén se comercializan préstamos de diversa índole, atendendo ás súas necesidades profesionais. O Banco Pastor, por exemplo, ten o Préstamo Investimento, que permite financiamento para a adquisición de inmobles, maquinaria, mobiliario, elementos de transporte, computadores… en condicións preferentes para quen necesiten liquidez para emprender o seu negocio ou actividade profesional.

  O Préstamo Protección, do Banco Santander, está destinado ao financiamento de empresas e autónomos. Integra nun único contrato un préstamo persoal e unha cobertura que protexe das subidas dos tipos de interese e permite beneficiarse aos seus titulares das baixadas. O importe mínimo deste préstamo sitúase en 50.000 euros e o prazo de amortización é de entre dúas e cinco anos.

  Outro tipo de financiamento é a que proporciona Ibercaja a través do seu Préstamo Ultraligero, a interese variable e que pode mellorar as condicións da liña ICO Investimento 2012, cunha bonificación no tipo de interese variable de ata o 0,5%.

  Depósitos para autónomos

  Os traballadores por conta propia tamén teñen a oportunidade de contratar depósitos a prazo específicos. Permítenlles planificar a tesouraría da súa empresa e gozar dunha rendibilidade un pouco máis elevada nas imposicións a curto prazo, coa tranquilidade de poder dispor do diñeiro en calquera momento sen penalización.

  Unha das propostas da actual oferta bancaria é a que ten un prazo de permanencia de 12 meses, cun importe mínimo a partir de 5.000 euros e cuxo índice de referencia ao euribor a tres meses, máis un diferencial crecente cada trimestre. Por outra banda, a liquidación de intereses é trimestral e con reintegro anticipado, aínda que a penalización corresponderá aos intereses en curso que aínda non se abonaron pola cantidade abonada. De momento, son poucas as entidades que se lanzaron ao desenvolvemento deste produto.