Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Produtos bancarios que baten a inflación

Hai produtos bancarios cuxa rendibilidade supera o 1,8%, pero se se elevan os prazos de permanencia dos aforros ou se acode a promocións para diñeiro novo
Por José Ignacio Recio 23 de Agosto de 2013
Img porcentaje

Neste momento, en case todos os fogares españois cada euro que aumente a capital conta. Son numerosos os aforradores que teñen subscritos produtos que non rentan apenas nada, aínda que aínda hai algúns que baten a inflación, situada no 1,8%. Como se mostra nas seguintes liñas, non é fácil atopalos, aínda que con calma e perseveranza áchanse contas, depósitos, fondos garantidos e pagarés bancarios que superan esa barreira. Con todo, é probable que para subscribilos haxa que modificar os modelos de aforro e investimento, xa sexa elevando os prazos de permanencia ou dirixíndose a promocións para novos clientes, entre outras estratexias.

Produtos bancarios contra a inflación

Os aforradores españois tratan de bater o encarecemento da súa vida a través dos produtos bancarios que teñen subscritos, desde as contas de alta remuneración ata os depósitos a prazos, ou os pagarés bancarios. Todo iso cun obxectivo claro, que non é outro que evitar que a subida dos prezos cómalles a rendibilidade dos seus aforros. Non en balde, a inflación anual estimada do IPC en xullo de 2013 foi do 1,8%, de acordo co indicador definitivo elaborado polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Contas, imposicións e pagarés son os produtos elixidos para superar o encarecemento da vida

Para conseguir estes obxectivos, non cabe máis remedio que analizar ao detalle a actual oferta bancaria para decantarse por modelos máis xenerosos en canto á rendibilidade que percibirán no futuro. Non é fácil, pero con calma e perseveranza na procura pódense atopar contas, depósitos, fondos garantidos e pagarés bancarios que superen a barreira do 1,8%. A cambio, é probable que deban modificar os seus modelos de aforro e investimento, con elevacións dos seus prazos de permanencia ou con promocións para novos clientes.

Que produtos superan o 1,8% de rendibilidade

Contas, imposicións e pagarés bancarios son os modelos elixidos polos aforradores para superar o encarecemento da vida. Aínda que hoxe case ningún bate os cocientes da inflación, é posible atopar algúns modelos cos que percibir algo de interese.

 • Contas:

  Dentro das contas correntes esta misión non é moi fácil e é necesario ir a propostas moi puntuais que excedan o 1,8% de rendibilidade. Unha delas é a Conta Laranxa de ING Direct, que xera uns tipos de interese do 2,4% T.A.E. a un prazo de catro meses, aínda que vai dirixida para novos clientes.

  A Conta Intelixente de Evo Banco é outra opción que xera o mercado bancario e que presenta dúas contas nunha como principal particularidade da súa oferta: unha primeira ao 1% T.A.E. desde o primeiro euro para os gastos diarios, e outra para os aforros, ao 2%, cuxos intereses se cobran todos os meses.

  Se, en cambio, preténdese obter rendibilidade por domiciliar a nómina, a solución pode estar en Cóntaa Nómina de Bankinter, que ofrece a posibilidade de contratar un depósito cun interese medio do 5% durante o primeiro ano e do 2% no segundo.

 • Depósitos:

  Mellores expectativas ofrecen os depósitos para que a remuneración nótese de forma máis contundente nas contas dos aforradores, aínda que en ningún caso supérase o 3%.

  O Banco Espírito Santo conta cun novo depósito a 12 meses que proporciona aos seus impositores unha remuneración do 3%. Pero a esixencia é elevada, xa que só pódese contratar a partir de 50.000 euros.

  Bankia, para revitalizar os aforros dos seus clientes, inclúe na súa oferta o Depósito Fácil Internet, cunha rendibilidade do 2,5% a un prazo de 25 meses, con liquidación mensual de intereses e nos que se pode recuperar o diñeiro de forma anticipada.

  Nesta liña sitúase tamén a iniciativa de Oficina Directa baixo o seu Depósito a prazo, que reporta a 25 meses un interese do 2,5%.

  Bancopopular-e.com ten outra imposición con estas mesmas características, que neste caso é a un prazo de 14 meses, nos que dá aos seus depositantes un 2%, desde un mínimo de 3.000 euros.

  Caixa España-Caixa Douro, pola súa banda, propón o Depósito Prazo Net a un período de 400 días, que permite obter unha rendibilidade fixa do 2%, mentres que Catalunya Caixa comercializa o Depósito Libre coa mesma remuneración que o anterior, a un prazo de 18 meses, con liquidación de intereses mensual e sen ningún tipo de penalización.

  Openbank opta polas ofertas promocionais como vía para superar as marxes de rendibilidade e, para iso, confeccionou o Depósito Benvida, que xera un 2% a catro meses, sen gastos nin comisións, e que pode ser subscrito desde calquera cantidade, aínda que está destinado en exclusiva para novos clientes.

 • Pagarés bancarios:

  Polo que respecta aos pagarés bancarios tamén se pode superar o índice da inflación actual, aínda que non de forma moi folgada e sempre que se recorra a períodos de vencemento máis amplos, por encima de 12 meses. Pódense obter uns intereses de entre o 2% e o 2,75%.

  O Banco Santander proporciona pola subscrición dun destes produtos unha rendibilidade fixa do 2,75%, cun prazo de permanencia de dous anos. O Banco Popular dispón doutro pagarei similar, a un prazo máis reducido, en concreto a 13 meses, polo que abona aos seus subscritores un 2,25%, mentres que Bankinter, por unha duración algo máis elevada, a un ano e 3 meses, ten estipulada unha remuneración fixa do 1,85%.

Non garantidos, asumir riscos para superar a inflación

Outra ferramenta para superar a inflación constitúena os fondos de investimento, aínda que non garanten ningunha rendibilidade e con eles asúmese un maior risco.

A opción máis conservadora é a que opta polos fondos de renda fixa (tanto a longo como a curto prazo), que nos últimos anos conseguiron obter unha rendibilidade de entre o 3% e o 10%, aínda que non faltan os analistas que inciden en que será máis difícil a partir de agora lograr estas marxes debido ás actuais características destes fondos. De feito, algúns deles están xa en terreo negativo desde o 1 de xaneiro deste ano pola complicada evolución dos mercados nos últimos meses.

Os fondos garantidos teñen unha rendibilidade asegurada, case sempre superior ao 3%, pero os seus vencementos son moi dilatados

Un axuste aínda maior para mellorar a rendibilidade consistiría en decantarse de forma paulatina por fondos máis agresivos, neste caso de renda mixta (mestura entre a fixa e a variable), que eleven a rendibilidade, aínda que a cambio de asumir máis riscos.

Pola contra, hai unha alternativa posible para manter fixa unha rendibilidade: os fondos garantidos, que ofrecen ao partícipe unha rendibilidade asegurada que case sempre é superior ao 3%, aínda que conta coa desvantaxe de que os seus vencementos son moi dilatados, a un prazo de tres, catro ou mesmo cinco anos.

Dentro da renda variable pura a elección non ten dúbidas: dirixirse aos valores que remuneran ao accionista con dividendos por encima do 2%, que son a práctica totalidade dos que cotizan no índice selectivo español.

Por baixo do 1,8% pérdese diñeiro

As contas correntes e de aforro xeran uns intereses raquíticos, case sempre por baixo do 1%, mentres que os depósitos tradicionais tampouco son máis xenerosos, xa que a un prazo medio de entre un a 12 meses remunérano por baixo do 1,5%, do mesmo xeito que ocorre cos pagarés bancarios a curto prazo, cuxo interese se atopa en mínimos.

É conveniente que os usuarios coñezan que todo o que sexa unha rendibilidade por baixo do 1,8% é un mal negocio. O motivo é ben sinxelo: están a perder poder adquisitivo a través dos seus aforros ao pagarllos por baixo da cifra de inflación anual, que nestes momentos está situada no 1,8%. Se se quere mellorar o poder adquisitivo haberá que buscar outros produtos que os suban, ben a través de contas nómina ou de alta remuneración, ou por medio de imposicións con períodos de permanencia máis elevados e ofertas para novos clientes. É a única alternativa de que dispoñen se non queren recorrer á renda variable, cos riscos que leva e sen asegurar ningún tipo de rendibilidade.