Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Produtos financeiros baseados no ouro

Ofrecen unha rendibilidade por encima da media debido aos seus altos prezos e o seu potencial alcista
Por Rosa M. López-Maroto 26 de Xuño de 2009

O ouro distinguiuse sempre por canalizar gran parte dos investimentos en situacións de inestabilidade dos mercados, ao ser considerado como un valor refuxio nos momentos máis adversos para a economía. A rendibilidade que está a xerar nos últimos anos propiciou que bancos e caixas de aforro deseñen máis produtos referenciados ao dourado metal, e que onde antes había fondos de investimento, agora aparezan warrants e depósitos baseados en ouro. A razón non é outra que os seus altos prezos e o seu potencial alcista ofrecen unha rendibilidade por encima da media.

Plusvalías

A demanda deste metal precioso disparouse no último período, reflectindo expectativas dun potencial percorrido alcista no medio prazo, ata que non se restableza o equilibrio nos mercados internacionais. O ouro mantén unha tendencia alcista impecable con sas correccións seguidas de novos intentos á alza. A súa cotización actual atópase entre os 910 e 940 dólares a onza, cunha revalorización anual do 7%, pero que se eleva ata case o 50% se se toma como punto de referencia o ano 2007. E -o máis importante para os investidores- desde que se inicio a crise económica en 2008 os seus prezos obteñen unhas plusvalías que superan o 11%, sendo un dos poucos mercados financeiros que se mantiveron en positivo.

Ata hai pouco anos os investidores que desexaban investir en ouro só podían facelo a través de compra física por medio de lingotes, ou canalizado polo sector da xoiaría. Pero a evolución do metal amarelo ha feito que se desdobren os intentos por que este tipo de investimento sexa máis fácil de contratar por parte dos pequenos investidores, e desde hai uns anos pódese comprar a través de fondos de investimento situados nas máis importantes empresas mineiras do mundo. Tamén por medio da renda variable, adquirindo accións destas mesmas empresas que cotizan nalgunhas das principais prazas bolsistas internacionais, como a norteamericana e a inglesa.

Desde que se inicio a crise económica en 2008 os prezos do ouro obteñen plusvalías que superan o 11%

A maior penetración deste metal entre os investidores propiciou que determinadas entidades financeiras chegasen aínda máis lonxe creando depósitos e warrants ligados a este metal. De momento non son moitas, pero a demanda dos investidores está cuberta. De feito unha vantaxe que ofrecen estes produtos é que de forma indirecta o investidor tamén se pode aproveitar dos movementos alcistas deste metal sen asumir moitos riscos, en especial nos referentes aos depósitos, nos que a súa rendibilidade virá dada pola maior revalorización que teña o ouro.

Renda variable

O “Fondespaña Ouro Garantido” de Caixa España é o primeiro produto destas características cuxa rendibilidade está vinculada ao ouro. Toma como referente a evolución deste metal mediante o índice “London Gold Market Fixing”, e a entidade garante o cento por cento do capital investido, porque é un produto de baixo risco. A súa principal achega radica en que o rendemento está sempre garantido e podería alcanzar un 12,54% se a apreciación superase o 70%. Este tipo de fondos, denominados en dólares, distínguense porque invisten nunha carteira de empresas de extracción mundial de ouro. Tamén se inviste noutras accións de metais preciosos, metais básicos e de empresas relacionadas coa minaría.

En España os investidores teñen dificultades para atopar fondos que invistan en ouro: só as grandes xestoras (Atlas Capital, Renda 4 e Capital Bolsa) inclúeno entre a súa oferta. Con todo non todos son vantaxes, xa que os fondos en ouro cotizan en dólares e poden requirir unha cobertura do risco da divisa. Así mesmo os importes mínimos de investimento que ten que desembolsar o investidor son, polo xeral, de maior contía que os de calquera outro fondo e o cliente está obrigado a abrir unha conta corrente en dólares, co consecuente custo da devandita operación. Outro inconveniente é que se trata de empresas multinacionais cuxa evolución resulta difícil seguir por parte dos pequenos e medianos investidores.

Depósitos e warrants

Hai activos financeiros de pouco risco que permiten optimizar a rendibilidade dos aforros de pequenos e medianos investidores. É o caso dos depósitos referenciados ao ouro, por primeira vez comercializados por unha entidade financeira (Citibank). Como en calquera depósito a prazo -neste caso, de 18 meses-, o cliente recibirá a vencemento cando menos o 100% do depósito. Ademais, este produto está garantido polo Fondo de Garantía de Depósitos en establecementos bancarios, cos límites establecidos pola normativa vixente en cada momento (actualmente, 100.000 euros por titular). A vencemento, o depósito devolverá o capital investido máis o seguinte interese: 0% se o ouro revalorízase menos dun 10%, 4% (TAE 2,65%) se o fai entre un 10% e 25%, 8% (TAE 5,26%) para subidas comprendidas entre un 25% e 50% e un 12% (TAE 7,85%) para revalorizacións superiores ao 50%. O volume mínimo de investimento neste depósito é de 1.000 euros.

Contratando depósitos o investidor pode aproveitar os movementos alcistas do ouro sen asumir moitos riscos

Outros produtos que incorporaron o metal amarelo son os warrants, a través das propostas de varias entidades financeiras. A Caixa, por exemplo, lanzou a súa duodécima emisión de warrants, coa que dará cobertura a oito novos subxacentes, entre os que se atopa o ouro; Société Générale emitirá este verán o primeiro warrant sobre futuros do ouro; e Commerzbank presentou no parqué español seis novos warrants ligados á cotización do ouro. Estes instrumentos, cualificados como de alto risco por parte dos analistas, permiten aos investidores acceder a mercados moi específicos, como é o caso deste metal.

REBOTE EN 2009

O ouro pode rebotar de maneira espectacular a finais deste exercicio e alcanzar os 2.000 dólares por onza troy, segundo sinalan os datos dun informe elaborado recentemente pola firma financeira Citigroup. A causa de tal rebote pode atoparse nas medidas extremas que están a tomar os gobernos para solucionar a crise económica, solucións de tal magnitude que segundo a entidade, “o mundo non volverá á normalidade”. Se funcionan, todo o diñeiro que se puxo no sistema provocará un shock na inflación, que beneficiaría finalmente ao ouro.

Cabe lembrar que o ouro cotiza a 928 dólares a onza, o que supón unha revalorización no que vai de ano de case o 7%, despois de que despedise 2008 a 868 dólares, o que beneficiou aos investidores con posicións compradoras en calquera activo financeiro baseado ou referenciado no ouro.