Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Produtos financeiros que esixen vinculación

Os produtos bancarios destinados ao aforro, financiamento e investimento do diñeiro esixen case sempre que o cliente contrate outros produtos coa entidade
Por S.C., Laura Sali 28 de Xaneiro de 2013
Img apretonmanos
Imagen: zi murg

A oferta de servizos financeiros que hai no mercado é moi ampla. Os bancos e caixas de aforro brindan ao cidadán diferentes tipos de contas, depósitos, préstamos, fondos e plans de pensións, sobre todo. Todos son, en definitiva, produtos bancarios destinados ao aforro, financiamento e investimento do diñeiro. Con todo, en ocasións e como se desenvolve no seguinte artigo, a contratación de produtos que permiten obter a máxima rendibilidade esixe certa vinculación adicional coa entidade.

Vantaxes, pero con condicións

Numerosas entidades bancarias obrigan á contratación de determinados produtos financeiros no momento de abrir contas, depósitos ou contratar hipotecas. Son produtos vinculados como a domiciliación da nómina ou dos recibos do fogar, o plan de pensións ou o seguro de vida. Pretenden así dar ao aforrador máis beneficios ou un alto interese, a cambio de contratar outro produto como requisito obrigatorio.

Para aumentar a rendibilidade non sempre compensa contratar produtos adicionais obrigatorios

O habitual é que a entidade se reserve o dereito de empeorar as condicións ofertadas ao cliente, se este non cumpre as condicións do produto que esixe vinculación. Por esta razón, as asociacións de consumidores aconsellan sempre, antes de asinar, pescudar se compensa contratar produtos adicionais para aumentar a rendibilidade ou reducir o interese dun préstamo.

1. Contas bancarias que esixen vinculación

Os bancos e caixas de aforro ofrecen aos seus clientes un amplo abanico de produtos para xestionar o aforro. O servizo máis común é a conta bancaria que permite dispor do diñeiro en todo momento, realizar transferencias e domiciliar recibos. Son contas correntes, contas nómina e de aforro. Algunhas delas, case sempre as máis rendibles, esixen vinculación.

O aforrador debe apostar polos produtos que comprende por completo e comprobar que funcionan tal e como pactou no contrato

 • Hai contas correntes que obrigan a crear unha conta de aforro adicional vinculada áprimeira , que obterá desta forma maior rendibilidade. Estas contas obrigatorias case nunca teñen comisións, pero si vantaxes, como a devolución dunha pequena porcentaxe das compras feitas co cartón de crédito ou a retirada gratuíta de diñeiro a débito en todos os caixeiros do país.

  En ocasións, abrir este tipo de conta implica domiciliar a nómina, varios recibos ou ter un volume de aforro medio determinado. É habitual que a banca en liña esixa unha conta asociada, que pode ser dunha entidade diferente, ou realizar uns ingresos mensuais concretos.

  En xeral, se o cidadán está disposto á domiciliación dos ingresos que obtén como salario, a conta corrente ofreceralle máis intereses, cartóns gratuítos, cero comisións, agasallos, descontos en compras, seguros gratuítos e devolución de parte do importe dos principais recibos do fogar, entre outras vantaxes.

 • No entanto, determinadas entidades ofrecen transformar unha conta corrente nunha conta nómina, pero esixen uns ingresos mínimos e un tempo de permanencia para obter máis beneficios. Se se decide non domiciliar a nómina, débense realizar ingresos mensuais ou abrir unha conta de aforro para obter máis rendibilidade.

  Algunhas entidades obrigan a domiciliar recibos para obter a máxima rendibilidade con cóntaa nómina. Iso si, devolven despois unha porcentaxe dos importes dos pagos. Ademais, non teñen comisión de mantemento e adoitan dar cartóns, transferencias gratis e agasallos en función dos ingresos, así como a posibilidade de obter préstamos pequenos.

 • A conta aforro tamén pode ter vinculación. Certos bancos e caixas de aforro obrigan a domiciliar unha nómina e recibos e esixen ter unha cantidade de ingresos recorrentes como mínimo ou mesmo instan o cliente á contratación dun produto de investimento por un importe igual ou superior a 30.000 euros, nalgúns casos. Entre as principais vantaxes, a entidade asigna un xestor persoal ao aforrador, devolve unha porcentaxe dos recibos domiciliados, realiza avisos gratuítos das compras feitas con cartón e ofrece servizos de asistencia no fogar.

  As diferentes opcións que ofrecen bancos e caixas de aforro forzan ao cliente a que compare e pense nas súas necesidades reais antes de elixir un produto en concreto. En Internet hai comparadores de contas moi útiles á hora de estudar ofertas e elixir a mellor en cada caso.

2. Depósitos con maior rendibilidade, pero con requisitos

No caso dos depósitos, as entidades financeiras outorgan máis beneficios se o cliente vincúlase con elas mediante a domiciliación de nómina e recibos ou a contratación de seguros. As asociacións de consumidores, tamén neste caso, aconsellan ao aforrador que realice os números necesarios para comprobar a verdadeira rendibilidade do produto antes de contratalo. Se lle obrigan a domiciliar o cobro do seu salario, deberá valorar o custo de perder a oportunidade de abrir outra conta nómina que lle ofreza mellores agasallos ou outras vantaxes.

Algúns depósitos esixen vincular unha conta asociada. En xeral, é unha conta corrente onde o banco coloca os intereses devengados no prazo que dura o depósito. Estas contas non teñen comisións, pero na práctica moitas entidades cóbranas, a pesar de que o Banco de España insiste en considerar esa acción unha mala práctica bancaria. Por iso, convén preguntar pola aplicación ou non desas porcentaxes, xa que poden reducir de modo considerable o beneficio obtido e converter o depósito nun produto pouco rendible.

Hai depósitos vinculados que aumentan os beneficios en caso de contratar outros produtos adicionais, como poden ser cartóns de crédito, un seguro de vida, fogar e saúde ou achegas concretas a un plan de pensións ou fondo de investimento.

3. Condicións para determinados produtos de financiamento

Determinadas entidades financeiras conceden préstamos persoais, a condición de que se teña contratada unha conta corrente ou nómina.

Ademais, numerosas hipotecas requiren ter produtos vinculados como seguros ou plans de pensións, así como domiciliar nómina e recibos.

As asociacións de consumidores aconsellan analizar con detemento todas as características que ofrece un produto antes de contratalo. O aforrador debe apostar por servizos financeiros que comprende por completo e comprobar que o produto funciona tal e como pactou no contrato. En caso de dúbida, pode acudir ao organismo competente: Banco de España, Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións ou Comisión Nacional do Mercado de Valores.