Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Produtos garantidos

Os depósitos e fondos de investimento garantidos chegan a alcanzar o 12% de rendibilidade anual, pero convén fixarse en como se calcula a súa rendibilidade, a que están referenciados e cales son as súas comisións
Por EROSKI Consumer 2 de Outubro de 2007

Os produtos garantidos puxéronse de moda. A incerteza que se xerou nos mercados de valores ante o estalido da crise crediticia de Estados Unidos está a mover a moitas entidades financeiras a lanzar numerosas promocións de produtos deste tipo, dirixidos a investidores de perfil de risco baixo. Até agora, este tipo de vehículos paira investir o diñeiro, que inclúen depósitos e fondos de investimento, tiveron una acollida brillante no mercado. Segundo datos de Inverco, a Asociación de Institucións de Investimento Colectivo e Fondos de Pensións, en España hai máis de 60.800 millóns de euros investidos en fondos de investimento garantidos. A principal peculiaridade é que estes instrumentos protexen o capital investido, é dicir, en condicións normais un aforrador non perde nin un céntimo do diñeiro que deposite nestes instrumentos. No entanto, as posibilidades de obter ganancias dependen moito do tipo de produto que se contrate. Mesmo, en ocasións, se se decide rescatar o capital antes de que venza o instrumento (que adoita ter un prazo predeterminado), as comisións que se impoñen son altas, o que pode terminar supondo una perda de parte do aforro. Onde está entón o interese destes produtos? Se se elixe ben, as rendibilidades poden alcanzar até o 12% anual. Iso si, un requisito básico é manterse no fondo ou o depósito até o seu vencimiento. Ante a nova avalancha de garantidos á que se enfronta o mercado, convén coñecer o funcionamento real dos produtos, as fórmulas paira calcular a rendibilidade e as comisións que impoñen.

Características do produto

Características do produto

Nun país como España, de aforradores basicamente conservadores que foxen dos produtos financeiros con risco, os instrumentos que garanten o capital investido teñen moi boa acollida. Na actualidade, máis de dous millóns de investidores teñen contratado un fondo garantido (uns 600.000 partícipes teñen garantidos de renda fixa, e 1.771.000, garantidos de renda variable). Esta é a segunda categoría de fondos de investimento que máis adeptos ten, por detrás da renda fixa. No mercado, a oferta de garantidos é moi extensa. Practicamente todas as caixas de aforros e bancos dispoñen de depósitos garantidos referenciados a bolsa. A isto hai que unir un abanico de máis de 584 fondos garantidos. Javier de Antonio, director de produtos de investimento de ING Direct, asegura que España, xunto con Italia son os dous mercados europeos onde máis éxito teñen este tipo de fondos.

Hai que ter coidado xa que as rendibilidades que se poden obter son dispares

A virtude máis valorada dos produtos garantidos é que as entidades aseguran a totalidade do capital investido e, ademais, dan ao aforrador a posibilidade de conseguir ganancias ligadas á evolución da bolsa ou da renda fixa. Con todo, hai que ter coidado xa que as rendibilidades que se poden obter son dispares e dependen das características de cada produto, das fórmulas que impoñen paira calcular a rendibilidade e das comisións que aplican. Ademais, tamén cabe a posibilidade de que, despois de ter “secuestrado” o diñeiro durante un tempo considerable, o investidor non reciba ganancia algunha, si a bolsa ou os activos de renda fixa nos que inviste evolucionaron de forma negativa.

Dos últimos garantidos que venceron este ano, os máis rendibles son o Depósito Bolsa Garantido, de ING Direct, que ofreceu una rendibilidade do 12,37%, o fondo Santander Selección Premier 2, cunha revalorización do 12,07% ou os fondos da Caixa, Foncaixa 130 Garantido Ibex Dobre e Foncaixa 123 Garantido Bolsa Ibex Plus, que deron ás súas partícipes ganancias superiores ao 8%. No entanto, tamén hai produtos cuxas rendibilidades finais quedaron por baixo da inflación, o que supón perder poder adquisitivo. É o caso dos fondos Rural Garantido Tecnoloxía, que só ofreceu un interese do 0,80%, do fondo Caixa Laboral Bolsa Garantido, que ha rentado un 0,9% ou do fondo Vital G3, que ofreceu una rendibilidade do 1,29%

Nos últimos días, o mercado acolleu una nova avalancha deste tipo de produtos que as entidades están a tentar colocar custe o que custe nas súas oficinas. Javier de Antonio, director de produtos de investimento de ING Direct, asegura que o momento actual é propicio paira o lanzamento de novos garantidos, xa que hai una enorme base de investidores conservadores que busca onde refuxiar o seu diñeiro. No entanto, convén fixarse moito nas condicións de cada produto. Ante a incerteza que axexa sobre o mercado financeiro, “as coberturas que realizan as entidades, por exemplo mediante derivados, encarecéronse, co que é probable que as fórmulas que se empreguen dean como resultado una rendibilidade final do produto menor”, segundo sinala.

Garantías e rendibilidade

Paira non sentirse defraudado cos resultados finais convén coñecer varios puntos básicos destes produtos. Polo xeral, os fondos e depósitos garantidos protexen o 100% do capital investido. Nalgúns casos, con todo, a garantía só alcanza porcentaxes do 97-98%, o que implica que se pode perder parte do capital. Javier de Antonio asegura que un garantido puro é aquel que protexe o 100% do capital, polo que é aconsellable fuxir de sucedáneos. Tamén son fondos puros garantidos os que invisten en renda fixa e garanten, ademais do 100% do capital, un interese mínimo, que na actualidade adoita roldar o 3% TAE. No mercado, actualmente comercializan depósitos garantidos ao 100% entidades como Caixa Manresa, A Caixa ou ING Direct.

O ideal é que o produto estea referenciado a un índice ou a unhas poucas accións

O cálculo da rendibilidade dun garantido é una das cuestións máis complexas deste produto. Polo xeral, os depósitos garantidos están referenciados a bolsa, o que implica que, para que o partícipe consiga certas ganancias, o mercado de valores debe ir ben no período de vida do produto. O habitual é atopar produtos garantidos ligados aos índices Ibex-35, ao Euro Stoxx 50 (índice que agrupa as 50 maiores empresas europeas) aos grandes valores da bolsa española como Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola ou Repsol, por pór só algúns exemplos. O ideal é que o produto estea referenciado a un índice ou a unhas poucas accións. Ás veces, as entidades buscan fórmulas que invisten en “cestas” de accións ou en varios índices á vez, una diversificación que non ten moito sentido nun garantido e que adoita ir en detrimento de a rendibilidade do produto, porque adoitan elixirse activos complementarios, de modo que se uns soben outros baixan.

Dentro das fórmulas que poden utilizar as compañías paira calcular a rendibilidade final que levará o partícipe, a máis rendible é a que ten en conta a subida total (e non as medias mensuais) que experimente o índice ou a carteira de valores á que está referenciado o produto. De Antonio afirma que esta forma de cálculo é moito máis beneficiosa paira o aforrador que cando se toman observacións mensuais. Un produto baseado na revalorización media mensual pode producir a metade da rendibilidade que outro baseado na subida total do índice. Ademais, convén fixarse na porcentaxe de rendibilidade que ofrece o produto, que poucas veces é o 100% da subida do índice ou dos valores aos que está referenciado. Polo xeral, as entidades ofrecen un 50% ou un 40% da revalorización total. É dicir, que se o Ibex sobe un 15%, o investidor só levaría una ganancia do 7,5% (sempre que o cálculo fágase tendo en conta a revalorización punto a punto).

Oferta actual

A oferta de garantidos, tantos depósitos como fondos, multiplicouse no mercado. En só dúas semanas, rexistráronse na Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) cinco novos fondos garantidos:

  • BBVA Europa Múltiple 6, de BBVA: neste fondo, para que o partícipe obteña ganancias a entidade impón a condición de que o índice DJ Eurostoxx Select Dividend 30 suba máis que o DJ Eurostoxx 50 Total Return no período de garantía, que vai do 30 de outubro de 2007 ao 30 de novembro de 2012.
  • BBVA Europa Obxectivo 125, de BBVA: a súa rendibilidade está ligada á evolución do Euro Stoxx 50, aínda que o cálculo tomará as medias mensuais do índice. O seu vencimiento producirase o 29 de outubro de 2010.
  • Can Garantido Eurostoxx, de Caixa Navarra: liga a súa rendibilidade á evolución punto a punto do Euro Stoxx 50. Ofrecerá un 100% das ganancias que rexistre o índice. A garantía vence o 16 de novembro de 2009.
  • Foncaixa Garantía Renda Fixa 6, da Caixa. Este fondo garantido de renda fixa garante un interese TAE mínimo do 3,74%. O prazo da garantía termina o 10 de decembro de 2008.
  • Rural garantido renda fixa 2009, de Banco Cooperativo de Crédito: garante un interese mínimo do 3,31%, a 30 de xuño de 2009.

En canto a depósitos, algunhas das novidades son as seguintes:

  • Depósito Index de BBK: a un prazo de 3 anos, garante o 100% do investimento e ofrece rendibilidade fixa e variable condicionada á evolución do índice Ibex-35 e ao Índice de Prezos de Consumo (IPC).
  • Depósito 17 de Caixa Manresa: permite gañar un interese do 8,5% nun ano se a cotización de Banco Sabadell, Iberdrola, Mapfre, Repsol e Telefónica ao final do período é igual ou superior ao 90% do valor inicial da acción. Si ao ano non se cumpre a condición, o depósito renóvase automaticamente un ano máis. Neste caso, pódese gañar un interese total do 17% si ao finalizar ese segundo ano todas as accións están en positivo.
  • Depósito Alternativo Primus, de Bankinter: Garante nun prazo de catro anos e dez días, o 100% do capital investido, máis o 100% da revalorización total, a vencimiento, do fondo Xestión Segura de Volatilidade, xestionado por Lyxor.
  • Depósito 10 Ibex/Euro Stoxx 50, da Caixa: Garante o 100% da revalorización media mensual do índice que mellor se comporte (Ibex ou Euro Stoxx 50). Vence o 15 de xaneiro de 2009.
  • Depósito Bolsa Garantido, de ING Direct: garante o 100% do capital investido e una revalorización do 40% de todo o que suba o Euro Stoxx 50, entre a data de contratación e a de vencimiento (o prazo é de 36 meses). Como mínimo, garante un interese TAE do 2,28%.