Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Prohibicións e excepcións da nova lei antitabaco

A normativa converte a España nun dos países máis restritivos, ao prohibir fumar en lugares públicos e áreas ao aire libre, como parques ou zonas de lecer infantís
Por roserblasco 31 de Xaneiro de 2011
Img fumar
Imagen: Xavi Talleda

O fumar vaise a acabar. Esta é a conclusión á que se chega tras facer una mera lectura da nova lei antitabaco, que entrou en vigor o pasado 2 de xaneiro. É a reforma da Lei 28/2005, de 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco. As sete páxinas nas cales se expoñen as modificacións (incluídas no Boletín Oficial do Estado do pasado 31 de decembro), pódense condensar nun breve resumo: a partir de agora está prohibido fumar en todo sitio pechado que vaia compartirse. A lei afirma que se prohibe o tabaco “en todos os espazos pechados de uso público ou colectivo”. En esencia, o obxectivo é evitar os malos fumes e favorecer o abandono do mal hábito de fumar. No entanto, como é habitual, a lei contempla excepcións que convén coñecer. En ocasións, una diferenza dun par de pasos na localización do fumador será suficiente para que poidan sancionarlle.

Onde NON se pode fumar

A esencia e obxectivo da reforma da lei é, sen dúbida, endurecer e restrinxir as posibilidades dos fumadores. Está claramente demostrado que o tabaco é nocivo paira a saúde, adictivo e prexudicial paira o fumador e paira a xente que lle rodea. O Ministerio de Sanidade contou con numerosas asociacións, hospitais e centros médicos, que colaboraron, apoiado e promovido a elaboración da actual norma antitabaco, moito máis restritiva que a anterior. Volver dunha tarde de “canas” con cheiro a tabaco na roupa ou non poder gozar dunha comida nun restaurante polo cigarro doutro comensal son situacións que se pretenden evitar coa posta en marcha da nova lexislación. En principio, a norma establece os lugares onde non se pode fumar:

 • Bares e restaurantes: queda prohibido fumar nestes locais, mesmo nos que realizaron obras paira habilitar una zona de fumadores. Estas áreas exclusivas quedan agora inservibles e é un dos puntos máis criticados da nova normativa. Os maiores damnificados da recente lei antitabaco son os donos que fixeron obras nos seus locais de máis de 100 metros paira habilitar una zona de fumadores. Eses investimentos aínda sen amortizar non servirán para nada coa entrada en vigor da nova lei e os empresarios tampouco recibirán ningunha compensación.

 • Locais de lecer pechado: tampouco se poderá fumar neles, sexa cal for a actividade que desenvolvan (cines, teatros…). Non terán posibilidade de habilitar zona de fumadores.

 • Lugares de traballo, sempre que non sexan ao aire libre. En calquera lugar no que traballen persoas estará prohibido fumar. A prohibición implica a todo quen se atope no centro de traballo, xa sexa empregado, directivo, propietario do establecemento, traballador doutra empresa, visitante, etc. Afecta a comedores, vestiarios, servizos, corredores, zonas de recepción e salas de espera, transporte de empresa… Mesmo nas dependencias de uso específico dun único empregado (como despachos particulares ou garitas) tamén queda prohibido fumar.

  A prohibición, con todo, non se estende aos espazos ao aire libre integrados no centro de traballo. É dicir, si se poderá fumar en patios, aparcadoiros e zonas de tránsito descubertas. En calquera caso, a lei non obriga ás empresas a crear eses espazos ao aire libre dentro do centro de traballo, se non conta con eles. Tamén o empresario terá potestade paira prohibir, se así o desexa, que se fume nestas zonas.

 • Hospitais: o tabaco queda prohibido en todo o recinto dos hospitais, incluídos accesos e zonas de tránsito.

 • Colexios e gardarías: en todos os centros educativos está prohibido fumar, incluídas as universidades.

 • Parques e zonas de lecer infantil: son espazos ao aire libre, pero tamén a partir de agora queda prohibido fumar.

 • Bibliotecas: loxicamente, como lugar pechado, está prohibido fumar nelas, do mesmo xeito que en lugares de lecer e espectáculos.

 • Caixeiros automáticos e cabinas telefónicas: se non están ao aire libre, tamén estará prohibido fumar nestes lugares.

 • Transporte público e taxis: queda prohibido fumar en autobuses, metro e taxis.

 • Aeroportos: a lei expón que estes lugares de tránsito de viaxeiros quedarán sen as súas zonas de fumadores.

Un aspecto rechamante da lei é que si permite comprar tabaco en lugares prohibidos paira o seu consumo, como os bares, que poden manter as máquinas expendedoras. Igualmente, pódese adquirir tabaco en gasolineiras ou en quioscos de prensa.

Esta lei converte a España nun dos países máis restritivos na loita contra a adicción ao tabaco. Isto é así porque a prohibición non se limita aos recintos pechados. Considéranse lugares públicos as portas dos hospitais, os parques ou os colexios, localizacións onde tampouco se permite fumar.

Outros países da Unión Europea onde está prohibido fumar totalmente nos espazos públicos son Irlanda, Gran Bretaña e Chipre.

Onde SI se pode fumar

Queda claro que a reforma da lei acouta e reduce de forma substancial os lugares onde se pode fumar. Con todo, contempla certas excepcións:

 • Fogares: cada fumador terá liberdade absoluta paira fumar na súa propia casa.

 • Recintos ao aire libre: pódese fumar en áreas sen teito e toldo. Grosso modo, pódese dicir que está permitido fumar na rúa, o que inclúe a cola dun cine ou dun museo.

 • Estadios de fútbol, prazas de touros: nestes recintos tamén está permitido fumar, posto que se considera que son lugares ao aire libre e cumpren cos requisitos de non ter teito nin toldo.

 • Terrazas: está permitido fumar nas terrazas de bares e restaurantes.

 • Bingos e casinos: a lei permite fumar en certas zonas destes locais, pero non nas áreas de xogo.

 • Psiquiátricos e prisións: a nova norma contempla que estes lugares poderán ter zonas habilitadas paira fumar.

 • Campus ao aire libre: nas áreas axardinadas ou ao aire libre das universidades, tampouco está prohibido fumar.

 • Hoteis: até un 30% das habitacións dos hoteis poderán ser paira fumadores. No entanto, sempre serán as mesmas, deberán estar separadas do resto e contar cun sistema de ventilación independente.

Clubs de fumadores

A lei contempla, con todo, una excepción: os únicos locais públicos onde se permitirá fumar son os clubs de fumadores. Paira poder permitir o tabaco, estes clubs han de estar constituídos xuridicamente como talles. Só poderase fumar no interior da súa sede social. A lei expón, ademais, que deberán garantir que no interior non haxa ninguén que non sexa socio e non poderán permitir a entrada de menores.

A lei define con detalle as condicións que deben cumprir os clubs de fumadores, onde se poderá fumar con liberdade. Esixe que teñan estatutos, un censo de socios e que carezan de ánimo de lucro. Desta forma quérese evitar que os bares esquiven a lei ao crear un club deste tipo.

Diferenzas por comunidades

A reforma da lei aplícase en todo o ámbito estatal. No entanto, País Vasco é una das comunidades autónomas con competencias propias e que elaborou un texto paralelo con algunhas diferenzas. En principio, todo o mencionado antes aplícase tamén nesta comunidade autónoma. O texto do País Vasco contempla dúas diferenzas que contrastan coa norma estatal: permítese fumar en vehículos privados onde viaxen nenos e nas sociedades gastronómicas. Está previsto, no entanto, que o Parlamento vasco aprobe a súa propia Lei Antitabaco o próximo 3 de febreiro.

Sancións

A nova normativa mantén a contía das sancións. As infraccións leves implican una multa de entre 30 e 600 euros, as graves, de 601 a 10.000 euros de sanción, e as moi graves, até 600.000 euros.