Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Préstamos e anticipos para pagar a Facenda

Os seus tipos de interese roldan o 8%, fronte ao 11% de media dos préstamos ao consumo convencionais
Por EROSKI Consumer 14 de Maio de 2009
Img contable
Imagen: Darren Shaw

Por moi sorprendente que resulte, é posible estar desempregado e ter que pagar a Facenda. Basta con ter dous pagadores, sufrir algún tipo específico de cambio de contrato ou de división nunha mesma empresa, ou recibir unha alta indemnización por despedimento para que o resultado da tramitación do imposto sexa favorable a Facenda. Nestes casos, que poden facer quen sentan angustiados por falta de liquidez? Numerosas entidades financeiras pon a disposición dos seus clientes préstamos ou anticipos específicos para cubrir o pago de impostos ao fisco. As súas condicións, con intereses que roldan o 8% ou 9%, son máis beneficiosas que as dos préstamos ao consumo tradicionais.

Maiores servizos

As entidades bancarias dispoñen de préstamos ao consumo que poden financiar un posible pago a Facenda, ao mesmo tempo que comercializan un maior número de produtos deseñados en exclusiva para este fin. Sobre todo as caixas de aforros, entidades máis pequenas e cun negocio máis local, apostan en maior medida polos préstamos e anticipos para pagar a Facenda. Unha das súas principais peculiaridades é que estes créditos aplican intereses máis baixos que os destinados a financiar outros bens, como coches, viaxes ou reformas no fogar. Mentres o tipo medio dos créditos para financiar un pago a Facenda sitúase en torno ao 8%-9%, o resto parte do 11% se esixen vinculación ao cliente (como domiciliar nómina e recibos ou subscribir outros produtos), pero sitúase entre o 13% e o 14% se o usuario non está disposto ou non pode subscribir outros activos.

As caixas de aforros son as entidades que máis apostan polos préstamos e anticipos para pagar a Facenda

Mesmo, algunhas ofertas de entidades anticipan a devolución de Facenda sen cobrar intereses. No entanto, neste tipo de promocións convén fixarse nas comisións de apertura, que roldan o 3%. A desvantaxe do cobro dunha comisión en lugar dun interese é que o cliente deberá realizar o pago desta taxa por anticipado, mentres que o interese págase só cando se comezou a abonar o préstamo e, por tanto, de forma dividida e aprazada.

As condicións máis óptimas

A oferta das caixas é bastante ampla, como o servizo posto en marcha un ano máis por Unicaja, “Renda Fácil 2009”. A entidade financeira facilita a posibilidade de tramitar a Declaración da Renda a través da súa rede de oficinas, por teléfono e por Internet. Ademais, concede préstamos e anticipos para a Declaración en mellores condicións que os préstamos ao consumo tradicionais.

Pola contra, se a declaración é positiva, a entidade propón o “Préstamo de Renda Fácil” a un tipo de interese nominal do 8,5% e un prazo máximo de 12 meses. Ten unha comisión de apertura do 2%, cun mínimo de 18 euros, aínda que non aplica penalización por cancelación anticipada. O interese é axustado xa que, de media, no mercado comercialízanse préstamos persoais que aplican tipos de entre o 10% e o 13%, sen esixir vinculación algunha.

Se a liquidación dá dereito a devolución, Unicaja ofrece o anticipo, total ou parcial, mediante o Anticipo de Renda Fácil, a un 0% de interese, ata o 1 de marzo de 2011 e por un importe máximo de 3.000 euros. A comisión de apertura é do 0%, como no caso anterior.

As entidades que anticipan a devolución aplican comisións de apertura que roldan o 3%

Halifax Hispania é outra das entidades que conta cun préstamo específico: “Crédito Pago Facenda”, que financia desde 1.500 ata 60.000 euros a un prazo máximo de 12 meses. O interese tamén é negociable, pero moi competitivo e por baixo da media do mercado. Ademais, Halifax dispón do “Anticipo Facenda”, un servizo que permite aos clientes da entidade contar antes co diñeiro da súa devolución da Renda. Para iso, o usuario debe tramitar a súa Declaración a través deste banco. A entidade tomará a cantidade prestada da próxima nómina que cobre o cliente, polo que este tipo de anticipos específicos para cubrir as devolucións de Facenda poden considerarse como un mero adianto parcial do soldo.

Para devolucións ou pagos

Outro banco internacional con división española que dispón de produtos financeiros relacionados con Facenda é Deutsche Bank. Este ano volveu a lanzar o préstamo “Credi-Renda db”, co que anticipa a devolución aos contribuíntes con Declaración negativa (a devolver) e permite o financiamento sen intereses do pago do IRPF en caso de Declaración positiva (a pagar). O produto comercialízase cun tipo de interese do 0%, pero ten unha comisión de apertura do 2% e comisión de estudo do 1%. Se un cliente solicita 3.000 euros, para poder gozar deles deberá pagar por anticipado 100 euros (aínda que o 3% de 3.000 sexan 90 euros). No entanto, no período de devolución do préstamo (que como máximo é de 12 meses), só devolverá capital en lugar de intereses.

Unha vantaxe deste crédito é que non aplica comisión por cancelación anticipada. Ademais, non require intervención notarial cando o importe sexa menor de 10.000 euros, o que aforra gastos e axiliza a tramitación. Se a Declaración sae a devolver, o cliente ten a posibilidade de beneficiarse de carencia de capital ata o vencemento do préstamo. É dicir, pode pagar só a comisión de apertura ao principio e non abonar ningunha cota ata recibir a devolución de Facenda ou ata o vencemento do préstamo. Este crédito tamén permite fraccionar o pago do IRPF tanto a quen non dispoñen de liquidez como ás persoas que non desexan desfacer posicións de investimento ou prevén obter unha rendibilidade superior en próximos meses ao reducido custo que supón este financiamento.

Banco Sabadell tamén quere captar clientes este ano con necesidade para pagar a Facenda. Para declaracións positivas, a entidade ofrece un préstamo cun período máximo de amortización de nove meses. A comisión de apertura é do 3% (cun mínimo de 50 euros) e a de estudo, do 1% (cun mínimo de 24 euros). Ademais, aplica outra comisión do 3% se se decide cancelar o préstamo de maneira anticipada. Por outra banda, a entidade adianta a totalidade do importe en caso de declaracións negativas, pero o cliente debe abonar unha comisión mínima do 4% en concepto de estudo e apertura do préstamo.

DECLARAR EN BANCOS E CAIXAS

Todas as entidades financeiras permiten xestionar e tramitar a Declaración da Renda dos seus clientes. Na actualidade, dispoñen de tres canles para facelo:

  • Nas propias sucursais bancarias: un asesor bancario axudará ao contribuínte a tramitar a súa Declaración.
  • Desde os servizos creados de forma expresa para este fin polos bancos e caixas de aforro. Algunhas entidades dispoñen de servizos telefónicos e contan con operadores que poden encher en liña a Declaración do cliente. Abonda con que o usuario achegar todos os datos necesarios para que o operador poida realizar unha simulación. Se o cliente considéraa satisfactoria, só terá que acudir á oficina que designe para asinala.
  • A través de Internet, o cliente poderá descargar o programa PAI desde a web da súa entidade financeira (se esta permíteo) e tramitar a Declaración. Para iso, debe dispor dunhas claves persoais e contar co certificado dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT). Este é un servizo que aínda non prestan todas as entidades.