Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Préstamos para funcionarios

Aínda que a oferta diminuíu, algunhas entidades brindan aínda aos empregados públicos préstamos con condicións vantaxosas
Por Ana Palomo Trigo 20 de Agosto de 2012
Img fajo dinero
Imagen: peter lammers

Entre os últimos recortes, o Goberno aprobou a supresión aos funcionarios da paga extra de Nadal en 2012. Ademais, vanse a reducir os días de libre disposición, os chamados moscosos, equipararanse as condicións das baixas médicas e de incapacidade temporal coas do resto dos traballadores e facilitarase a mobilidade dos empregados públicos. No entanto, os empregados do estado gozan dunha maior estabilidade laboral e de certas vantaxes á hora de solicitar un préstamo. No seguinte artigo detállanse algúns créditos que varias entidades ofrecen a estes traballadores.

Funcionarios, financiamento específico

Entre os máis prexudicados polos recortes, con conxelación de soldos ou rebaixas salariais e supresión de pagas, están os empregados públicos. Os funcionarios ven as súas posibilidades de financiamento cada vez máis mermadas xa que, debido á desfavorable conxuntura económica actual, a súa situación xa non é tan estable como hai algúns anos.

O risco de falta de pagamento dun funcionario é menor que entre traballadores da empresa privada

Ademais, nos últimos meses, o número de traballadores do estado diminúe, e xa se especula coa posibilidade de que as administracións públicas, cando sufran caídas do orzamento superiores ao 10%, poidan aplicar despedimentos colectivos de empregados públicos laborais.

Algúns préstamos para os funcionarios

En calquera caso, os funcionarios gozan aínda dunha maior seguridade no emprego, algo que fai que o seu risco de falta de pagamentos sexa menor que entre traballadores da empresa privada. Este é un factor que teñen moi en conta as entidades financeiras e, por iso, tentan captalos como clientes novos ofertándolles promocións especiais, sobre todo en respéctao aos préstamos persoais e hipotecarios.

Os requisitos que se esixen son ser funcionario, ter domiciliada a nómina e contratar un seguro

Así mesmo, os diferentes organismos públicos, tanto de carácter estatal, como autonómico ou local impulsan acordos con entidades financeiras, para ofrecer aos seus empregados préstamos con condicións exclusivas máis atractivas que as que se ofertan aos traballadores do sector privado.

 1. Neste sentido, o intermediador financeiro independente RN A túa Solución Hipotecaria, pon ao servizo dos seus clientes a Hipoteca Verde RN para Funcionarios. Nela, ao domiciliar a nómina e contratar varios produtos, como un plan de pensións, un seguro de vida e outro de fogar, ofrécese un interese de saída do 2,50% e o valor do Euribor + 1,25%, a un prazo de 30 anos.

 2. Afinance, empresa especializada en concesión de hipotecas dispón de varias ofertas dirixidas a funcionarios, a condición de que se domicilie a nómina e contrátese un seguro de vida e de fogar:

  • Afinance F 35: dirixida a funcionarios afiliados a MUGEJU (Mutualidade Xeral Xudicial) ofrece o financiamento do 100% do prezo de compravenda do inmoble cun interese do Euribor + 0,35%.
  • Afinance F 80: se se dispón dunha entrada do 20% do prezo da vivenda, ofrece un financiamento do 80% do prezo de compravenda ao Euribor + 1%. Para iso, ademais de domiciliar a nómina e contratar un seguro de vida e de fogar, hai que contratar un cartón de crédito ou de débito e un plan de aforro ou de pensións.

  • Afinance F 85: se se achega o 15% do prezo do inmoble máis os gastos, concede un financiamento do 85% do prezo de compravenda e un interese do Euribor + 1,25%. Para iso, hai que contratar un cartón de crédito ou de débito e un plan de aforro ou de pensións, ademais de domiciliar a nómina e contratar un seguro de vida e de fogar.

  • Afinance F 90: se se achega o 10% do prezo da vivenda máis os gastos ofrece un financiamento do 90% do prezo de compravenda ao Euribor + 1,80%. É necesario ter contratado un plan de aforro ou de pensións e un cartón de crédito ou de débito, ademais de contratar un seguro de vida e de fogar e ter domiciliada a nómina.

  • Afinance F 100: financia o 100% do prezo de compravenda da vivenda e ofrece un interese do Euribor + 2%. Do mesmo xeito que nos anteriores préstamos, necesítase contratar un cartón de crédito ou de débito e un plan de aforro ou de pensións, ademais de ter domiciliada a nómina e contratar un seguro de vida e de fogar.

 3. Pola súa banda, BBVA ofrece ao persoal militar e civil do Ministerio de Defensa (excluídos os seus organismos autónomos) que domicilie a súa nómina na entidade os seguintes préstamos:

  • Préstamo especial Social Defensa: cobre os problemas graves de saúde do empregado e a súa familia (decesos, accidentes ou outras continxencias graves) e as vodas, bautizos ou outras celebracións especiais. Quen decida acollerse a este préstamo, debe cumprimentar unha declaración coa condición de persoal militar profesional, funcionario ou contratado laboral ao servizo do Ministerio de Defensa e solicitar a firma do Xefe da Unidade do Centro ou Organismo en que presta os seus servizos. O BBVA analiza devandito documento e, no seu caso, outorga un préstamo de ata 6.000 euros a un 0% de interese, cun prazo de 24 meses e sen ningún tipo de gasto nin comisión.
  • Préstamo Especial Defensa: se se ten a nómina domiciliada ofrece desde 1.500 euros ata 60.000 euros, cun prazo máximo de 10 anos, a un tipo de interese do 8%, cunha comisión de apertura do 0,75% e sen comisións de estudo e cancelación.

  • Préstamo Especial 6.000 Defensa: coa nómina domiciliada, ofrece ata 6.000 euros, cun prazo máximo de ata 12 meses e a un tipo de interese do 7%. A comisión de apertura é do 0,75% e as de cancelación parcial e total anticipada son do 3%. A comisión de estudo está exenta.

 4. BBVA tamén ofrece a Hipoteca Fácil Muface aos funcionarios afiliados a MUFACE (Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado) que queren adquirir ou construír a súa vivenda habitual. É necesario ter a nómina domiciliada en BBVA e contratar un seguro de fogar.

  O importe máximo financiado é a cantidade menor entre o 80% do valor de compravenda e o 80% do valor de tasación, cun prazo máximo de 40 anos e a un tipo de interese do Euribor + 1,50% (con revisión anual e sen cláusula adoito). A comisión de apertura e a compensación por desistimiento parcial están exentas. A compensación por desistimiento total é do 0,50% os 5 primeiros anos e do 0,25% a partir do sexto ano. As condicións desta hipoteca perduran ata o 15 de setembro de 2013.

 5. Así mesmo, Banesto tamén conta con ofertas especiais para funcionarios, como a Hipoteca Nova Primeira Vivenda e o Préstamo Persoal, con financiamento á medida e en condicións exclusivas.

Algúns préstamos a empregados públicos do ámbito local e autonómico
 • Préstamos a funcionarios municipais.

  Para suplir a eliminación da paga extra de Nadal imposto polo Goberno, o Concello de Palma de Mallorca vai abrir unha liña de crédito sen intereses por un importe total de 9.000.000 de euros á que se poden acoller todos os funcionarios municipais.

  As condicións deste préstamo serán definidas o día 4 de setembro de 2012, cando o equipo de goberno municipal reúnase cos representantes dos traballadores, e terá como importe máximo o correspondente á paga extraordinaria.

 • Préstamos a funcionarios autonómicos.

  • Ata o 13 de setembro de 2012, a Consellería de Educación e Emprego da Comunidade de Madrid ofrece préstamos e anticipos aos funcionarios de Corpos Docentes non Universitarios ao Servizo da Administración. Para poder obtelos, ademais da instancia correspondente, hai que incluír a xustificación documental do gasto, mediante factura ou orzamento debidamente detallados, que deberán figurar a nome do funcionario solicitante.
  • A entidade financeira de capital privado Necesito Diñeiro xa concede préstamos aos funcionarios da Comunidade Valenciana, sempre que a súa nómina sexa superior a 1.200 euros netos mensuais e non teñan unha retención xudicial da mesma.