Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que bancos non están dentro do Fondo de Garantía de Depósitos español?

As sucursais españolas de bancos estranxeiros están adheridas ao Fondo de Garantía de Depósitos do país de orixe do seu matriz e non ao español
Por EROSKI Consumer 4 de Maio de 2012
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

En España, o Fondo de Garantía de Depósitos cobre ata 100.000 euros por entidade e titular en caso de quebra dun banco. Pero convén saber que non todas as entidades que operan no noso país están adheridas a este organismo. As sucursais de bancos estranxeiros dependen do Fondo de Garantía de Depósitos do país de orixe do seu matriz. Como elas, outras 85 entidades están nesta situación. Nestes casos, a protección dos aforros é moi variada, xa que non todos os Fondos de Garantía cobren o mesmo. Ata hai pouco, a rendibilidade era o criterio número uno, e en ocasións exclusivo, que levaba a un cliente a determinar se investía ou non nun depósito bancario. Con todo, coa treboada financeira que afecta aos mercados, valorar a solvencia e as garantías que un banco pode dar gañou moito interese. Mesmo nalgúns casos son variables determinantes para elixir a entidade á que confiar os aforros. Por iso, é fundamental coñecer cal é o respaldo co que conta cada banco en cuestión.

O tipo de entidade determina a garantía

A reestruturación do sistema financeiro ha posto ao descuberto que algunhas entidades, sobre todo caixas de aforros, víronse abocadas ás fusións ou absorcións porque o seu plan de negocio en solitario era inviable. Nalgúns casos, foi necesaria a intervención do FROB (Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria), o que implica a entrada de diñeiro público no capital da entidade. De momento, en ningún caso fixo falta a intervención do Fondo de Garantía de Depósitos. No entanto, posto que vivimos momentos de tensión, non está de máis saber cales son as proteccións do aforrador.

As garantías son distintas se se ten o diñeiro nun bancoplenamente español ou nunha sucursal dun banco estranxeiro. A denominación xurídica do banco en cuestión marca a diferenza.

Están adheridas ao Fondo español as filiais xuridicamente independentes da matriz

Para valorar a calidade dun banco nos momentos de tensión actuais, hai que fixarse en varios detalles:

 • En primeiro lugar, é fundamental que a entidade estea rexistrada no Banco de España.

 • En segundo lugar, é importante saber se está adherida ou non ao Fondo de Garantía de Depósitos español ou a un similar dun país estranxeiro. Desde o Banco de España lembran, en todo caso, que todos os países membros da Unión Europea están obrigados a ter un Fondo de Garantía de Depósitos, ao que deberán facer achegas as súas entidades financeiras e que debe cubrir un mínimo de 20.000 eurospor titular e entidade.

Coñecer o tipo ou modalidade xurídica coa que opera un banco en España é fundamental para saber a que Fondo acóllese e onde tería que dirixir as súas reclamacións un cliente en caso de necesidade. Para iso, é de gran axuda consultar o rexistro de entidades supervisadas polo Banco de España, dispoñible na seguinte ligazón.

Non adheridas ao FGD español

En realidade, todas as entidades bancarias que operan en España están supervisadas polo Banco de España e cumpren, por tanto, con todos os criterios e normas de solvencia, rendibilidade, eficiencia e coeficiente de caixa esixidos, entre outros moitos aspectos.

Con todo, algo ben distinto é estar acollidas e adheridas ao Fondo de Garantía de Depósitos español. As filiais de entidades estranxeiras que operan como bancos de propio dereito en España e teñen ficha bancaria rexistrada no Banco de España si dependen do Fondo español, xa que son xuridicamente independentes da matriz. Con todo, non sucede así coas sucursais de bancos estranxeiros que operan enEspaña e que non contan con ficha propia.

Hai 87 entidades que non están adheridas ao Fondo de Garantía de Depósitos español

O grupo de entidades que, a pesar de estar rexistradas no Banco de España, non están adheridas ao Fondo de Garantía de Depósitos español, é moi numeroso. En total, 87 entidades queoperan en España e nas cales os aforradores teñen parte do seu diñeiro están fóra de nuesto Fondo de Garantía de Depósitos. Neste apartado inclúense dúas modalidades de bancos e caixas:

 • As sucursais de entidades de crédito estranxeiras comunitarias. Neste grupo englóbanse ABN Amro, Banco BPI, Banco Espirito Santo, ING Direct, Banco Primus, Banco Sygma, Boursorama, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Triodos Bank ou Société Générale. En total, están contabilizadas 79 entidades baixo esta denominación.

 • As sucursais de entidades de crédito estranxeiras non comunitarias. Neste apartado inclúense oito sucursais de bancos de países distintos á Unión Europea. Son as seguintes: Banco daNación Arxentina, Banco de Brasil, Bank of America, Citibank N.A, Credit Suisse Sucursal en España, Deutsche Bank Trust Company Americas, JPMorgan Chase Bank National Asociation e The Bank of Tokio Mitshubishi, entre outras.

Todos estes bancos non teñen ficha bancaria propia en España. Nestes casos, a supervisión adoita ser dobre, xa que recae sobre o Banco de España e sobre o Banco central do país de orixe da matriz. Con todo, a protección dos aforros só recae sobre o Fondo de Garantía de Depósitos do país de orixe da matriz, é dicir, onde teña a sede social o banco principal dogrupo ou “holding”. ING Direct depende do Fondo de Garantía holandés, Banco Espírito Santo, do portugués, etc.

Que cobren os Fondos de Garantía de Depósitos estranxeiros

As coberturas dos Fondos de Garantía de Depósitos dependen de cada país. Na Unión Europea, os países deben cubrir un mínimo de 20.000 euros por titular e entidade, en caso de quebra. Pero, polo xeral, a cobertura é maior. A cantidade por países é a seguinte:

 • España: 100.000 euros.
 • Francia: 70.000 euros.
 • Reino Unido: 50.000 libras.
 • Italia: 103.000 euros.
 • Holanda: 100.000 euros.
 • Portugal: 100.000 euros.

Adheridas ao FGD español

Na listaxe do Banco de España, todos os bancos (79), caixas (35) e cooperativas de crédito (76) con establecemento en España están adheridos ao Fondo de Garantía de Depósitos Español.O mesmo ocorre coas filiais de bancos estranxeiros. Quen conta con esta consideración (filial de banco estranxeiro con ficha bancaria propia en España) é unha entidade de pleno dereito española.

Neste apartado inclúense BNP Paribas España, Barclays Bank, Deutsche Bank SAE, Banco Caixa Geral, Banco Cetelem ou Banco Finantia Sofinloc, entre outros. As entidades de orixe de todos eles (os seus matrices) son doutros países. Con todo, ao operar aquí como filial con entidade xurídica propia, todos os aforradores que conten con depósitos ou contas nelas estarán apoiados por ata 100.000 euros polo Fondo de Garantía de Depósitos español.

O Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito creouse polo Real Decreto-lei 16/2011, de 14 de outubro. O seu obxectivo é garantir os depósitos en diñeiro e en valores ou outros instrumentos financeiros constituídos nas entidades de crédito, co límite de 100.000 euros para os depósitos en diñeiro ou, no caso de depósitos nomeados noutra divisa, o seu equivalente tras aplicar os tipos de cambio correspondentes, e de 100.000 euros para os investidores que confiasen a unha entidade de crédito valores ou outros instrumentos financeiros. Ademais destas dúas garantías, o fondo tamén se usa para reforzar solvencia e funcionamento dunha entidade de crédito en dificultades.

O importe garantido máximo dos depósitos é de 100.000 euros por cada titular, con independencia do número e clase de depósitos que teña na entidade.

Desde o Banco de España propoñen un exemplo: un matrimonio que ten nun banco unha conta corrente cun saldo de 3.000 euros e un depósito a prazo de 40.000, no caso de que o banco entre en crise e tivese que intervir o Fondo de Garantía de depósitos, ocorrería o seguinte:

 1. Se só figura como titular un dos cónxuxes, a garantía dos depósitos bancarios ascendería aun total de 100.000 euros.
 2. Se ambos figuran como titulares, iso implicaría unha cobertura de 200.000 euros.

En ambos os casos, recuperarían os seus depósitos integramente: 43.000 euros.