Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que comisións bancarias son obrigatorias

As entidades financeiras teñen liberdade para fixar as súas tarifas e comisións bancarias, a condición de que respondan a servizos que prestaron ao cliente
Por Pablo Pico Rada 2 de Xaneiro de 2013
Img centimos
Imagen: tup wanders

As entidades financeiras, en resposta á diminución nos seus ingresos pola restrición crediticia, incrementaron de forma vertixinosa as tarifas e comisións polos servizos que ofrecen aos seus clientes. Só durante 2012, as comisións aumentaron un 40%, segundo datos do Banco de España, o que situou ao país á cabeza da UE entre os estados que máis gravan aos cidadáns con este tipo de cobros. Mentres, no primeiro semestre de 2012, os grandes bancos españois ingresaron 14.000 millóns de euros por comisións. Evitar estes gastos é moi complicado para os clientes, e a Orde EHA/2899/2011, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios, que permite ás entidades fixar de maneira libre as súas comisións e tarifas, non supuxo unha mellora nas garantías dos consumidores. No seguinte texto enuméranse as principais comisións que aplican os bancos e indícase se son ou non obrigatorias para o consumidor.

Comisións bancarias

Tal e como define o Banco de España é a súa web, as comisións bancarias son as cantidades que as entidades de crédito cobran aos clientes en compensación polos seus servizos, como o envío de transferencias , cambio de divisas, administración de contas, o estudo dun préstamo ou as comisións polos cartóns de crédito. As entidades poden tamén repercutir ao cliente os gastos xustificados que teñan que pagar a terceiros para poder prestarlle devanditos servizos.

Un usuario medio pode pagar ata 567,8 euros á súa entidade en concepto de comisións

Nos últimos exercicios, o seu custo disparouse. Tan só no pasado ano, as comisións de mantemento de conta corrente aumentaron un 78% respecto de 2011 e pasaron de 42 a 75 euros anuais; as de transferencias incrementáronse un 400%, de 5 a 20 euros. Un usuario medio pode pagar ata 567,8 euros á súa entidade en concepto de comisións, segundo reflicte un novo estudo da Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros (Adicae). Ademais, as comisións anuais polo movemento normal dunha conta en España elévanse a 178 euros, fronte aos 111 euros da media europea.

E todo iso, a pesar da recente entrada en vigor, o pasado 29 de abril, da Orde EHA/2899/2011, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios. Coa nova orde ministerial, desapareceu a obrigación que tiñan as entidades de elaborar un folleto de tarifas máximas de comisións, condicións e gastos repercutibles a clientes, xa que a información é individual a cada usuario e previa á realización da operación. Ademais, se deciden informar de forma voluntaria nos seus folletos, as citadas comisións poden ter ou non o carácter de máximas.

Segundo o Banco de España, as comisións deben ser adecuadas ás operacións existentes na conta e deben corresponder a un servizo efectivamente prestado. Con todo, comisións como a reclamación por descubertos realízanse de maneira automática. Ademais, as entidades poden modificar de forma unilateral as comisións de mantemento e administración, a condición de que se comunique ao cliente e expóñase no taboleiro de anuncios das entidades. Como novidade, a partir de xaneiro de 2014, cada cliente recibirá unha comunicación anual informando as comisións, gastos e intereses aplicados ás súas posicións durante o exercicio anterior.

Principais comisións, son todas obrigatorias?

O Banco de España non pode denegar o cobro de comisións bancarias, nin limitar os seus importes

As entidades de crédito teñen liberdade para establecer as súas comisións bancarias e gastos repercutibles, sempre que respondan a servizos efectivamente prestados ou gastos habidos. Máis aló desta condición, non hai ningún límite ao seu importe, salvo que de forma particular e expresa introduciuse por unha disposición legal. Por tanto, non cabe falar de comisións obrigatorias ou non. O Banco de España non pode denegar o seu cobro, nin limitar os seus importes.

A normativa que regula a transparencia informativa en operacións bancarias (Orde EHA/2899/2011, de 28 de outubro), así como en servizos de pago (Orde EHA/1608/2010, de 14 de xuño), esixe unha información personalizada ao cliente antes de prestar o servizo acerca do que ten que pagar.

As tarifas das comisións bancarias son libres, excepto: a de cancelación ou amortización anticipada total dun préstamo hipotecario, limitada ao 1%; e a de cancelación ou reembolso anticipado dun crédito ao consumo, que debe estar por baixo do 1% se para a finalización do contrato resta máis dun ano, e do 0,5% se é menor ao ano.

As principais comisións bancarias son as seguintes:

 • Comisión por mantemento e administración. Subiron un 78% respecto de 2011, pero son case inexistentes entre a banca en liña. Hai que negociar para eliminar as de servizos.

 • Comisión por transferencia. Sufriron un aumento de ata o 400% en só un ano; pasouse de cinco euros como máximo en 2011, aos actuais 20 euros. É aplicable en cada transferencia a unha conta allea á entidade. O seu custo varía se é nacional, europea ou internacional.

 • Comisión por cartón. Os cartóns de débito elevaron un 20% as súas comisións de cota anual, de 25 euros máximos o pasado ano aos 30 euros deste ano. A comisión cero de mantemento de cartón adoita ser na de débito, sen incluír as de crédito.

 • Comisión por ingreso de cheques. Aplicable ao ingresar un cheque no propio banco, o seu custo aumentou un 12% no último ano. Inexistentes na banca por Internet.

 • Comisión por descuberto e posicións debedoras. Aplícase cando o saldo en conta é negativo, números vermellos. Desde 2008, esta comisión subiu case un 40%. O cargo por reclamación de posicións debedoras introdúcese pola comunicación dun atraso no pago dunha cota ou cando se produce un descuberto nunha conta corrente.

 • Comisión por retirada de efectivo. Un emprego continuado pode supor un custo notable. Debe controlarse o uso de caixeiros de distinta entidade ou rede e optar por cartón de débito.

 • Comisión por estudo e apertura de crédito. É posible evitalas se se solicitan dentro de condicións especiais, préstamos para mozos, autónomos ou pequenas empresas. A comisión de estudo de hipoteca subiu un 42% este ano e a de apertura é de 622 euros.

 • Novas comisións. Outras comisións que os bancos non adoitaban cargar comezaron a cobralas, como as comisións por apuntamento en conta, as de custos por créditos ou as de estudo dun crédito persoal, un 23% máis elevadas respecto de xaneiro de 2012.

Sete consellos para non afogarse en comisións
 1. Negociar coa entidade. Dispor dun alto saldo en conta a cambio de contratos de vinculación coa entidade permitirá negociar o custo ou eliminación das comisións.
 2. Hai que saber que as entidades poden decidir os servizos que ofrecen aos seus clientes, fixar as súas tarifas e comisións bancarias, pero non poden cargar comisións ou gastos por servizos non aceptados ou solicitados polo cliente, nin cobrar dous ou máis veces polo mesmo concepto.
 3. Convén ter coidado coas comisións que non quedan eximidas en contas con cero comisións, como por ingresos de cheques , transferencias, descubertos ou cartóns de crédito. Para evitar as comisións das transferencias, pódese realizar unha ordena de traspaso de efectivo mediante a banca electrónica.
 4. Ler, analizar en profundidade e asesorarse sobre a letra pequena dos contratos.
 5. Estudar a competencia, a banca en liña, se é necesario cambiar de entidade.
 6. Lembrar que as novaciones, modificacións nas condicións dun préstamo, están limitadas ao 0,1% do capital restante por amortizar en préstamos a interese variable.
 7. As entidades deben brindar gratis toda a información relativa ás comisións, nas súas páxinas web e na do Banco de España, para así facilitar a competencia entre entidades. A realidade mostrou opacidade e “formas enganosas” denunciadas xa pola UE. Ante iso, queda a reclamación e denuncia de situacións de abusos: primeiro ao Servizo de Atención ao Cliente da entidade financeira; despois ao Servizo de Reclamacións do Banco de España; e, por último, optar pola vía xudicial.