Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que dereitos teñen os avós sobre os seus netos?

Os avós teñen dereito legal a ver e visitar aos seus netos e, en ocasións excepcionais, poden mesmo obter a súa custodia
Por Blanca Álvarez Barco 30 de Marzo de 2016
Img abrazonieta
Imagen: Cappstar

Os divorcios contenciosos, o falecemento dun dos cónxuxes ou a extorsión económica dos fillos aos seus pais son as principais causas que impiden aos avós ver aos seus netos, como sinalan desde a Asociación de Avós Separados Dos seus Netos. Pero se antes non quedaba máis remedio que resignarse ante a negativa dos seus fillos, noras ou xenros de deixarlles ver aos seus netos, agora poden reclamar nos tribunais o seu dereito de visitas e así exercer como avós e dar aos nenos o agarimo e a estabilidade que necesitan. Neste artigo explícase que dereitos legais teñen os avós sobre os seus netos e trucos para exercelos con garantías.

Para un neno é bo e necesario ter unha sa e continua relación cos seus avós, pero, ás veces, esta vese truncada de maneira abrupta cando se produce o divorcio ou a separación dos seus pais. Por que os avós e netos deben ser vítimas das desavinzas dos proxenitores? Hai algún instrumento legal para exercer os seus dereitos a ver aos seus netos?

En España non existe unha xurisdición especializada de familia e só nas grandes cidades funcionan xulgados especializados e dotados de expertos psicosociais neses temas para dar solucións eficaces a estas circunstancias familiares. Noutros lugares, hai que esperar varios meses e supón unha tesitura inxusta para os avós e os seus netos, máis se se ten en conta que no noso país moitas veces son eles quen os coidaron ata ese momento mentres os seus pais traballaban. Aínda así, os avós están avalados polo Código Civil e poden solicitar un réxime de visitas, ademais de obter incluso a custodia en situacións graves e excepcionais.

Dereito a ver e visitar aos seus netos

A lei permite que os avós teñan dereito a visitar aos seus netos en casos de ruptura familiar, pois recolle o dereito que teñen os maiores e os nenos a continuar a súa relación. Para poder exercer este dereito, se a situación está moi enconada, teñen a posibilidade de interpor unha demanda en reclamación dun réxime de visitas cos menores. Case sempre se lles outorga, aínda que hai veces que é denegado por existir causa xusta (se a relación cos avós prexudica ao desenvolvemento e á saúde mental e física dos pequenos).

Numerosas sentenzas do Tribunal Supremo destacan tamén o enriquecedor que resulta para os menores manter unha relación próxima cos pais dos seus proxenitores e conceden o réxime de visitas aos avós. Importante! Este réxime de visitas non ten que limitarse a breves encontros, senón que pode estenderse a pasas a noite. Ás veces, mesmo se brinda aos nenos o dereito a pasar parte das vacacións no domicilio dos maiores.

Img abuelaynieta grande
Imaxe: Moodboard

Dereito á custodia dos netos

É moi difícil que un avó obteña a custodia dos seus netos, pois só pódese conseguir se os dous pais falecen ou teñen retirada a patria potestade. Con todo, hai casos e circunstancias moi especiais en que os avós exercen como pais dos seus netos e a xustiza así o recoñece. Así, ás veces, o xuíz outorga as funcións tutelares aos avós, aínda que son excepcionais e transitorias. Ademais, teñen que darse causas moi graves como a ausencia dos proxenitores, a súa incapacidade para exercer as responsabilidades propias da patria potestade, toxicomanías graves ou a reclusión en establecementos penais.

Outras leis que amparan aos avós e os seus netos

  • Constitución Española

    A Constitución garante a protección integral do menor e da familia, onde se inclúe a todos os seus membros, pais, fillos e avós. Como sinalan os expertos, tendo en conta o ordenamento constitucional, aínda que existan conflitos e dificultades entre os pais, ou destes cos seus proxenitores, deberíanse pór todos os medios posibles para que a relación entre avós e netos sexa o máis fluída posible. É desexable non ter que acudir aos tribunais para que se recoñeza algo tan básico como que un avó queira e poida ver ao seu neto.

  • Convención Internacional dos Dereitos do Neno

    A Convención Internacional dos Dereitos do Neno (1989) ampara tamén aos avós. Así, no seu artigo 8.1, di: “Os Estados partes comprométense a respectar o dereito do neno a preservar a súa identidade, incluídos a nacionalidade, o nome e as relacións familiares de conformidade coa lei sen inxerencias ilícitas”.

  • Comunidade Europea

    O Regulamento da Comunidade Europea Nº 2201/20003, do Consello, de 27 de novembro de 2003, e os códigos civís de moitos países establecen o dereito legal dos avós a un réxime de visitas cos seus netos, se supón un beneficio para os pequenos. Os netos teñen dereito a gozar do seu catro avós, que lles dedican todo o seu tempo e transmítenlles valores e coñecementos distintos e complementarios aos dos seus pais.