Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que documentos necesito paira cobrar o paro?

O cartón do paro, o DNI e un certificado da empresa asinado e selado son algúns dos papeis que deben presentarse paira solicitar a prestación por desemprego
Por Blanca Álvarez 15 de Agosto de 2021
Papeles para solicitar paro
Imagen: athree23

A taxa de paro no primeiro trimestre de 2021 foi en España do 15,98 %, segundo a Enquisa de Poboación Activa (EPA) que elabora o Instituto Nacional de Estatística (INE). Quen se atopan nesta situación, ao desconcerto e incredulidade dos primeiros momentos suman numerosas dúbidas acerca de como deben apuntarse ao paro, que contía percibirán, etc. Pero a primeira que necesitan liquidar é que documentos necesitarán paira poder solicitar a prestación por desemprego. Nesta reportaxe indicámosche que papeis precísanse, os tipos de desemprego que existen e quen pode pedir o paro. Ademais, damos resposta a algunhas das dúbidas máis frecuentes ao redor deste tema.

Tipos de desemprego

Quedáchesche sen traballo? A túa desvinculación coa empresa é definitiva ou só temporal? Tes una redución de xornada? Convén distinguir entre as clases de desemprego que existen, que son dous:

  • Desemprego total: consiste no cesamento do traballador na actividade que viña realizando, xa sexa cun carácter temporal (suspensión do contrato) ou definitivo (extinción).
  • Desemprego parcial: o desemprego é parcial cando a xornada dun traballador é obxecto dunha “redución temporal” (entre un mínimo do 10 % e un máximo do 70 % non inferior a un terzo, e sempre que o salario sexa obxecto tamén dunha redución equivalente). Esta situación non comprende “nin as reducións de xornada definitivas, nin as que afecten o total do período de vixencia do contrato de traballo”.

Quen pode pedir o paro?

A prestación por desemprego é a protección que se brinda a todas as persoas que, “podendo e desexando traballar, perden o seu emprego, de forma temporal ou definitiva, ou se lles reduce, temporalmente, a súa xornada laboral coa correspondente redución de salario”. Así o sinala o artigo 262 da Lei Xeral da Seguridade Social. Por iso, tanto os desempregados a tempo parcial coma se o desemprego é total poden solicitar o paro aínda que existen certos requisitos:

  • É necesario ter cotizado por desemprego un período mínimo de 360 días dentro dos seis anos anteriores á situación legal de desemprego.
  • Tes que solicitalo nun prazo de 15 días hábiles desde que se produce a situación legal de desemprego (se o solicitas fóra de prazo, perderás o diñeiro proporcional ao atraso).
  • Debes subscribir o compromiso de actividade: debes comprometerche a buscar emprego activamente, aceptar una colocación (si é adecuada) e participar en cursos de formación paira aumentar as túas posibilidades de atopar un traballo.

Documentos para pedir el paroImaxe: Jeronimo Palacios

Documentos necesarios paira cobrar a prestación por desemprego

✔ O cartón do paro

Paira poder solicitar a prestación por desemprego hai que inscribirse como demandante de traballo, é dicir, ter o cartón do paro (DARDE). Este documento oficial, que emiten os servizos públicos de emprego en cada comunidade autónoma, acredita a quen o posúe como demandante dun traballo.

Este cartón é necesaria paira obter calquera tipo de prestación por desemprego ou de subsidio, así como paira acceder a cursos de formación ou paira un traballo cuxo xestor sexan os servizos públicos de emprego.

✔ Impreso de solicitude

Quen solicita a axuda debe encher o impreso de solicitude da prestación no modelo normalizado que facilita a oficina do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

O documento inclúe a declaración dos fillos a cargo e as súas rendas, os datos de domiciliación bancaria, o compromiso de actividade e a autorización de petición de información á Axencia Tributaria.

✔ DNI e Libro de Familia

É indispensable a identificación do solicitante e dos fillos que conviven ou están ao seu cargo, e que figuren na solicitude. Basta con exhibir o Documento Nacional de Identidade (DNI), ou o Cartón de Identidade de Estranxeiro (TIE), e o Libro de Familia ou documento equivalente —paira estranxeiros—. Hai que acudir cos documentos orixinais.

Ademais, en caso de separación ou divorcio, hai que presentar o convenio regulador.

✔ Certificado de empresa

O demandante da axuda debe presentar un certificado da empresa (ou empresas) na que traballe durante os últimos seis meses. Leste debe ir asinado e selado. Hai compañías que o envían directamente por vía telemática ao SEPE e non llo dan ao empregado. Se albergas algunha dúbida, convén preguntalo, xa que entregalo é imprescindible paira recibir a prestación.

Nalgúns casos este documento non é suficiente paira acreditar a situación legal de parado, polo que se solicita ao demandante que achegue outros papeis.

✔ Xustificante de rendas

Se a entidade xestora pídeo, quen desexe cobrar o paro terá que mostrar un xustificante das rendas, é dicir, a última Declaración da Renda.

✔ Contratos eventuais

Nalgúns casos hai que entregar aínda máis documentos. Por exemplo, si durante os últimos seis anos realizáronse traballos a tempo parcial anteriores ao do último cesamento e non se cobrou ningunha prestación por eles, hai que presentar o contrato ou os certificados de empresa cos días á semana que se traballaron. Deste xeito, poderanse calcular os días cotizados.

✔ Número de conta bancaria

Debes levar calquera documento bancario (un recibo, por exemplo) no apareza completo o número de conta do banco no que queres cobrar o paro. É imprescindible que sexas titular desa conta bancaria.

Preguntas frecuentes

Asústache o papelorio? Saber onde e como presentar a solicitude é una dúbida frecuente, como outras moitas ao redor de  os dereitos, as obrigacións ou distintos problemas que poidan xurdir. Algunhas das preguntas máis frecuentes son as seguintes:

✔ Onde e como presento os documentos?

Onde acudir? Como poden entregarse os documentos que nos requiren? Paira presentar todos os impresos e a documentación podes:

  • Acudir persoalmente ás oficinas de emprego, sempre con cita previa.
  • Acceder por Internet á web do SEPE e buscar en Persoas “” e despois en Prestacións “” paira pedir o paro por Internet. Así mesmo, cando xa o esteas cobrando, tamén poderás selar o paro online.

✔ Que pasa se a empresa non me dá o certificado?

En principio, non debes preocuparche. O habitual é que se non che entregaron o certificado é porque a propia empresa enviouno xa ao Servizo de Emprego. No entanto, convén asegurarse de que así foi. Se non o tes nin o enviaron, o propio SEPE reclamarao.

✔ Non teño xustificante de rendas, como o pido?

Ao encher o impreso de solicitude, firmas una autorización para que se poida consultar todo tipo de información sobre ti á Axencia Tributaria. Así, o propio SEPE consultarao por ti e non terás que levar este documento.

✔ Teño dereito a paro se son bolseiro?

Non. Os bolseiros non cotizan por desemprego, polo que ao finalizar a súa bolsa non teñen dereito a cobrar paro nin percibirán cantidade algunha.

✔ Teño que residir en España paira cobrar o paro?

Se estás a cobrar a prestación por desemprego, o tempo máximo que podes saír de España paira ir de vacacións, acudir a unha voda, etc. é de 15 días nun ano (caso distinto é si saes por motivos laborais). Se te vas a ir ao estranxeiro, debes informar sempre ao Servizo de Emprego paira poder seguir cobrando o paro, e a a volta tes que presentarche na oficina de emprego o primeiro día hábil seguinte ao regreso.

✔ Canto dura o paro?

A duración máxima do paro que marca a lei é de 720 días. Con todo, hai condicións paira ter dereito a este prazo máximo: debes ter un período de cotización efectiva de, polo menos, 2.160 días.

✔ Se estou de baixa, que pasa co paro?

A baixa médica e o paro é un dos temas que máis preocupa aos beneficiarios da prestación por desemprego. Se estás a percibir o paro e posche malo ou sofres un contratempo, seguirás cobrando. Iso si, é importante non esquecer comunicar a baixa ao SEPE porque, mentres dure a baixa laboral, queda en suspenso a obrigación que tes de asistir aos cursos de formación ou acudir ás citas de control.