Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que erros podes cometer ao facer a Declaración da Renda?

Entre as peores equivocacións ao realizar a Declaración está confirmar o borrador sen revisalo, pois se pode omitir algún ingreso ou perder deducións ás que se ten dereito
Por Blanca Álvarez 16 de Abril de 2018

Desde deducirse maiores gastos dos que lle corresponden ao contribuínte a imputar de modo erróneo unha cifra de ingresos nos rendementos… En que é posible equivocarse cando se fai a Declaración da Renda? Os erros son moitos e variados, e case un terzo das declaracións presentadas á Axencia Tributaria contéñenos, segundo indica o sindicato de técnicos do Ministerio de Facenda. Pero entre os peores está dar por bo o borrador que facilita a Administración, algo que pode custar moi caro. Neste artigo poderá coñecer, e aprender a evitar, as equivocacións máis frecuentes ao presentar a Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

Img error irpf listadogrande

1. Non revisar o borrador, o peor erro

O peor erro que se pode cometer é aceptar directamente o borrador da Declaración da Renda que ofrece Facenda. O borrador “está configurado sobre a base dos datos que recibe a Axencia Tributaria sobre cada contribuínte, a partir dos datos ofrecidos por organismos públicos, empresas, fundacións…”, explica David Cabelo, asesor fiscal de Xestoría eMadrid. Esta variedade de fontes favorece que, se se produce un cambio reseñable na actividade do contribuínte, este non quede ben rexistrado no borrador. O experto engade que tampouco é habitual que o borrador “recolla actualizacións na condición de discapacidade do contribuínte ou dalgún membro da súa familia, se esta produciuse ese mesmo ano”.Por iso, é de especial relevancia revisalo con minuciosidade e engadir ou cambiar todos os datos que sexa preciso antes de entregalo a Facenda.

Img documentos irpf grande

2. Erros por non incluír deducións

Entre as equivocacións máis comúns está presentar a Renda sen incluír conceptos que supoñen deducións, “como é o caso das deducións do aluguer ou hipoteca da vivenda, que non están contempladas de forma automática no borrador”, indican os asesores fiscais da xestoría en liña Acompany. O mesmo ocorre con moitas outras deducións como as de doazóns, as cotas sindicais ou a afiliación a colexios profesionais. Iso si, “a condición de que sexa obrigatorio para exercer, e cun límite de 500 euros anuais”, aclara Cabelo.

Outras deducións que se poden agregar na Declaración, e non todo o mundo coñece, son os gastos en avogados para defenderse fronte á empresa (un máximo de 300 euros anuais) e os derivados da mobilidade xeográfica do empregado, a condición de que este sexa contribuínte en paro, inscrito na oficina de emprego, que acepte un posto de traballo que lle obrigue a cambiar de residencia. Pode deducirse neste caso un máximo de 2.000 euros anuais.

3. Confusións ao encher a Declaración

Un erro importante que se pode cometer ao realizar a Declaración da Renda é “confundirse nalgún importe dalgunha casa que implique no resultado da autoliquidación unha cantidade menor a pagar ou maior a devolver da que nos corresponde”, explican desde o servizo de Consultoría Fiscal e Legal do Club do Asesor. Para evitalo, hai que cerciorarse de estar ao facer ben ou, se a Declaración é moi complicada, contratar os servizos dun asesor.

Outro dos fallos máis habituais ao encher a Declaración é non actualizar a situación familiar, e é moi importante xa que, en ocasións, pode cambiar o sentido da liquidación ao aplicarse ou limitar certas deducións.

4. Erros cometidos sen querer, que relevancia teñen?

Ás veces cométense erros sen querer, por descoñecemento… pero Facenda non ten por que saber nin crer que ocorreron deste xeito. Se, en lugar de darse conta e rectificar, é o fisco quen advirte o erro, débese pagar non só a diferenza entre a cantidade declarada e a debida máis os perceptivos intereses de demora, senón tamén unha sanción. A canto pode ascender? “Polo xeral, oscila entre o 50 % e o 150 % do importe que se deixou de pagar”, sinala David Cabelo.

Tamén hai equivocacións “menores”. A Axencia Tributaria considera infraccións leves aquelas cuxa base de sanción sexa inferior ou igual a 3.000 euros. Neste caso, comenta o asesor de eMadrid, “a sanción é do 50 % do imposto non ingresado”. Ollo! No caso de que se utilicen facturas, xustificantes ou documentos falsos, estas deixan de ser consideradas infraccións leves.

5. Pódese rectificar unha Declaración xa entregada?

“Sempre que esteamos dentro do prazo de presentación da Declaración podemos emendar os nosos erros”, explica o asesor de eMadrid. Este ano ata o 2 de xullo hai tempo para rectificalos. Para facelo, débese ter en conta se o erro é a favor ou en contra de Facenda, o prazo no que se emende e a forma na que se tente solucionalo.

  • Se o resultado é a favor da Axencia Tributaria: débese presentar unha declaración complementaria. “Teriamos catro anos desde a finalización do período voluntario de presentación do imposto para presentala”, explican desde o Club do Asesor. Pero que é a complementaria? É unha Declaración na que os erros foron rectificados.

    Convén saber que “as declaracións complementarias presentadas en período de campaña non supoñen ningún custo”, puntualizan desde Acompany. En cambio, se se presenta unha vez finalizado o prazo, e sen requirimento previo da Administración, haberá que abonar despois o pago dunha recarga. Neste último caso, apuntan os expertos do Club do Asesor, “é recomendable contar cun asesor fiscal que estude o caso e poida recorrer a sanción imposta”.

  • No caso de que sexa a favor do contribuínte: deberase presentar un escrito de solicitude de ingresos indebidos, indicando o erro na Declaración orixinal. Deste xeito, a Axencia Tributaria deberá abonar a devolución nun prazo de seis meses.

    O segredo para evitar cometer erros na Declaración

    Fórmulas ou receitas máxicas para non cometer erros? Oxalá as houbese, pero non. Como sinalan os expertos, non hai trucos para non equivocarse… tan só débense revisar moi ben os datos. Non hai que dar por válida a información que ofrece Facenda no borrador, senón que se deben comprobar os certificados de retencións así como os documentos.

    Se é a primeira vez ou a Declaración é complicada por algunha circunstancia, tamén é importante exporse delegar a confección da Renda a un asesor fiscal especializado, pois é a forma máis efectiva de non cometer erros e non pagar IRPF de máis.