Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que facer se Facenda aínda non me pagou?

Calquera discrepancia entre a información fiscal da Axencia Tributaria e os datos achegados na Declaración da Renda pode facer que a devolución se atrase e queiran comprobala
Por EROSKI Consumer 24 de Outubro de 2016
Img declaracion renta paro
Imagen: AndreyPopov

Finais de outubro e Facenda aínda non devolveu a Declaración da Renda! En lugar de preocuparse e deixar que asalten as dúbidas, débese actuar tal e como se expón nesta reportaxe. Pódese acudir ao portal da Axencia Tributaria (AEAT) para ver o estado da Declaración e alí constatar o motivo do atraso. Polo xeral, responde a comprobacións máis detalladas por discrepancias entre a información que ten Facenda e o que se declarou. E hai que estar tranquilos porque antes do 31 de decembro Facenda devolverá a Renda; se non é así, deberá pagar aos contribuínte intereses de demora.

Imaxe: AndreyPopov

Facenda non me devolve a Renda, preocúpome?

A Axencia Tributaria, no seu reconto o 29 de xullo, xa devolvera 7.877 millóns de euros a 12.157.000 contribuíntes. Por iso, é inevitable preocuparse cando se ve que a devolución da Renda atrásase mentres tantas persoas xa recibiron o seu importe. Pero non hai que alarmarse!

Como lembra Pilar Molina Xordana, economista e asesora fiscal, “o prazo da devolución é de seis meses desde que finaliza o prazo da presentación da Declaración”, polo que Facenda ten ata o 31 de decembro para devolver o importe da Renda.

E se non o fai nese prazo? Nese caso, deberá abonar ao contribuínte o interese de demora correspondente.

Que razóns pode haber para que non devolvan a Renda?

Son moitas as comprobacións e as cruces de información que se fan de forma automática polos sistemas da AEAT, pero algunhas verificacións levan máis tempo que outras.

Como indica a experta fiscal, “este ano están a sufrir un atraso especial as persoas que aplicaron as deducións de 1.200 euros anuais por familia numerosa ou por descendentes/ascendientes minusválidos ao seu cargo”. Estas declaracións deben pasar uns filtros especiais e hai que comprobar que os contribuíntes cumpren determinados requisitos de convivencia, nivel de rendas, etc.

Ademais, calquera discrepancia entre a información fiscal de Facenda e os datos declarados pode facer que a devolución se atrase e queiran comprobala. Nese caso, enviarán un requirimento de verificación de datos, que poderá concluír coa conformidade da devolución, se os datos declarados son correctos, ou cunha proposta de liquidación, no caso de que consideren que hai un erro.

Aínda que os motivos principais dun atraso na devolución poden ser varios, estes son os máis correntes:

 • Cambiar o préstamo hipotecario da vivenda habitual a outra entidade bancaria ou amplialo. Nestes casos non coincide a dedución da casa aplicada coa información fiscal, polo que o normal é que Facenda queira comprobar que sucede.

 • Aplicar unha dedución maior da vivenda, como pode ser por incluír o seguro obrigatorio do préstamo.

 • Aplicar unha dedución que non ten a Axencia Tributaria nos seus datos fiscais, como pode ser a anualidade por alimentos dos fillos ou a cota de sindicatos ou colexios profesionais, etc.

 • Incluír gastos excesivos. É moi corrente que se comproben os gastos cando ven que estes son excesivos respecto dos ingresos declarados. Isto pode suceder cando se declaran máis gastos que ingresos de alugueres, porque se tiveron moitas reparacións ese ano, ou ben cando se teñen demasiados gastos da actividade económica en proporción aos ingresos, sobre todo nos primeiros anos de inicio da actividade cando hai que facer grandes investimentos.

 • Tamén é motivo de comprobación as perdas declaradas por vendas de accións ou inmobles ou cando se aplica unha exención por reinversión.

Pasos para comprobar o porqué non devolven a Renda

É recomendable entrar, de maneira periódica, no portal da Axencia Tributaria e no apartado da Renda consultar o estado da devolución. As mensaxes que poden aparecer son este catro:

 • 1. “A súa Declaración está a tramitarse”. Aínda non se comparou e non pasou os filtros correspondentes. Neste caso débese ter paciencia.
 • 2. “A súa Declaración está a comprobarse”. Non pasou os filtros e está retida, pendente de ver se envían a notificación para verificar os datos ou a liberan. Tamén neste caso débese esperar.

 • 3. “A súa Declaración revisouse e é conforme sen prexuízo de que poida ser comprobada novamente pola Administración”. Neste caso hai que estar tranquilo. A Declaración pasou todos os controis e a devolución será abonada nuns días.

 • 4. “A súa Declaración ten incidencias que deben ser contrastadas e que supoñen que o importe a devolver puidese ser inferior ao solicitado por vostede. Se desexa resolver as súas incidencias e anticipar a devolución, pode usar o servizo VERIFICA”.

  Neste último caso téñense dúas opcións para axilizar a devolución: esperar a que chegue a notificación ou acceder ao servizo VERIFICA para descargar a notificación e ver o motivo da discrepancia. Así se poden presentar as alegacións canto antes, en caso de non estar conforme coa proposta de liquidación. Para iso débese dispor de firma dixital, DNI electrónico ou acceder con Cl@ve PIN.

Como novidade desde o día 15 de outubro, é posible darse de alta no Servizo de Alerta de Notificacións da AEAT para que Facenda mande un SMS ao móbil avisando de que se recibirá unha notificación e así poder estar pendente e que non se pasen os prazos.

Img devolver hacienda cuando grande
Imaxe: stevepb

Como podo saber a data en que me devolverá Facenda?

É imposible coñecer a data en que a Axencia Tributaria devolverá a Renda. Aínda que ten seis meses para facelo, nalgúns casos tarda algo máis e compénsao co interese de demora dos días trascurridos desde o 1 de xaneiro ata a data da devolución.

É posible e legal que Facenda deixe algunha Declaración sen devolver?

Só hai dúas situacións legais nas que Facenda non devolve a Renda, segundo explica Molina Xordana:

 • Cando existen débedas pendentes. Se o contribuínte ten algunha multa ou algún imposto sen abonar á Axencia Tributaria, esta compensa a devolución e aplícaa ao pago da débeda pendente aínda que sexa de forma parcial.

 • Cando se trata da devolución da Renda dun falecido. Nestes casos os herdeiros deben presentar o Modelo H-100 “Solicitude de pago de devolución a herdeiros” ante a Axencia Tributaria onde residía o falecido, a fin de reclamar a devolución antes de que pasen o catro anos para que non prescriba do dereito do cobro. Deben achegar a documentación requirida para iso (certificado de defunción, libro de familia, certificado de últimas vontades, etc.)