Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que impostos subiron máis

As taxas que afectan de maneira directa ao consumidor, como o IVE, IRPF ou IBI, e os impostos indirectos han aumentado de modo notable nos dous últimos anos
Por José Ignacio Recio 25 de Setembro de 2013
Img finiquito
Imagen: Images_of_Money

Os impostos que maior incidencia están a ter sobre os consumidores son os que teñen como destinatarios ás rendas de traballo e o consumo, que en pouco menos de dous anos foron incrementados de modo notable. A eles únense outras taxas como o IBI, as rendas do aforro ou os impostos indirectos, como se indica na presente reportaxe.

Duro incremento de impostos

As consecuencias da crise económica pola que atravesa España non se fixeron esperar durante este período, e as familias españolas están a soportar de forma graduada un duro incremento nos impostos, que van desde a subida das taxas directas e xerais (IRPF ou IVE) a outros máis específicos como son os que afectan á propiedade da vivenda, pasando polos indirectos que gravan alcol, tabaco e xogos de azar. Isto, na práctica, tradúcese en que os contribuíntes teñen que dedicar máis esforzos económicos para afrontar os seus deberes fiscais. E, ademais, cando os salarios dos traballadores están a caer e, como pretenden voces autorizadas, como a do comisario comunitario de Asuntos Económicos e Monetarios, Olli Rehn, poderían baixar un 10% máis.

Os contribuíntes teñen que dedicar máis esforzos económicos para afrontar os seus deberes fiscais

E aínda por riba, aos innumerables impostos que hai que pagar (sobre a renda, consumo, vivenda e produtos bancarios), uníronse nos dous últimos exercicios outros de nova creación (os destinados ás operacións de curto prazo e os que gravan o xogo), que requiren de maiores esforzos fiscais por parte dos contribuíntes. Un traballador en España cobra ao ano 22.790 euros de media, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), correspondentes ao último exercicio. Desta cantidade, o contribuínte paga ás arcas municipais, autonómicas e estatais ao redor de 4.000 euros ao ano, é dicir, un 17,5% do seu salario só polos impostos ineludibles e polo IVE dos servizos básicos.

Sobre a renda e o consumo

Os impostos que maior incidencia están a ter sobre os consumidores son os que teñen como destinatarios ás rendas de traballo e o consumo, que en pouco menos de dous anos incrementáronse de forma notable, o que xera que os contribuíntes dispoñan de menos diñeiro nas súas contas correntes.

 1. Subida do IRPF:

  Ata cinco subidas tiveron que experimentar os contribuíntes no últimos tres anos no que se refire a a renda do traballo. Foi así ata alcanzar un incremento do 0,75% ás bases inferiores a 17.707 euros e do 7% para as que superasen os 300.000 euros, tras a creación de sete tramos novos en proporción ás rendas, onde o tipo máximo subiu ata o 52% para as rendas superiores (300.000 euros), e o mínimo quedaba establecido no 24,75% (rendas inferiores a 17.707 euros). Desta maneira, a carga fiscal volve a niveis de 1996. Ademais, despois aumentaron as retencións ás actividades profesionais que pasaron do 15% ao 21%.

 2. Dúas alzas do IVE:

  Tras o incremento en 2009 deste imposto do 16% ao 18%, os efectos da crise económica han incidido nunha alza aínda maior a partir de setembro de 2012. Nesa data, o tipo reducido pasou do 8% ao 10% e o normal aumentou do 18% ao 21%. A peor parte, con todo, leváronlla varios servizos que pasaron de ter un IVE reducido, do 8%, ao ordinario do 21%. Isto afectou a barbarías , centros de estética, discotecas, teatros, circos, servizos funerarios…

 3. O IBI máis caro:

  Desde 2012 os propietarios dunha vivenda tiveron un incremento no tipo impositivo deste imposto de ata o 10%. É efectivo para a metade dos pisos en propiedade, que son os que teñen o valor catastral superior á media de cada municipio. Isto xerou que a alza media por inmoble situouse en 36,70 euros.

 4. Dedución da vivenda habitual:

  Unha das principais novidades no que se refire a a vivenda é que desapareceu en 2013 a dedución para as súas adquisicións. Pero non é a única que se contempla no panorama inmobiliario, xa que o IVE para as casas de nova construción pasou a tributar ao 10%, aínda que haberá un pequeno respiro con respecto ás de protección oficial, xa que se mantén no 4%.

Investir é menos rendible

 1. Rendas do aforro:

  Desde primeiros de 2012, os aforradores teñen que pagar máis impostos polas rendas de capital ou de aforro, cun novo gravame do 2% para rendas de ata 6.000 euros, do 4% ata 24.000 euros e do 6% para rendementos superiores, que quedan establecidas no 21%, 25% e 27%, respectivamente.

  Entre as rendas de aforro están incluídos intereses dos depósitos, contas, dividendos, así como as ganancias patrimoniais nos produtos de renda variable: accións, fondos, futuros… Un aforrador que reciba intereses dunha conta bancaria por valor de 1.000 euros, pagará 210 euros, 30 máis que antes.

 2. Penalizacións nas operacións a curto prazo:

  Os especuladores en renda variable téñeno máis difícil para mellorar a súa rendibilidade nas operacións a curto prazo, tras concretarse que as plusvalías xeradas no primeiro ano tributan aos tipos do IRPF de cada persoa.

  A mínima para estes prazos (ata 12 meses) pasou do 21% ao 24,75%, para cantidades de entre 6.000 e 24.000 euros, e ao 27%, para as plusvalías que estean por encima desa cifra. No caso das persoas con rendas máis altas que viven nas comunidades autónomas con maior presión fiscal, elévase ata o 52%.

Impostos indirectos en alza

Tampouco os impostos indirectos libráronse da actual tendencia de subidas impositivas que marca a economía española. Os máis prexudicados son os fumadores e asiduos de bares, discotecas e outros centros de lecer, xa que terán que pagar máis polo consumo de cigarros e bebidas alcohólicas destiladas polo incremento dos seus impostos.

 1. Fumar, un luxo:

  O tabaco, que xa sufriu tres aumentos fiscais nos últimos dous anos, de novo subiu en datas recentes cun encarecemento de 15 céntimos o paquete. Pero onde máis se notou é na picadura de lear, que pasa de 8 a 22 euros por cada quilo, cunha fiscalidade mínima que se traslada do 68,75% ao 75%.

 2. As copas, máis caras:

  As bebidas espirituosas tampouco saen ben paradas da escalada fiscal, ao elevarse un 10%. Pasan de 8,30 euros por litro de alcol puro a 9,30 o litro, o que significa un incremento de 83 céntimos, aínda que a súa repercusión final sobre o consumidor non é do todo homoxénea, xa que cada bebida destilada ten unha tributación especial. En calquera caso, esta última subida non afecta nin á cervexa, nin ao viño, que manteñen os seus prezos.

 3. Menos ganancias nos sorteos:

  Os que teñan a sorte de ser agraciados con algún premio de Lotarías do Estado tamén sentirán as tesoiras do fisco, pois se implantado un novo imposto que grava co 20% as ganancias superiores a 2.500 euros. Os seus efectos están a notarse desde principios de 2013, xa que antes estaban exentos de impostos no momento da súa recepción, salvo para os rendementos sucesivos.

Pódese escapar da alza fiscal?

Moi poucas defensas dispoñen os consumidores para alixeirar ou mitigar o incremento nos moitos impostos que subiron nos últimos anos. Pero hai algúns mecanismos para quen teñan na súa carteira de investimento acciones de bolsa que repartan dividendos e fondos.

Sobre as primeiras, porque aínda que quedan suxeitos a unha retención en orixe do 21% (ata 6.000 euros), permiten (a diferenza doutros produtos de aforro e investimento) unha exención de gravame de ata 1.500 euros anuais polo conxunto de dividendos percibidos durante o mesmo exercicio.

E polo que respecta aos fondos de investimento, a súa principal vantaxe reside en que se pode evitar o pago dos seus impostos a través do traspaso duns a outros fondos, aínda que sexan de xestoras e modelos diferentes, e polo que os seus partícipes poden aforrarse un bo diñeiro todos os anos se se manteñen nestes produtos.