Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que pasa co meu diñeiro se liquidan o banco

Fondos de investimento ou accións poden traspasarse a bancos ponte ou a entidades financeiras intermediarias, que asumen os compromisos fronte ao cliente do banco liquidado
Por Carlos Astorelli 21 de Setembro de 2012
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

Coa última reforma financeira, a liquidación das entidades en situación de risco foi contemplada con novas medidas. A Lei de Reestruturación de Entidades de Crédito mesmo impón aos acredores asumir parte das perdas do banco ou caixa para garantir unha saída ordenada, pero só para os titulares de participacións preferentes e débeda subordinada. Valores como fondos de investimento ou accións poden traspasarse a bancos ponte ou a entidades financeiras intermediarias, que asumen os compromisos fronte ao cliente do banco liquidado. Con todo, o Fondo de Garantía de Depósitos (que protexe ata 100.000 euros) continúa sendo o resgardo máis seguro fronte á liquidación se o banco non pode pagar. O seguinte artigo desvela que ocorre co diñeiro do cliente dun banco liquidado, segundo o servizo ou produto financeiro que teña contratado.

Liquidar un banco

Liquidar, en termos comerciais, implica realizar un axuste final de contas para cesar nunha actividade. Isto supón pagar as débedas, con diñeiro ou con bens, e vender e distribuír todos os activos da empresa en dificultades (desde mobles, coches e propiedades inmobiliarias, ata títulos ou accións).

Os intereses non cobrados de depósitos e contas dun banco liquidado poden quedar fóra da garantía e perderse

Coa nova Lei de Reestruturación de Entidades de Crédito aprobada o pasado agosto, a liquidación das entidades bancarias conta cunha norma que pretende que a saída do negocio dun banco ou caixa en dificultades realícese sen chegar á quebra e de maneira ordenada.

Para iso, establécese un mecanismo e un Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ten como fin vender o negocio da entidade en conxunto ou troceado a terceiros e transmitir activos e pasivos a outras entidades.

Que pasa co meu diñeiro se liquidan o meu banco

Se se dese esta situación, o cliente deberá ter en conta que pode pasar co seu diñeiro, segundo o servizo ou produto financeiro que teña contratado.

 1. Depósitos e contas

  Entre todas as obrigacións que pode ter un banco, os depósitos e as contas poden ser un apetecible negocio para outras entidades bancarias cuxa actividade goza de boa saúde. Isto é o que se propón aproveitar a nova normativa, que busca liquidar as entidades de forma ordenada sen chegar á quebra, propondo un mecanismo de traspaso destes negocios a outras entidades. Iso si, os intereses non cobrados poden quedar fóra da garantía e perderse. Pero aínda en caso de quebra, o diñeiro dos depositantes e aforradores está garantido en 100.000 euros por persoa polo Fondo de Garantía de Depósitos.

 2. Hipotecas

  Co traspaso a outra entidade, os debedores seguirán pagando ao novo titular, gardando sempre para si a posibilidade subrogar.

 3. Fondos de investimento ou plans de pensións

  Neste caso, o banco é o intermediario e os titulares son as entidades xestoras. Isto quere dicir que o valor destes produtos son os investimentos que comprende o seu contido (accións, bonos, etc.).

 4. Outros instrumentos de capital

  Aquí quedan comprendidas cédulas hipotecarias, pagarés, bonos subordinados, participacións preferentes, cotas participativas e accións.

  Nestes casos, a nova normativa prevé unha perda do acredor do banco, para “garantir a estabilidade do sistema”. Desta maneira, os titulares destes instrumentos poden verse obrigados a asumir parte das perdas mediante diferentes mecanismos: redución nominal da débeda, amortización anticipada a valor distinto do nominal, ofertas de troco… Todas estas accións deben ter en conta o valor nominal de mercado do produto, para aplicar daquela un desconto. O FROB é o que se encarga de realizar unha proposta de troco.

En todo caso, a orde de cobro para os instrumentos de capital será:

 • cédulas hipotecarias.
 • pagarés e bonos senior.
 • bonos subordinados.
 • participacións preferentes.
 • cotas participativas e accións.