Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Economía doméstica

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Que rendas non se declaran?

Hai rendas como as indemnizacións por despedimento e dividendos, que hai que declarar, aínda que hai outras que están exentas, como as bolsas

Na Declaración da Renda os cidadáns teñen que dar conta das rendas obtidas por rendementos do traballo, do capital e actividades económicas. Pero non todos os ingresos están suxeitos a tributación. Moitos deles, como as prestacións para o coidado da familia e as bolsas, ou os plans de aforro a longo prazo non pagan este imposto. Ademais, como se detalla neste artigo, hai que saber que as indemnizacións por despedimento e dividendos non están exentas ou teñen un límite.

Que rendas non se declaran? Axudas ás familias

Img dinero listadogrande
Moitas das rendas que se perciben no ámbito familiar por fillos menores, coidado de maiores ou por discapacidade están exentas do IRPF. Así, as axudas públicas por fillo a cargo, nacemento e adopción, orfandade e maternidade estan exentas. Tamén o están as prestacións percibidas, neses supostos, de mutualidades de previsión social que actúen como alternativa á Seguridade Social. Tamén se atopan exentas as prestacións públicas por maternidade percibidas das comunidades autónomas ou entidades locais.

As axudas públicas por acollemento e para financiar estancia en residencias ou centros de día de maiores de 65 anos ou persoas con minusvalía gozan tamén de exención, sempre que o resto das súas rendas non excedan do dobre do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM).

Img familia

Prestacións percibidas por persoas con discapacidade

Os rendementos do traballo derivados das prestacións en forma de renda percibidas polas persoas con discapacidade, correspondentes aos seus sistemas específicos de previsión social, xunto cos rendementos do traballo derivados das achegas a patrimonios protexidos desas persoas con discapacidade, estaban exentos ata un importe máximo conxunto de tres veces o IPREM (o índice empregado como referencia para a concesión de axudas, bolsas, subvencións…). As persoas con discapacidade ven beneficiadas, pois se fixan límites exentos separados para cada un destes rendementos -non de en conxunto- de ata tres veces o IPREM. É dicir, o límite que está exento de tributar non debe superar en tres veces os 6.390,13 euros anuais (12 pagas) nin os 7.455,14 euros anuais (para quen teña 14 pagas).

Hai que declarar as rendas de inserción?

Están exentas do IRPF as rendas mínimas de inserción establecidas polas comunidades autónomas e as demais axudas para atender a colectivos en risco de exclusión social, situacións de emerxencia social, habitacional, de alimentación, escolarización e demais necesidades básicas de menores ou discapacitados que carezan de medios económicos suficientes.

Tamén se declaran exentas as axudas concedidas ás vítimas de delitos violentos, previstos na Lei 35/1995 e O 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, e demais axudas públicas satisfeitas a vítimas de violencia de xénero por tal condición.

Rendementos por traballo no estranxeiro

Os rendementos por traballo no estranxeiro non tributan, sempre que as rendas procedan dunha empresa situada fose de España e que dita compañía conte cun imposto similar. O límite para esta exención sitúase nos 60.100 euros anuais.

Plans de aforro a longo prazo

Decláranse exentos os rendementos positivos do capital mobiliario procedentes dos plans de aforro a longo prazo, un instrumento dirixido a pequenos investidores, contratos celebrados entre o contribuínte e unha entidade aseguradora ou de crédito. Os rendementos estarán exentos, sempre que o contribuínte non efectúe disposición algunha do capital resultante do plan antes de finalizar o prazo de cinco anos desde a súa apertura.

Hai que declarar a pensión de alimentos?

A pensión de alimentos que os pais ou nais pagan aos seus fillos está exenta, sempre que exista unha sentenza que así o avale. En caso contrario, será necesario declarala como ingreso.

Hai que declarar as indemnizacións?

Están consideradas exentas do IRPF as indemnizacións recibidas como consecuencia de responsabilidade civil por danos persoais, na contía legal ou xudicialmente recoñecida. Inclúense as que paga unha entidade aseguradora como consecuencia da responsabilidade civil do seu asegurado, no caso dun accidente de tráfico, e as fixadas por un xuíz ou un tribunal.

As indemnizacións por danos persoais derivadas de contratos de seguro de accidentes e as abonadas polas administracións por danos persoais como consecuencia do funcionamento dos servizos públicos son rendas que non tributan.

Hai que declarar as pensións de incapacidade?

As prestacións que a Seguridade Social recoñece ao contribuínte por incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez, xa sexan na súa modalidade contributiva ou na non contributiva, están exentas do IRPF.

Tamén o están as pensións do estranxeiro se o grao de incapacidade recoñecido pódese equiparar coa incapacidade absoluta ou gran invalidez, sempre que a entidade que abona a retribución teña o carácter sustitutorio da Seguridade Social no país de procedencia da pensión.

Non se inclúen tampouco na Declaración as pensións por inutilidade ou incapacidade permanente do réxime das clases pasivas, sempre que a lesión ou enfermidade que causase aquelas inhabilite por completo ao perceptor para toda profesión ou oficio.

Hai que declarar as bolsas, axudas e premios?

Quen durante gozasen dunha bolsa, tanto para estudos regulados como para investigación, non teñen que declarar o diñeiro percibido. Este ano, ademais, incorpóranse como exentas as bolsas concedidas polas fundacións bancarias para cursar estudos regulados e para investigación.

A exención cobre tamén ás prestacións económicas para a formación e tecnificación deportiva concedida aos deportistas de alto nivel e alcanza aos premios literarios, artísticos ou científicos relevantes declarados expresamente exentos pola Administración.

Axudas para afectados por VIH

As axudas cobradas polos afectados por VIH están exentas de tributación. Tamén o están as percibidas polas persoas con hemofilia que desenvolvesen hepatites C como consecuencia de recibir tratamento con concentrados de factores de coagulación no ámbito do sistema sanitario público.

Hai que declarar a capitalización do paro?

Se se percibe a prestación por desemprego en forma dun único pago para emprender un negocio ou facerse autónomos, non hai que tributar por ese diñeiro na Declaración.

Indemnizacións por despedimento, exentas ou non?

No caso das indemnizacións por despedimento fíxase como límite exento a cantidade de 180.000 euros. Esta modificación é aplicable para despedimentos que se produciron desde o 1 de agosto de 2014. No entanto, no caso de despedimentos derivados de expedientes de regulación de emprego ou de despedimentos colectivos, non se aplicará cando o expediente se aprobase ou cando o despedimento colectivo iniciouse con anterioridade á devandita data.

Subvencións para acceso á televisión

Tamén están exentas as axudas dispostas no Real Decreto 920/2014, de 31 de outubro, que regula as subvencións destinadas a compensar os custos derivados da recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual televisiva nas edificacións afectadas pola liberación do dividendo dixital.

Rendas que deixan de estar exentas

Hai algunhas rendas antes exentas pero que cambiaron tras a reforma da Lei do IRPF:

  • Dividendos: suprímese a exención aos dividendos e participacións en beneficios obtidos pola participación nos fondos propios de calquera tipo de entidade, que estaban exentos co límite de 1.500 euros anuais.
  • Despedimento ou cesamento do traballador: no caso das indemnizacións por despedimento fíxase como límite exento a cantidade de 180.000 euros. Esta modificación é aplicable para despedimentos que se produzan desde o 1 de agosto de 2014. No entanto, no caso de despedimentos derivados de expedientes de regulación de emprego ou de despedimentos colectivos, non se aplicará cando o expediente se aprobase ou cando o despedimento colectivo iniciouse con anterioridade á devandita data.

RSS. Sigue informado

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións