Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que son os fondos inversos?

Os fondos de investimento inversos permiten beneficiarse das situacións máis desfavorables para a renda variable e obter rendementos excelentes
Por José Ignacio Recio 5 de Agosto de 2016
Img office 6208221280
Imagen: FirmBee

A gran flexibilidade dos produtos financeiros permite aos investidores aproveitar os escenarios máis desfavorables para os mercados de renda variable e, desta forma, gañar diñeiro durante as caídas da Bolsa. Esta tendencia é a que aproveitan en toda a súa amplitude os fondos de investimento inversos, que poden ser contratados nestas situacións tan especiais. Neste artigo explícase que son os fondos inversos e como sacar rendemento con eles.

Fondos inversos: baixa a Bolsa, máis plusvalías

Baixa a Bolsa, máis plusvalías. Baixo esta premisa desenvólvense os fondos de investimento inversos. Basean a súa estratexia en recoller as depreciacións nos mercados de renda variable: canto máis baixen, maiores serán os rendementos que recollan os investidores. Ante esta estratexia, cada vez son máis as xestoras que deciden elaborar un produto destas características e que na maioría dos casos están vinculados aos principais índices europeos.

Ofrecen a oportunidade de obter beneficios moi altos nos movementos recesivos dos mercados bolsistas. O seu potencial de revalorización é en realidade importante, se a tendencia baixista dos mercados mantense durante moitas semanas ou mesmo meses. Pero, pola contra, son moitos os riscos que se asumen, se non se materializa este escenario, xa que os pequenos investidores poden deixarse moitos euros polo camiño.

Fondos inversos: como son?

Os fondos inversos son un modelo relativamente moderno, e en calquera caso innovador, que serve para aproveitarse de todas as situacións nos mercados de renda variable. E por todo iso achega unha serie de prestacións que non todos os investidores coñecen en profundidade. Para que poidan estar en condicións de contratar estes fondos, a continuación enuméranse as características destes produtos financeiros.

  • Accesibles a todos os usuarios. Estes fondos están en condicións de ser subscritos por calquera usuario a través das ofertas que presentan as xestoras, tal e como ocorre con outra clase de fondos. Non levan comisións nin gastos adicionais que penalicen a súa formalización.
  • Rendibilizan as baixadas das bolsas. A diferenza dos restantes fondos de investimento, as depreciacións dos mercados non están penalizadas na evolución dos seus títulos. Basean a súa estratexia de investimento en que se cumpra este contexto, ata o punto de ser os produtos máis beneficiosos para os escenarios máis recesivos das bolsas.
  • Con propostas moi puntuais. A oferta confeccionada polas máis importantes xestoras non é tan extensa como noutros modelos de investimento. Non quedará outra que dirixirse aos índices que están vinculados, xa que non todos están presentes na súa carteira de investimento e, en todo caso, elaborados baixo as mesmas condicións na súa contratación.
  • Ganancias proporcionais ás baixadas. A súa mecánica é moi parecida ao que son os fondos indexados; é dicir, replican a evolución dos mercados de renda variable, pero en sentido contrario. Ademais, non adoitan estar ligados a outros activos financeiros, tanto da renda variable como da fixa, como é habitual que suceda con outros fondos máis convencionais.
  • Xeran maiores riscos. Polas especiais características destes produtos para o investimento, non están dirixidos para todos os aforradores, senón só para os que cumpren cunha serie de requisitos, entre os que destacan o coñecemento profundo dos mercados bolsistas e a súa maior experiencia para operar con estes formatos tan atípicos.
  • Recollen tendencias, non caídas puntuais. Non son efectivos para aproveitarse de revalorizacións puntuais na Bolsa, aínda que sexan moi acusadas, senón que a súa practicidad virá dada pola tendencia negativa dos mercados financeiros. Só neste escenario poderán rendibilizarse os aforros con maior xenerosidade con rendementos que poden alcanzar con facildad os dous díxitos.
Fondos ultrainversos

Baixo estes modelos de investimento enmárcase unha estratexia aínda máis agresiva que ten como principal obxectivo recoller con maior amplitude todas as caídas dos mercados de renda variable. Os fondos ultrainversos elevan a rendibilidade sobre os formatos inversos, ata o punto que as súas revalorizacións son máis acusadas. Os seus movementos baséanse en que, a medida que os descensos son máis acusados na Bolsa, maiores serán as plusvalías acumuladas, ata chegar a niveis moi espectaculares e que poucos produtos para o investimento ofrecen nestes momentos.

Os seus riscos, por tanto, son maiores. Aínda que poden xerarse unhas amplas ganancias sobre o importe investido, a través destes produtos de maior sofisticación financeira pode perderse unha parte moi importante dos aforros. Por esta razón, non están indicados para todos os perfís de investidores, senón só para un modelo moi definido: agresivo, con coñecemento dos mercados e que conta cunha alta aprendizaxe nestes modelos de investimento.