Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que é un burofax?

O burofax acredita o contido dun documento así como a súa data de envío, o seu remitente e o seu destinatario
Por Blanca Álvarez 3 de Novembro de 2012
Img papeleo
Imagen: Loty

Con certa frecuencia, os consumidores teñen que realizar reclamacións ás empresas de telecomunicacións porque lles cobraron de máis ou non lles permiten pór fin a un contrato. Tamén son habituais os conflitos entre os propietarios dunha vivenda e os seus inquilinos que ven como uns ou outros incumpren o pactado. Cando as vías para reclamar empézanse a esgotar e as chamadas telefónicas, as cartas certificadas ou os faxes non serven de nada, pódese recorrer ao burofax, un método que, como se explica neste artigo, acredita o contido da comunicación e que ten carácter probatorio ante os tribunais e as administracións públicas.

Que é un burofax

O burofax é un servizo que permite enviar de maneira urxente documentos que poidan requirir unha proba ante terceiros. Ao tratarse dunha comunicación fidedigna con valor probatorio, o contido do texto queda acreditado, así como o emisor, o destinatario e a data de envío. Son útiles para realizar reclamacións, renovar ou pór fin a un contrato… Tanto, que se un inquilino envíalle un burofax ao propietario dicindo que abandona a vivenda un día determinado, esta comunicación servirá despois de proba ante un tribunal no caso de que o caseiro demándelle.

Cando as vías para reclamar esgótanse e chamadas, cartas certificadas ou faxes non serven de nada, pódese recorrer ao burofax

A pesar de que o seu nome pode dar lugar a pensar nun tipo de fax, o certo é que se asemella máis a un aviso que chega ao domicilio da persoa á que se lle envía o documento, aínda que a retirada da comunicación tamén se pode realizar nas oficinas postais ou nun apartado de correos. Non se necesita, por tanto, un número de fax para envialo.

Por que non enviar un fax ou unha carta certificada?

O seu carácter probatorio diferenza este servizo doutros, como a carta certificada ou o fax.

  • O fax non deixa constancia da recepción do documento. É posible que o remitente posúa un resgardo do que mandou e de que se transmitiu de modo correcto, pero non está seguro de que o destinatario o reciba. O aparello pode fallar, non ter tinta ou sufrir unha subida de tensión; tamén pode ocorrer que outra persoa o collese. Co cal, os seus efectos probatorios son inferiores.

  • O mesmo sucede co correo certificado. O que acredita é que chegou un documento á persoa indicada, pero non o contido da carta. O destinatario pode dicir que o recibiu pero que dentro había tres páxinas en branco, de maneira que o remitente non pode probar nada.

Como se envía

O burofax envíase desde unha oficina de Correos , aínda que tamén cabe a posibilidade de facelo a través de calquera computador nas súas oficinas virtuais. O valor probatorio fronte a terceiros é o mesmo.

O prezo do burofax supera os 7 euros e ascende a máis de 26 se se pide acuse de recibo e copia certificada

  • Se se fai por Internet, é necesario rexistrarse de maneira gratuíta no portal de Correos. Despois prepárase o burofax, que está formado por unha portada e o arquivo que queira enviar o remitente. O titular debe verificar o documento que vai entregar e confirmar o contido.

  • Despois, introduce os datos do destinatario e a modalidade de entrega (domicilio, apartado postal ou oficina de correos). É posible pór ata 100 receptores, ben de maneira manual ou subindo un arquivo cos nomes e as direccións de todos eles. Se o emisor desexa contratar servizos adicionais para cada destinatario, como acuse de recibo e copia certificada, ten que indicalo a continuación.

  • Unha vez verificado que o documento e os destinatarios son correctos, pode gardalo para envialo e pagalo máis tarde ou facelo nese momento.

  • O abono faise co cartón de crédito ou a través de PayPal e nese instante realízase o envío. O titular pode obter de maneira inmediata o xustificante, aínda que tamén pode descargalo despois na oficina virtual, onde quedan almacenados estes documentos a disposición do remitente.

Prazo de entrega e prezo

Cando o envío se deposita na oficina antes das 13.00 horas e vai dirixido a unha persoa residente en grandes poboacións, chega no mesmo día. O resto dos envíos recíbense o seguinte día hábil pola mañá. Cando o destino está nun país estranxeiro, o prazo de entrega pode variar segundo a nación receptora.

O prezo dun burofax entre oficinas de Correos da península e Baleares con entrega urxente no domicilio do destinatario é de 7,62 euros e 0,94 por cada páxina que se remita. Como servizos adicionais, pódese solicitar o acuse de recibo, cun custo de 5,13 euros, e unha copia certificada, pola que hai que pagar 13,53 euros e inclúe tres páxinas, e 0,17 máis IVE por cada páxina adicional.

Se se fai a través de Internet, o envío dun burofax dunha páxina custa 7,30 euros. E se ademais solicítase acuse de recibo e copia certificada, o prezo é 25,96 euros.

Pódese rexeitar un burofax?

A persoa á que vai dirixido o burofax pode rexeitalo, pero non é o máis conveniente. Hai numerosa xurisprudencia que entende que o feito de realizar un requirimento de forma fidedigna (enviar un burofax) é suficiente, sen que sexa necesario que o receptor o acepte. É máis, os tribunais poden entender que ao rexeitar o burofax, o destinatario obra de mala fe, o cal se pode ter en conta nun xuízo.

Rexeitar un burofax pode ter consecuencias negativas para o destinatario

Poñamos o caso dunha persoa á que se lle avisa por este medio de que se segue incumprindo un contrato, infrinxindo unha lei ou sen pagar o que debe, interporase unha demanda xudicial contra el. Rexéitao e, por tanto, descoñece o contido da comunicación, pero o emisor ten a proba de facer o requirimento: o envío do burofax. Ata ese momento, poderíase chegar a un acordo co que pór fin ao procedemento sen que haxa denuncia.

Como o remitente non obtén contestación, pon a demanda. E neste caso, xa non hai volta atrás. Aínda que o demandado dea a razón á parte contraria, é posible que lle condenen en costas mesmo sen que se chegue a celebrar o xuízo. Así o establece a Lei de Enjuiciamiento Civil no artigo 395: “Se o demandado achandar á demanda antes de contestala (é dicir, dese a razón á parte contraria antes da vista), non procederá a imposición de costas, salvo que o tribunal aprecie mala fe no demandado. Entenderase que, en todo caso, existe mala fe, se antes de presentada a demanda formulouse ao demandado requirimento fidedigno e xustificado de pago”.

A lei non di que o destinatario aceptase o burofax, senón que o emisor enviouno. Por tanto, tendo en conta a lexislación e a xurisprudencia, na maioría dos casos é máis adecuado non rexeitar o burofax, pois as consecuencias adoitan ser negativas para o destinatario.