Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que é un ERTE e como afecta os traballadores?

Un ERTE non é un despedimento senón unha suspensión temporal do traballo. Coas medidas especiais pola COVID-19, podes acceder ao paro e seguir cotizando á Seguridade Social
Por Blanca Álvarez 22 de Marzo de 2020
ERTE para trabajadores por coronavirus
Imagen: volta max

En empresas grandes e pequenas; en Andalucía, Galicia, Comunidade de Madrid… O número de ERTE dispárase por toda España a medida que avanza a pandemia do coronavirus. Este catro letras, que equivalen a Expediente de Regulación de Emprego Temporal, supoñen un motivo de preocupación para calquera traballador, aínda que desde que o presidente do Goberno anunciase medidas para axilizalos e favorecer a empresas e traballadores, os afectados senten máis tranquilidade. Que é un ERTE e por que é importante que se axilicen? Que significa para o traballador e a empresa? É de verdade unha medida positiva? Neste artigo damos resposta a estas e outras dúbidas que poidas ter sobre os ERTE.

Que é un ERTE?

Un ERTE é un Expediente de Regulación de Emprego Temporal que supón “a suspensión dos contratos ou a redución da xornada” dos traballadores que ven afectados polo devandito expediente.

Axilizar a tramitación do ERTE en aras dunha mellora da cobertura, tanto para os traballadores como para os empresarios, para “minorar o impacto negativo sobre o emprego e a actividade económica” é unha das medidas económicas materializadas no Real Decreto-lei de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social da COVID-19.

ERTE y coronavirusImaxe: nhattienle94

É unha medida de calado,  pois “supón acurtar os prazos legalmente establecidos” relativos ás comunicacións coa Autoridade Laboral e ao período de consultas, explica Alejandra Gútiez, avogada laboralista da&E Avogados. Así se pode obter unha resolución “nun breve lapso temporal e permite que a medida sexa máis eficaz” que con regulación ordinaria dos ERE.

Como leva a cabo un ERTE?

Existen dúas posibilidades de activar o ERTE para o empresario, segundo explica Álvaro San Martín, avogado do bufete Casa de Lei. A primeira é a través das causas obxectivas (causas económicas, organizativas, técnicas ou produtivas) e a segunda, a través das causas por forza maior.

  • Por causa maior. A empresa só ten que presentar unha solicitude ante a autoridade laboral que valore a existencia real desa causa e en cinco días resolverá. O real decreto incluíu o coronavirus como forza maior, “dando especial relevancia ao contaxio nas organizacións”, apunta o avogado.
  • Por causas obxectivas. Para o suposto de ERTE por causas obxectivas, esíxese un período de consultas cos representantes legais dos traballadores e o proceso ten, en xeral, unha duración aproximada de 30 días. O recente real decreto-lei “reduce os prazos a 12 días, favorecendo a o traballador”, explica o experto.

Tipos de ERTE

Hai distintos tipos de ERTE, e isto pode supor ou ben a suspensión do contrato, ou ben a redución da xornada:

  • Suspensión de contrato. O ERTE por causas económicas, técnicas organizativas ou de produción dá lugar á suspensión de contratos. Normalmente leva a cabo segundo o previsto no artigo 47.1 do Estatuto dos Traballadores (ET). Se a suspensión débese por mor de forza maior forza maior, seguirase o previsto no artigo 51.7 do ET.
  • Redución de xornada. Cando o que supoña é a redución da xornada polas mesmas causas, en xeral hai que cinguirse ao contemplado no art. 47.2 do ET. Se a  redución de xornada dos contratos obedece por mor de forza maior, o procedemento que se seguirá será o previsto no artigo 51.7 do Estatuto dos Traballadores.

No entanto, non debemos perder de vista que “coa entrada en vigor do Real Decreto de 17 de marzo, haberá que estar ao expresamente previsto no referido texto legal”, engade a avogada.

despido ERTE por coronavirusImaxe: geralt

Que vantaxes ten para o traballador?

Esta medida a disposición da empresa outorga diversos beneficios ao traballador, tras as resolucións aprobadas o pasado martes, como explica Alejandra Gútiez:

  • O empregado queda exonerado de traballar, tendo garantido o retorno á empresa (ou o retorno na xornada previa) unha vez que transcorra o prazo de efectividade da suspensión do contrato ou da redución aplicada.
  • O traballador tería acceso á prestación de desemprego, polo que a súa situación económica quedaría en certa medida protexida.
  • Ademais, o acceso á prestación por desemprego flexibilizouse considerablemente coas novas medidas ditadas e poden cobrala mesmo os que aínda non cotizasen o suficiente.
  • O traballador segue cotizando, evitando prexuízos en ulteriores prestacións.

Canto durarán estas medidas?

As medidas especiais para axilizar e flexibilizar os ERTE non se manterán para sempre, ao ser especiais, e teñen un prazo de vixencia. Terán validez mentres se manteña a situación extraordinaria derivada da COVID-19.

ERTE máis flexible, unha medida positiva?

Axilizar os trámites para pór en marcha un ERTE  é unha medida que os expertos consideran positiva, sempre que evite outras máis drásticas como a extinción de contratos e, no seu caso, “contribúa en certa medida a evitar danos maiores que comprometan a viabilidade da empresa”, aclara Alejandra Gútiez, avogada laboralista da&E Avogados. Coincide con esta opinión Juan Antonio Pedreño, presidente da patronal da Economía Social (CEPES), quen sinala que o plan de impulso presentado polo Goberno “é importante, xa que a flexibilización dos ERTE pode evitar despedimentos definitivos”.

Así mesmo, o ERTE é unha medida positiva para a empresa porque “facilita a súa supervivencia”, sempre que esas causas sexan reais e proporcionadas, sinala Álvaro San Martín, avogado do bufete Casa de Lei. E neste último punto incide Alejandra Gútiez, quen indica que hai que estar atentos, pois “cuestión distinta sería que a empresa recorrese a esta medida sen necesidade, padecendo neste caso o traballador unha evidente diminución económica” á conta dunha decisión baleira de contido.