Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Recorrer multas

É importante asesorarse con profesionais do sector que analicen cada caso
Por Tatiana Escárraga 17 de Marzo de 2005

Non resulta fácil paira ningún cidadán enfrontarse ao espiñento trámite de recorrer una multa de tráfico. A pesar de que o dereito á defensa está consagrado na Constitución, a última reforma na Lei de Seguridade Viaria fixo máis difícil evitar o pago por unha infracción cometida. O procedemento habitual é asesorarse con profesionais do sector, aínda que algunhas asociacións alertan da proliferación de empresas, denominadas “quitamultas”, que ofrecen servizos sen ningunha garantía. Segundo a asociación Automobilistas Europeos Asociados, AEA, en España prodúcense 10 millóns de denuncias ao ano relacionadas con infraccións municipais e de tráfico.

10 millóns de denuncias

Até 1990 non existía en España una norma con rango de Lei en materia de Seguridade Viaria. Iso, a xuízo de Mario Arnaldo, presidente da Asociación Automobilistas Europeos Asociados, permitiu que se producise unha certa deterioración con respecto á autoridade en materia municipal e que non se cobrasen as multas. ?Creouse una sensación do todo vale?, asegura Arnaldo. Pero desde a entrada en vigor da normativa reforzáronse os mecanismos de execución e recadación de multas. ?Agora está á orde do día que a un moroso se lle embargue una conta por non pagar una multa?, afirma Arnaldo.

Anualmente xéranse en España 10 millóns de denuncias, das cales 6 millóns son de ámbito municipal e o resto, 4 millóns, de tráfico. Este inmenso volume, di Arnaldo, ?está a xestar un sistema burocrático no que se perde o obxectivo ejemplificador das sancións, e pode chegar a converterse en inxusto?. Con todo, prevalece, segundo Macarena Valera, do Real Automóbil Club de España, Race, a práctica de recorrer as multas e evitar pagar á Administración. ?Moita xente entende que se trata de algo inxusto e dunha medida recadatoria. Cando nós dicimos aos clientes as posibilidades reais que teñen de gañar un recurso, hai xente que non quere ouvir o que lle están contando e aínda así insiste en recorrer?.

Empresas sen garantías

Ao fío desa especie de “obsesión” por evitar o pago dunha multa proliferaron nos últimos anos empresas que ofrecen servizos sen ningunha garantía. Son as denominadas “quitamultas”, que prometen aos seus clientes desfacerse do pago que xera a infracción dunha norma de tráfico. “Cando ouvimos que una empresa quita multas non nolo creemos. Hai que deixar claro que una cousa é xestionar e outra recorrer“, di Macarena Valera, do Race. “O primeiro é dicirlle á xente que desconfíe de quen lle garanten o resultado, porque as empresas non son as que pon nin as que quitan multas. Algunhas destas empresas limítanse a pór un número de expediente e a encher un papel en branco”, engade Mario Arnaldo.

Una das cuestións básicas que debe saber calquera condutor é que a Constitución Española consagra o dereito á defensa fronte ás sancións que impón a Administración. En teoría non é necesario acudir a intermediarios paira enfrontarse a unha multa, pero o certo é que a complexidade do trámite e o descoñecemento deste limitan as posibilidades do usuarios. “O máis recomendable é que os condutores busquen asesoría, porque polo xeral descoñécense os procesos. E ás veces danse situacións nas que a xente simplemente paga e cala”, sinalan desde Axuda do Automobilista S.A., (ADA).

O traballo das asociacións e empresas serias que se dedican ao estudo e tramitación das multas de tráfico consiste en evitarlle ao cliente os problemas que se derivan do papelorio. Por iso convén, en caso de non estar adscrito a ningunha destas organizacións, buscar una asesoría seria e confiable. Sobre todo, hai que fuxir das que prometen quitar as multas. “O normal é explicar aos clientes cal é a súa situación e as posibilidades que teñen de gañar. Nós non somos quitamultas. Aconsellamos aos clientes que paguen, pois si gañan o recurso a Administración devólvelles o diñeiro. E facémolo así porque si o pago da multa demórase, o seu importe adoita aumentar”, sinala Verónica Herrando, directora de desenvolvemento de negocio da empresa Multauto, una das veteranas do sector.

Descontos por pronto pago

As multas de tráfico xéranse por infraccións cometidas en estradas e travesías e son denunciadas pola Garda Civil de Tráfico ou a Policía Autonómica que teña competencia. As multas municipais ponse por irregularidades cometidas en termos urbanos e denunciadas por policías locais. Coa reforma na Lei de Seguridade Viaria o desconto polo pronto pago das multas increméntase até nun 30%. Para que este desconto sexa efectivo o pago debe producirse antes de que se dite una resolución sancionadora da denuncia. Outra cuestión que hai que ter en conta é que entre a notificación da infracción e a multa non pode transcorrer máis dun ano. A normativa vixente establece, desde xaneiro de 2002, que o período de caducidade pase de seis meses a un ano e que a prescrición aumente de tres meses a seis no caso das infraccións graves e de tres meses a un ano no caso das moi graves.

Cando se comete una infracción o seguinte paso é recibir a notificación da denuncia. Esta pódese producir en man, se a impuxo un axente en presenza do condutor ou se pode recibir por correo. A Lei, segundo explican desde o Race, establece a obrigatoriedade de que a Administración notifique dúas veces no domicilio do interesado. Una vez esgotouse esa vía, o normal é que o nome do infractor apareza no Boletín Oficial da comunidade á que se pertenza. Esa opción, segundo o Race, é válida, pero desde a AEA hai certas discrepancias: “a aparición dos datos nun boletín provoca indefensión, porque a xente non se dedica a ler estas publicacións. É aí onde aparecen empresas que che chaman por teléfono paira informarche da sanción e ofrecer os seus servizos. E se a Administración utilizou un sistema irregular de notificación, o darse por decatado convalida esa notificación”, explica Mario Arnaldo.

Macarena Valera, do Race, considera que o non darse por decatado “ten o seu risco”. E Verónica Herrando, de Multatuto, engade: “Se apareces no boletín é porque xa se cumpriu todo o proceso de notificación. O non coñecer a denuncia non exímeche do pago da sanción. Así que é mellor sabelo para que a persoa decida si paga ou non ou si recorre ou non”.

Prego de descargos

Despois de recibida a denuncia, se a persoa multada non comeza a tramitar o seu pago o curso lóxico é a notificación da multa. Posteriormente se esta non se paga, pasará a Facenda , onde resulta moitísimo máis complicado recorrer. Producirase, entón, una providencia de prema que obrigará ao infractor a pagar en 24 horas cunha recarga do 20% na multa. Se tampouco se producise ningunha reacción por parte do interesado a fase seguinte é o embargo de bens.

Si, en cambio, o infractor reacciona, ten varios camiños a seguir. Despois da notificación da denuncia ten 15 días paira pagar a multa e con iso anúlase o expediente. Ou ben pode facer un prego de descargos neses mesmos quince días hábiles. Se se recorre a unha asociación ou a unha empresa asesora animarase aos interesados a esixir á Administración as probas que certifiquen a infracción. “O prego de descargos consiste nunha serie de alegacións contra a denuncia. Céntrase en tentar demostrar que o que mente é o outro”, sinala Macarena Valera.

Despois dese trámite poden ocorrer dúas cousas: ou a Administración estima as alegacións e anúlase o pago da multa, ou se desestima e imponse a sanción. Neste punto algunhas asociacións aconsellan pagar e seguir adiante co recurso. “O recurso é a última fase do proceso, no que a persoa se reitera nas súas alegacións e vén deixar claro que non está conforme coa decisión da Administración”, din desde o Race.

Cando una persoa decide acometer este trámite en solitario pesa moitísimo o coñecemento da Lei. Neste apartado adoita ocorrer que, por exemplo, un infractor alegue que só se detivo dous minutos nun carril bus cando a normativa establece claramente que iso está prohibido. “Hai conceptos legais que non se coñecen e a xente termina botándose pedras sobre o seu propio tellado. Eu insisto en que o mellor é consultar con especialistas paira ter as posibilidades claras”, sinala Macarena Valera.

Una vez resolto o recurso de alzada pódese producir una estimación, é dicir, non hai que pagar, ou ben una desestimación do recurso, que fai firme a multa e que leva o pago desta, pois pola contra pódese producir unha recarga do 20% da multa. O camiño a seguir aquí, no caso de que o afectado siga en desacordo coa decisión, é acudir aos tribunais a través dun recurso contencioso administrativo, que é un proceso longo e tedioso. Pero iso si, debe pagar antes a multa, que se lle devolverá no caso de que o trámite resólvase ao seu favor.