Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reforma fiscal, como nos afectará?

Haberá unha rebaixa fiscal xeneralizada, pero as rendas medias non verán unha mellora substancial respecto dos impostos que pagan agora
Por José Ignacio Recio 24 de Xuño de 2014
Img calculadora hd

A tan esperada reforma fiscal aterrou xa, e os contribuíntes poderán sentir os seus efectos a partir do 1 de xaneiro de 2015, aínda que será progresiva e tamén durante 2016 notaranse os cambios que afectarán a unhas rendas máis que a outras. Aínda que a rebaixa é xeneralizada (a media do IRPF será do 12,5%), as rendas máis baixas e altas son as que recollerán un maior descenso, mentres as rendas medias, de entre 30.000 e 45.000 euros brutos, apenas notarán a mellora respecto dos impostos que pagan agora.

A reforma fiscal e as súas consecuencias

 • 1. Cando se aplicará

  Cando empezarán a notar os contribuíntes os cambios fiscais nas súas contas correntes? Desde logo, non no que resta de 2014. Haberán de esperar a que lles cheguen as súas nóminas de xaneiro de 2015 para comprobar os efectos sobre os seus petos. Ademais, non se fará de golpe, senón en dúas fases: a primeira en 2015 e a segunda (e menos profunda) en 2016, que é o período contemplado polo Executivo para aplicar estas medidas de corte tributario.

 • 2. Redución de tramos do IRPF

  Unha das principais novidades é que se reduce a cinco tramos o sistema tributario do Imposto da Renda sobre as Persoas Físicas, polo sete que na actualidade aplícanse.

  • O tipo mínimo, que grava o primeiro tramo de ingresos (ata 12.450 euros) de todos os contribuíntes, baixará 4,75 puntos en 2015, desde o 24,75% ata o 20%, mentres que no seguinte ano farao ata o 19%. No entanto, os perceptores destas rendas non pagan xa case IRPF polo efecto conxunto dos mínimos persoais e familiares.

  • O tipo máximo cambia tamén, e propiciará que ás rendas máis altas, por encima de 60.000 euros, asígneselles un tipo do 47% e 45% para cada un dos dous períodos obxecto de modificación.

  • Ao tramo que vai desde 12.450 a 20.200 euros, aplicaráselle un tipo do 25% en 2015, e do 24% o seguinte ano.

  • Para ganancias de 20.200 a 35.200 euros, será do 31% en 2015, e do 30% en 2016.

  • Os contribuíntes que gañen entre 35.200 e 60.000 euros veranse gravados nun 39% e 37% para os exercicios 2015 e 2016, respectivamente.

 • 3. Rendemento sobre o aforro

  Outra das novidades que afectará os contribuíntes refírese a os rendementos dos seus aforros, que pasarán a tributar a un mínimo do 19% e un máximo do 23%, e que en calquera caso baixarán en todos os tramos de forma graduada durante os dous próximos anos.

  Desta maneira, o aforro ata 6.000 euros, que agora tributa ao 21%, baixará ao 20% en 2015 e ao 19% en 2016, mentres que para cantidades comprendidas entre 6.000 e 24.000 euros notaranse un pouco máis os efectos, ao pasar do 25% ao 22% e 21%, respectivamente. No tramo superior, entre 24.000 e 50.000 euros, reducirase do 27% ao 22% en 2015 e o 21% en 2016, un pouco por baixo dos que terán que asumir os contribuíntes que superen os 50.000 euros, que se lles baixará desde do 27% deste ano ao 24% e 23% nos próximos dous exercicios.

 • 4. Familias numerosas

  Un de segmentos sociais máis beneficiados por esta reforma fiscal serán as familias numerosas (con tres ou máis vástagos) ou as que teñen fillos ou ascendientes con discapacidade superior ao 33%. Recibirán 1.200 euros anuais, acumulables para cada unha das situacións.

 • 5. IVE

  Polo que se refire ao IVE, non hai ningunha novidade reseñable e quedará na mesma situación que ata agora. Só haberá incremento nalgúns produtos sanitarios, como consecuencia das imposicións comunitarias.

 • 6. Autónomos

  Tamén se contempla unha rebaixa nas cotizacións dos autónomos. Os traballadores con rendas de ata 12.000 euros poderán beneficiarse de menores retencións fiscais no IRPF a partir do próximo mes de xullo, podéndose aforrar entre 250 e 300 euros.

 • 7. Imposto de sociedades

  Decidiuse tamén rebaixar o tipo xeral do imposto de sociedades para beneficiar ás empresas, que a partir de 2015 quedará establecido no 28%, e o seguinte ano, no 25%.

Críticas ao novo modelo fiscal

Unha lectura máis pausada da nova normativa fiscal conduce a que non todas as clases sociais serán beneficiadas pola implantación desta medida a partir do 2015. Así se deduce do comunicado que emitiu o Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha), onde considera que nesta reforma fiscal serán as clases medias quen máis amortigüen a rebaixa fiscal aplicada ás grandes fortunas. Para este colectivo profesional, os maiores beneficiarios serán os contribuíntes con rendas máis altas, con ingresos superiores a 150.000 euros, mentres que, pola contra, os millóns de traballadores e pensionistas que gañen por baixo de 11.200 euros ao ano non se verán afectados pola rebaixa fiscal.

Pero as súas críticas ao novo modelo fiscal amplíanse a outras formulacións, ao avaliar que a baixada da tributación de rendas do capital beneficia ás máis altas, mentres que, pola contra, afecta de maneira negativa á progresividad, ao considerar que quen obteñan máis dun millón de euros en dividendos pagarán de forma proporcional igual que un traballador ou autónomo que gañe 50.000 euros.