Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Renda: desgravan os fillos maiores de 18?

Pódese incluír no IRPF aos descendentes maiores de 18 e menores de 25 anos se se cumpren unha serie de requisitos, como residir cos seus pais
Por Blanca Álvarez Barco 7 de Abril de 2015
Img chicle globo gr
Imagen: katybate

A declaración da Renda implica render contas con Facenda e pagar os seus impostos. Pero hai un mínimo (persoal e familiar) que non está suxeito a tributación: a cantidade de diñeiro que se precisa para satisfacer as necesidades básicas. Xa se sabe que este mínimo se pode aplicar por descendente cos fillos menores de idade, pero cando algún alcanza os 18 anos, hai persoas que teñen dúbidas ao facer a Declaración da Renda. Pódese desgravar por un maior de idade? Si, pódese incluír no IRPF aos descendentes menores de 25 anos, aínda que só se se cumpren unha serie de requisitos. No seguinte artigo detállanse as situacións nas que é posible aplicar o mínimo por descendente aos fillos maiores de 18 anos e menores de 25.

O mínimo persoal e familiar

A desgravación que contempla Facenda por fillos na Declaración da Renda é o “mínimo por descendente”. O “mínimo persoal e familiar” é a cantidade de diñeiro que un contribuínte e a súa familia necesitan para satisfacer as súas necesidades básicas e non está suxeita a tributación. Este mínimo resta da base impoñible (as rendas que son obxecto de imposición), non da cota que hai que abonar polo imposto ou IRPF.

As contías que hai que sumar ao mínimo persoal increméntanse canto maior sexa a familia do contribuínte e, tras a reforma da lei (Lei 26/2014, de 27 de novembro, de Reforma do IRPF), elévanse de maneira significativa, sobre todo no referente aos dous primeiros descendentes. Polo terceiro, cuarto e seguintes o aumento é menor, xa que a partir do terceiro aplícase ao contribuínte con rendementos de traballo ou de actividades económicas, a dedución con efecto de imposto negativo, por familia numerosa. Os mínimos por descendente son os seguintes:

  • 2.400 euros anuais polo primeiro fillo.
  • 2.700 euros anuais polo segundo.
  • 4.000 euros anuais polo terceiro.
  • 4.500 euros anuais polo cuarto fillo ou os seguintes.

Cando o descendente sexa menor de tres anos, a contía incrementarase en 2.800 euros anuais.

No caso de que un descendente morra, a contía é de 2.400 euros por ese fillo. E para calcular o mínimo correspondente ao resto de descendentes, non se terá en conta ao falecido.

Convén aclarar que Facenda considera descendentes aos fillos, netos e bisnetos (xa sexa por consanguinidade ou adopción) e que tamén se pode aplicar o mínimo por descendentes, se o contribuínte ten a un menor en tutela ou acollemento.

Img adolescentes grande
Imaxe: justine-reis

Condicións para desgravar no IRPF aos fillos maiores de idade

Os fillos maiores de 18 anos non forman parte da unidade familiar (constituída polo matrimonio, ou pai ou nai, e os fillos menores de idade) e os seus ingresos non se suman aos da familia. Pero se son menores de 25 anos, os seus proxenitores poden incluílos no seu IRPF no caso de que se dean algunhas condicións:

  • Debe ter menos de 25 anos a fin de ano.

  • Ten que estar a convivir cos pais. Recóllese de forma expresa pola lei que a estes efectos asimílase á convivencia a dependencia económica, salvo que existan anualidades por alimentos a favor dos devanditos fillos.

  • Non ten rendas superiores a 8.000 euros (non computan as rendas exentas como bolsas, etc.).

  • Que non presente renda individual con ingresos declarados superiores a 1.800 euros.

Fillos maiores de 25 anos, a excepción

Hai un suposto no que se pode aplicar o mínimo por descendente para fillos maiores de 25 anos. Isto sucede cando o descendente padece unha minusvalía superior ou igual ao 33%, sempre que cumpra ademais as condicións citadas anteriormente.