Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Rendibilidade dos fondos de pensións

Ante a crise que atravesa o mercado da renda variable internacional, a contratación dos fondos de pensións é unha opción cada vez máis demandada
Por José Ignacio Recio 25 de Setembro de 2007

Ante a crise que atravesa o mercado da renda variable internacional, incluída a española, con perdas en todos os seus índices, non son poucas as persoas que teñen subscrito algún fondo de pensións. A rendibilidade acumulada polos fondos de pensións españois durante o ano (ata xullo) é do 2,4%, en función dos distintos tipos de activos financeiros, de forma que aqueles fondos baseados en renda fixa só creceron, no que leva de ano, un 0,5%, mentres que a rendibilidade en renda variable elevouse ata un 7,2%. Pola súa banda, a rendibilidade mediana estimada nos últimos doce meses deste tipo de produtos financeiros creceu un 7,1%, segundo datos do Servizo de Medición de Fondos de Pensións PIPS (Pension Investment Performance Service) realizado por Mercer Investment Consulting.

No mes de xullo a rendibilidade da renda variable euro foi de -3,7%, similar á renda variable da zona non euro, que caeu un -3,4%. A explicación destas rendibilidades negativas en renda variable reside -en opinión da consultora Mercer Investment- tanto dunha recollida de beneficios (os mercados estaban en máximos), como polo temor a un contaxio no consumo das incertezas do sector inmobiliario. “Iso provocou compras nos mercados de renda fixa, onde os prezos tiveron o mellor comportamento dos últimos doce meses, conseguíndose unha rendibilidade do 1,0%, e onde se observou un mellor comportamento da renda fixa de gobernos fronte á renda fixa privada”.

É recomendable que a maior parte das persoas activas laboralmente neste momento destine polo menos un 5% das súas rendas do traballo mensuais para un plan de pensións

As rendibilidades medias ponderadas dos fondos de pensións no últimos dezaseis, dez, cinco, tres anos e doce meses foron, respectivamente, do 6,47%, do 3,96%, do 4,86%, do 6,17% e do 8,02%, cifras que nos prazos medios e longos, duplican de lonxe a taxa de inflación dos devanditos períodos, segundo afirman desde a Asociación de Institucións de Investimento Colectivo e Fondos de Investimento (Inverco). No ranking elaborado por Inverco sobre os fondos de pensións con maior patrimonio os líderes son Pensions Caixa 30 (VidaCaixa), Fondo 23 (Gespostal), Europopular Vida (Europensiones), BBVA Individual (BBVA Pensións), Pensions Caixa R.F. (VidaCaixa), BBVA Trinta e Dous (BBVA Pensións), Ahorromadrid (Caixa Madrid Pensións), BBVA Trinta e Tres (BBVA Pensións), Pensions Caixa Aforro (VidaCaixa), RGA (Rural Pensións) e BanSabadell 5 (BanSabadell Gestió).

Poderán os traballadores de hoxe manter a súa calidade de vida unha vez xubiláronse? Non todo o mundo móstrase optimista, a xulgar polo aumento de contratación dos fondos de pensións. Descoñécese, en principio, que a Seguridade Social poida asegurar o futuro dos xubilados debido a diversos problemas, entre os que se atopan un maior envellecemento da poboación, salarios moi elevados e baixo crecemento demográfico. Iso provocou que os fondos de pensións convertéronse nun dos produtos financeiros máis atractivos polos seus especiais características. De feito, é recomendable que a maior parte das persoas activas laboralmente neste momento, cuxa idade oscile entre 30 e 50 anos, destine polo menos un 5% das súas rendas do traballo mensuais para un plan de pensións.

Os fondos de pensións presentan vantaxes fiscais que fan a este produto moi interesante aos ollos dos traballadores en activo, como a dedución das achegas aos fondos da base impoñible, co consecuente aforro fiscal. Trátase de fondos en activos financeiros (que poden ser de renda fixa, renda variable, etc.), cuxo obxectivo é que cando o traballador alcance a súa xubilación poida dispor dunha renda mensual a partir das rendibilidades obtidas a través dos anos con estes fondos. Pero non hai que confundilos cos fondos de investimento xa que a renda só se pode obter unha vez chegouse á xubilación ou por causas de forza maior.

Fiscalidade

Os particulares que contratasen un fondo de pensións deben saber, en primeiro lugar, os impostos cos que están gravado este tipo de produtos financeiros. Os fondos de pensións constituídos e inscritos conforme aos requisitos establecidos, están suxeitos ao Imposto sobre Sociedades a un tipo de gravame cero. En consecuencia, teñen dereito á devolución das retencións que se lles practiquen sobre os rendementos do capital mobiliario. Doutra banda, a constitución, disolución e as modificacións consistentes en aumentos e diminucións destes fondos, gozan de exención no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados. Neste sentido, as entidades xestoras de fondos de pensións teñen a obrigación de fornecer anualmente á Administración Tributaria unha declaración anual de partícipes e achegas.