Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Requisitos para pilotar embarcacións de recreo

Dirixir veleiros, lanchas a motor e pequenos iates esixe superar un recoñecemento médico e un exame teórico e práctico
Por Rosa M. López-Maroto 15 de Agosto de 2009

A titulación deportiva de patrón de embarcación de recreo (PER) é unha das máis demandadas polos españois. O dato non resulta estraño se se ten en conta que o noso país conta con máis de 100.000 prazas de amarre e preto de 320 portos deportivos repartidos en case 8.000 quilómetros de costa. A licenza autoriza a dirixir embarcacións a motor e a vela, que cheguen ata 12 metros de eslora e non se afasten máis de 12 millas da costa. Para obtela, é necesario cumprir 18 anos -ou 16 anos con consentimento paterno-, pasar un exame teórico e outro práctico, e superar un recoñecemento médico.

Titulación requirida

O título de PER permite gobernar embarcacións de ata 12 metros de eslora na zona de navegación comprendida entre a costa e a liña paralela trazada a 12 millas, así como entre illas dun arquipélago. Tamén dá permiso para conducir calquera tipo de moto náutica nas zonas delimitadas. O órgano competente para a expedición desta licenza é a Dirección Xeral da Mariña Mercante, salvo nas comunidades autónomas que teñan as competencias transferidas (as que contan con litoral).

Os aspirantes deben aprobar un exame teórico e outro práctico. O primeiro, tipo test, conta cun total de 75 preguntas sobre temas de tecnoloxía naval, seguridade, navegación, meteoroloxía ou comunicacións e balizamento. Só se admiten 22 fallos.

O título permite dirixir embarcacións de ata 12 metros de eslora que se afasten, como máximo, 12 millas da costa

Para obter a titulación tamén se pode acreditar a realización de prácticas básicas de seguridade e navegación a motor. Se se desexa a licenza para pilotar embarcacións a motor, é obrigatorio realizar catro prácticas de catro horas cada unha; para manexar as embarcacións de motor e vea, son necesarias cinco prácticas de vela de catro horas.

Modalidades de cursos

Os cursos para superar os exames impártense en escolas homologadas nas que se emiten tamén os certificados de prácticas esixidos para a expedición do título. Antes de decidirse por unha ou outra é conveniente visitar as instalacións para comprobar o tipo de embarcación que se pilotará, así como o número de alumnos que irá a bordo. Ademais, o curso debe incluír servizos de xestión de matrícula e ofrecer material didáctico, diversos horarios e a posibilidade de recuperar clases perdidas.

Hai varias opcións para os cursos:

  • A máis adecuada para preparar con garantías a proba teórica é o curso presencial de PER. Durante dous ou tres meses, un profesor explica o temario completo. As escolas náuticas prevén unha programación compatible coas convocatorias, inclúen todo o material didáctico e realizan a xestión da matrícula de exame.

  • Nos cursos a distancia, a escola entrega o material didáctico e resolve calquera dúbida ao alumno. Ademais, xestiona a matrícula do exame. Este tipo de estudo está dirixido ás persoas que non poden asistir a clase ou a quen teñen coñecementos previos sobre náutica de recreo.

  • As videoconferencias cobraron forza debido á comodidade, e aforro de tempo e diñeiro, que supoñen. Para realizar o curso nesta modalidade, só é preciso dispor dun computador con conexión ADSL e coñecementos elementais de usuario doméstico de informática.

  • O curso a bordo consiste na realización conxunta das prácticas de mar e a preparación do exame teórico nun barco-escola durante varios días. É intensivo e require ter nocións sobre navegación neste tipo de embarcacións.

Navegar sen título

Algunhas persoas saben navegar pero carecen de título. Se desexan obtelo, porque pretenden dirixir embarcacións que requiren licenza, deben superar un exame teórico e acreditar os seus coñecementos ante a Administración. Este trámite é obrigatorio, mesmo, cando se navegou desde hai tempo.

Respecto da parte práctica, cabe a posibilidade de examinarse, pero a maioría dos aspirantes a PER prefiren facer un curso básico de seguridade e navegación a motor.

CAEN As MATRICULACIÓNS

As matriculacións de embarcacións de recreo descenderon un 50% no primeiro trimestre deste ano, como recolle o Informe sobre o Mercado de Embarcacións de Recreo en España realizado pola Asociación Nacional de Empresas Náuticas.

Barcelona atópase á cabeza deste tipo de vehículos, aínda que o número de matriculacións caeu un 39,5%. Mallorca ocupa o segundo posto en canto a cota de mercado, pero é a provincia que máis acusou o descenso -do 70,1% con respecto ao mesmo período de 2008-. En Madrid, a terceira provincia en vendas, o rexistro de matrículas caeu un 55%. Por detrás sitúanse Alacante, Tenerife, As Palmas, Pontevedra, Murcia, A Coruña, Xirona e Málaga.