Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Retirada de cartóns a clientes morosos

As entidades cancelan os cartóns dos debedores ou non as renovan cando caducan
Por José Ignacio Recio 13 de Febreiro de 2009
Img tarjetas
Imagen: Steve Woods

España soporta un volume de débeda impagada, a través de distintos medios (cartóns de crédito, etc.), de ao redor de 15.380 millóns de euros. Se ata hai pouco tempo bancos e caixas eran permisivos cos clientes morosos, e acordaban renegociar as débedas, desde que estalase a crise endureceron a súa postura. En moitos casos, as entidades financeiras proceden a cancelar os cartóns dos clientes menos solventes (ou as de quen presentan un maior grao de morosidade), ou evitan a súa renovación.

A crise provocou que o número de morosos aumente de maneira desmesurada, e os bancos non son alleos a iso. Pode parecer esaxerado, pero os clientes “non gratos”, cun elevado grao de morosidade, poden atoparse na situación de que ao retirar fondos nunha sucursal bancaria lles sexa denegada o seu cartón de crédito, ao non estar operativa. Nos casos máis graves, como o debo reincidente de grandes sumas, chégase mesmo á conxelación da conta corrente do moroso ata que se satisfagan as débedas contraídas coa entidade.

En casos de debo reincidente, pódese proceder á conxelación da conta corrente do moroso

Non son poucos os bancos que nos últimos tempos recorren aos servizos de empresas de morosos para notificar ao afectado o estado real da súa conta, así como a necesidade de liquidar a súa débeda nun tempo prudencial, negociando a data do pago. Aínda que pode ser unha solución para algúns clientes con débedas menores, nos peores casos o usuario vese envolvido nunha espiral de pagos interminables, debido a que os intereses que aplican os bancos e caixas de aforro “seguen correndo”, e xeran unha débeda cada vez maior. Así, ao apurar o prazo concedido, e unha vez abonada a cantidade debida, continúan sendo morosos pola aplicación dos devanditos intereses, que terán que facer fronte nun novo prazo non superior a un mes. Por iso, en caso de atoparse nunha situación “delicada”, o máis aconsellable é acudir á sucursal e falar directamente coa persoa responsable da mesma.

Os perfís de usuarios dos cartóns

Non todos os casos son iguais, nin tampouco o é o seu tratamento por parte das entidades financeiras: non é o mesmo atrasarse no abono dunha cota mensual que a falta de pagamentos de forma regular. Os bancos e caixas só aplican as solucións extremas nos casos máis graves de morosidade. A grandes liñas, pode falarse de varios tipos de clientes en función do uso que fan do seu cartón, así como as consecuencias que a súa actitude pode levar:

  • Titulares que dispoñen dunha ou varios cartóns que usan de forma esporádica: neste caso non teñen ningún risco de ver denegado o uso do seu cartón, xa que aínda que non son “produtivos” para as entidades, tampouco entran dentro da clasificación de debedores ou morosos.
  • Titulares que usan frecuentemente os cartóns de crédito como medio de pago e abonan puntualmente as súas cotas e intereses: son os clientes preferidos polas entidades emisoras e, obviamente, obxecto de novas promocións ou servizos que leven aparellada o cartón.
  • Titulares que pagan os seus abonos fóra de prazo de forma irregular: reciben o primeiro aviso antes de ser incluídos na lista de clientes non desexados. Aínda que inicialmente non son obxecto da retirada do cartón, teñen problemas para que a entidade concédalles outros produtos como créditos, hipotecas ou outro tipo de cartóns.
  • Titulares que utilizan outros cartóns para saldar as débedas que teñen con outro “plástico”: son un dos sectores máis proclives a que lles sexa retirada o cartón (ou denegada a renovación da mesma) debido a que frecuentemente se producen demoras no pago do abono, atrasos que poden alongarse meses ou mesmo máis tempo.
  • Titulares que pagan tarde e mal: nunca realizan o abono na data estipulada e é frecuente que a cantidade ingresada non coincida coa debida no vencemento. A este tipo de clientes van dirixidas as medidas máis duras, como a retirada do cartón, xa sexa mediante a non renovación ou procedendo á cancelación.
  • Titulares morosos: teñen débedas acumuladas sen atender aos requirimentos da entidade para solucionar o problema. A consecuencia desta actitude é a retirada inmediata do cartón, de modo que non acumule máis débedas. Nestes casos, a entidade chega mesmo ao requirimento xurídico para que lle sexa abonada a débeda nun tempo determinado.

Listas de morosidade

Nos casos máis graves de morosidade, inclúese ao cliente nos rexistros das entidades creadas para tal fin, como é o caso do Rexistro de Aceptacións Impagadas (RAI) ou a Asociación Nacional de Establecementos Financeiros de Crédito (ASNEF). A primeira repercusión desta práctica é a imposibilidade de que o usuario acceda ás liñas de financiamento das entidades crediticias, xa que estas listas son a referencia da maioría de entidades bancarias á hora de conceder préstamos ou hipotecas.

Se un cliente salda a súa débeda e non se lle retira do rexistro de morosos pode presentar unha demanda e reclamar na Axencia de Protección de Datos

Saír delas unha vez saldada a débeda é moi complicado, xa que require numerosas operacións burocráticas. O cliente que xa abonou a cantidade debida debe esixir por medio de trámites legais a retirada do rexistro de mouros e, en caso de non recibir resposta no prazo legal estipulado, pode presentar unha demanda e reclamar na Axencia de Protección de Datos.

LÍMITE Aos CRÉDITOS

A consecuencia directa do aumento de morosidade é a limitación da concesión de créditos aos usuarios. As cifras son claras: os bancos concederon un total de 2.833 millóns de euros en créditos ao consumo aos fogares durante o pasado mes de novembro, o que supón unha caída do 42,17% respecto ao importe que alcanzaron estes préstamos no mesmo mes do ano anterior, cando crecían a un ritmo do 4,94% segundo datos facilitados polo Banco de España.

Se se compara este dato cos préstamos persoais concedidos polas entidades financeiras no mes de outubro a caída é do 13,7%, co que en novembro se outorgaron 450 millóns de euros menos para este tipo de operacións.