Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Revisión do gas: como evitar estafas

Convén consultar a relación de inspectores autorizados, así como as súas tarifas e os servizos que ofrecen
Por Carlos Astorelli, Laura Sali 31 de Outubro de 2011
Img contador
Imagen: markhillary

Como cada outono-inverno, ao comezar o frío repítense os intentos de fraude que teñen como protagonistas ás revisións obrigatorias das instalacións de gas . Estas teñen que pasar cada cinco anos unha única inspección por parte da empresa distribuidora, pero convén coñecer os procedementos que seguen estas empresas para levala a cabo, así como as súas pautas de acreditación, para evadir calquera manobra sospeitosa.

Un problema recorrente

A fraude nas revisións de gas é un problema que cada ano se agrava na época invernal. Só en Cádiz, a Policía Nacional ha detido nos últimos anos a 10 persoas por esta estafa. Os delincuentes utilizaban o nome de dúas coñecidas empresas de distribución para obter cobros rápidos de forma fraudulenta. O dano alcanzou a preto de 65 persoas.

Diversas asociacións de consumidores que recibiron as queixas dos usuarios aseguran que en ocasións se pedían entre 100 e 400 euros para levar a cabo a revisión. Na maioría destas situacións, os estafadores buscan como obxectivo a persoas maiores que vivan soas. Ante elas preséntanse baixo a escusa dunha revisión urxente ou dalgunha avaría, como unha soldadura para tapar unha fuga. Tras simular realizar a faena, presentan facturas e cartóns falsos e piden o pago.

Os estafadores buscan como obxectivo a persoas maiores que vivan soas

Aínda que son numerosas as denuncias realizadas que reiteran o “modus operandi” descrito, tamén hai estafas nas que unha empresa non autorizada (en teoría, en nome da distribuidora) coloca o aviso de revisión no domicilio do usuario (como se fai no procedemento legal) e atribúese a facultade de realizala. Deixan mesmo certificados que avalan ante a distribuidora a obrigación cumprida.

A Comunidade de Madrid advertiu sobre fraudes deste tipo e denunciou ante a xustiza a dúas empresas instaladoras de gas en distintos puntos da rexión. Tamén para protexer aos usuarios, procedeu á suspensión da prestación dos seus servizos a través da Consellería de Sanidade e Consumo.

A escusa da revisión non só utilízase para cobrar un servizo fraudulento. En Murcia, esta patraña serviu como vía de acceso a domicilios particulares. Unha vez dentro, a situación derivaba en roubo a man armada.

Revisións periódicas do gas, obrigatorias

Pero é obrigatoria esta revisión? A resposta é si. As instalacións de gas natural e gases licuados do petróleo por canalización deben pasar cada cinco anos unha inspección por parte da empresa distribuidora. O custo deste servizo debe abonalo o usuario. O mesmo ocorre coas bombonas de butano.

Non hai que deixar entrar a quen se presente como inspector se non houbo unha comunicación previa

En todos os casos, a recomendación é consultar na Consellería de Industria da comunidade correspondente a relación de inspectores autorizados, así como as tarifas e servizos que ofrecen, para contratar o máis económico.

Esta inspección realízase co fin de determinar o estado xeral da instalación, o seu estado de conservación, a combustión hixiénica dos aparellos e a correcta evacuación dos produtos da combustión.

Como recoñecer aos técnicos habilitados

 • Calquera distribuidor habilitado pola Consellería de Industria da comunidade debe comunicar aos usuarios, cunha antelación mínima de cinco días, a data da inspección. Esta comunicación funciona tamén como un modo de solicitar o acceso ao domicilio. Se non é posible efectuar a inspección por ausencia do usuario, o distribuidor notificaralle a data dunha segunda visita.

  En calquera caso, a primeira medida de seguridade é non permitir o acceso ao domicilio a persoas que se presenten como inspectores se non houbo unha comunicación previa.

 • En caso de recibirse a notificación da revisión, haberá que consultar a lista coas empresas habilitadas na Consellería de Industria, na súa páxina web ou na propia empresa distribuidora, que poderá corroborar tamén a oportunidade da revisión.

  O distribuidor debe dispor dunha base de datos actualizada, coa data da última inspección das instalacións individuais, o seu resultado e a empresa que a realizou, e debe conservar esa información durante 10 anos, polo cal pode dar unha resposta fidedigna ante calquera sospeita.

 • A identificación da persoa ou empresa é outro factor relevante. Ademais dos datos do fornecedor, no caso das instalacións de gas natural, debe figurar o número outorgado pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, que é o órgano competente para habilitar ás instaladoras de gas.

  Entre os papeis que deben estar presentes no momento de realizar a revisión, destaca ese certificado, a identificación do técnico, as debidas follas de reclamacións, factura do servizo e un certificado que indique que a instalación se adecua ás normas esixidas, sen custo algún para o usuario.

 • No caso da revisión do gas butano, outro elemento que se debe atender, ademais das credenciais de identificación e certificados de instalador con selos da comunidade autónoma, é o seguro de responsabilidade civil obrigatorio con que deben trasladarse ás inspeccións estas empresas.

  Este requisito é obrigatorio e deben contar con el todas e cada unha das empresas instaladoras autorizadas de gas.