Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Rodas bolsistas electrónicos

A nova roda incorpora a posibilidade de investir con maior transparencia e contratarase con fixación de prezos en dous momentos da sesión
Por José Ignacio Recio 24 de Xullo de 2009

As sociedades reitoras das Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valencia acordaron o traspaso dos valores de renda variable que cotizan nas rodas de viva voz a unha nova roda electrónica. O obxectivo é potenciar a liquidez, aumentar a súa transparencia e mellorar a súa accesibilidade a todo tipo de investidores, tanto institucionais como minoritarios. Ademais, con esta iniciativa o catro sociedades reitoras incorporan aos diferentes segmentos de negociación unha xestión máis moderna na cotización de calquera tipo de empresas, xa sexan grandes ou pequenas.

Efectos sobre o investidor

Na renda variable española había dous sistemas de contratación de accións: o mercado tradicional de rodas e o mercado electrónico SIBE. As rodas son o sistema tradicional de contratación da Bolsa desde os seus inicios: os operadores das sociedades e axencias de valores e Bolsa congregábanse no parqué, axenda e lapis en man, e fisicamente no salón de contratación, á vella usanza. Unha vez instalados, cara a cara e a viva voz -de aí a súa denominación-, realizaban as negociacións en función das ordes que recibisen dos seus clientes. O traspaso ao novo sistema de contratación electrónica, un mecanismo máis áxil e moderno, púxose en marcha o 10 de xullo. Ata esa data, estaban admitidas a cotización no catro Bolsas un total de 42 compañías que se contrataban nas rodas de viva voz.

Un dos efectos inmediatos que experimentarán os investidores é que na nova roda electrónica contrataranse operacións desde as 8:30h ata as 16:00 horas, de luns a venres, en modalidade de fixing ‘’ -con fixación de prezos en dous momentos da sesión- con obxecto de contribuír a unha formación máis eficiente dos prezos destes valores.

Con este novo sistema de contratación todos os investidores terán as mesmas oportunidades, desde os institucionais aos minoritarios

A supervisión e liquidación dos valores que coticen en cada unha das bolsas dentro da roda electrónica realizarase da mesma maneira e polos mesmos organismos que os veñen executando ata a data. A diferenza substancial coas rodas de viva voz é que estes operaban nos parqués nacionais a partir do dez da mañá, e mesmo, máis tarde -a partir do xa tradicional “toque de campá”- nos que funcionaban varios “grupos” en función da actividade da Bolsa, e congregaban a preto de 1.000 persoas que negociaban os títulos. O cambio pouco ou nada vai supor para os investidores xa que desde facía moito tempo o declive das rodas empezou a sentirse, en especial, desde que se introduciu o Sistema de Interconexión Bolsista Español (SIBE), que centraliza de forma electrónica todas as ordes de compra e venda de accións. Ata entón, todos os títulos nas prazas bolsistas de España negociábanse en rodas, e era tradicional a imaxe dos operadores gritando en pos dunha colocación. Pero esta peculiar forma de negociar os títulos era marxinal respecto ao volume de contratación que se realiza no mercado continuo a través do SIBE. Estas operacións durante os últimos exercicios non representaban nin o 1% do efectivo do total.

As vantaxes

As consecuencias que terá esta decisión sobre os pequenos e medianos investidores non serán espectaculares, xa que dunha ou outra forma facíanse xa as rodas electrónicas na maioría das operacións bolsistas. Pero este cambio achega unha serie de vantaxes aos investidores comerciantes polo miúdo:

  • As operacións estarán delimitadas a uns horarios de contratación previamente establecidos, o que achegará maior seguridade ás ordes de compra e venda.
  • Potenciarase a liquidez, a diferenza do que sucedía nas rodas de viva voz.
  • Aumentará a transparencia, que achega un elemento de profesionalidade en todas as operacións realizadas.
  • Mellorará a accesibilidade, xa que con este novo sistema de contratación todos os investidores terán as mesmas oportunidades, desde os institucionais aos minoritarios.
  • O modelo de operación equipárase con outras prazas bolsistas internacionais que aplican as rodas electrónicas desde hai moitos anos.
PASO DE RODAS Ao MERCADO CONTINUO

Co paso definitivo, e na súa totalidade, ás rodas electrónicas os investidores perderán unha das estratexias para conseguir importantes revalorizacións como eran os casos das empresas que daban o salto desde as tradicionais rodas ao Mercado Continuo, táctica que proporcionaba importantes beneficios aos seus investidores.

Aínda que este tipo de operacións era cada vez menor, os nostálxicos das rodas lembran as revalorizacións obtidas por empresas de pequena capitalización como Elecnor ou Prim, que pasaron por este movemento bolsista e proporcionaron grandes plusvalías aos seus accionistas A partir de agora non será posible aplicar esta estratexia, pero hai un maior grao de transparencia que redunda en beneficio dos investidores.