Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sabes si es consumidor vulnerable e que beneficios tes?

Tense en conta o nivel de renda, pero tamén son consumidores vulnerables os anciáns, menores ou persoas con baixa formación tecnoloxía e dificultades de acceso á información
Por Blanca Álvarez 29 de Xaneiro de 2021
ancianos-consumidores vulnerables
Imagen: MabelAmber

Anciáns, nenos, persoas que viven no ámbito rural ou aquelas que descoñecen a tecnoloxía están máis expostos a fraudes, abusos, estafas ou malas prácticas de comercialización. A vulnerabilidade como consumidor non só vén dada pola escaseza de recursos económicos e por iso, para que as relacións sexan igualitarias, accesibles, transparentes e de maior seguridade, creouse una nova figura: persoa consumidora vulnerable. Neste artigo explicámosche quen entran nesta categoría e que beneficios poden ter.

Protección a consumidores vulnerables

O pasado 19 de xaneiro aprobouse o Real Decreto-lei 1/2021 que reforza a protección das persoas máis vulnerables nas relacións de consumo, tal e como sinalan desde Moncloa. Esta norma pretende “corrixir situacións de indefensión, que se viron agravadas no último ano polo illamento social e as restricións á mobilidade por mor da covid-19”. E expertos en dereitos do consumidor estiman “moi necesario que por fin se deu cobertura legal á figura do consumidor vulnerable”, como recoñece Hilario Serrano, avogado defensor do consumidor.

O decreto impón que axentes públicos e privados favorezan a este tipo de consumidor e, en opinión do avogado, a regulación legal desta figura “coadyuvará á mellora da súa protección, evitando a súa indefensión e os abusos que padece este colectivo”, que é o obxectivo prioritario da Nova Axenda do Consumidor da Comisión Europea 2020-2025.

Personas consumidoras vulnerables

Imaxe: geralt

Quen é persoa consumidora vulnerable?

As persoas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade toman as súas decisións de consumo, con moita frecuencia, condicionadas polas súas circunstancias, e que de estar noutra situación, “non aceptarían una relación desigual”. Hai algúns aspectos que favorecen estas relacións de consumo con resultados negativos paira os máis vulnerables, segundo indícanse no real decreto lei:

 • Dificultade paira obter ou asimilar a información.
 • Menor capacidade paira comprar, elixir ou acceder a produtos adecuados.
 • Máis susceptibilidad paira deixarse influír por prácticas comerciais.

Por iso, paira decidir quen é persoa consumidora vulnerable non só tense en conta o nivel socioeconómico ou de renda, como até agora, senón que tamén incluirá a outros colectivos, á luz do artigo 51.1 da Constitución Española que di: “Os poderes públicos garantirán a defensa dos consumidores e usuarios, protexendo, mediante procedementos eficaces, a seguridade, a saúde e os lexítimos intereses económicos dos mesmos”.

?? Quen son, entón, as persoas consumidoras vulnerables? Entre os seus principais beneficiarios, como aparece na norma aprobada, están os seguintes grupos, todos eles en posición desfavorable nas relacións de consumo:

 • Os colectivos máis feminizados, entre os que destacan as familias monoparentais (a gran maioría con mulleres á fronte). Case a metade destes fogares atópase en risco de pobreza e exclusión social.
 • Persoas que viven no ámbito rural.
 • Menores: os nenos e adolescentes están indefensos en gran medida. Por unha banda, son moi susceptibles á publicidade e ás prácticas comerciais agresivas; e, por outra, non teñen a capacidade de discernir si un artigo ou produto é ou non apropiado ou nocivo.
 • Persoas de avanzada idade: os maiores de 65 anos son o 19,6 % do total dos españois. Moitas delas son proclives a fraudes e estafas por diversos motivos como as súas condicións de saúde, o seu nivel sociocultural, o seu descoñecemento da tecnoloxía, etc.
 • Persoas con baixo nivel de dixitalización ou falta de acceso á información.
 • Persoas con discapacidade funcional.
 • Persoas con discapacidade intelectual, cognitiva ou sensorial.
 • Persoas con intolerancias ou alerxias alimentarias. Estes consumidores teñen que recibir sempre una información adicional tanto na etiquetaxe como en restaurantes, xeadarías, etc.

Consumidores vulnerablesImaxe: Aymanejed

Consumidor vulnerable: que beneficios ten?

O obxecto de regular quen é vulnerable é reforzar a protección das persoas máis indefensas nas relacións e os contratos de consumo.  Así, establécese que “deberán ser obxecto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como de empresas privadas”.

 • As administracións públicas deben orientar o máis posible as políticas de consumo cara aos colectivos máis vulnerables.
 • Apoio das empresas. A partir de agora as compañías privadas teñen a responsabilidade de prestar un apoio adicional na información que facilitan aos seus clientes paira a toma de decisións. Como sinala Moncloa, “é a primeira vez” que se inclúe na lei de forma expresa a obrigación, por parte das empresas, de prestar os apoios necesarios aos consumidores vulnerables para que poidan comprender de modo correcto o contido dos contratos que asinan.
Información comprensible aos consumidores

Non só os consumidores vulnerables necesitan ter información. Todo consumidor ten dereito a que os bens e servizos sexan de fácil acceso e comprensión por parte dos usuarios.

Os artigos e produtos teñen que ter información veraz, eficaz e suficiente sobre as súas características:

 • Nome e dirección completa do produtor.
 • Natureza, composición e finalidade.
 • Calidade, cantidade, categoría ou denominación usual ou comercial, se a teñen.
 • Data de produción ou subministración e lote, cando sexa exixible reglamentariamente, prazo recomendado paira o uso ou consumo ou data de caducidade.
 • Instrucións ou indicacións paira o seu correcto uso ou consumo, así como a correcta xestión dos seus residuos, advertencias e riscos previsibles.