Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Salario Mínimo: que se debe ter en conta

O SMI é un dos parámetros máis obxectivos para determinar a retribución dos traballadores e fixa o mínimo que deben percibir por cada xornada legal de traballo
Por José Ignacio Recio 10 de Xullo de 2013
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

O Salario Mínimo Interprofesional fixa a contía retributiva mínima que recibirán os traballadores e está referida á xornada legal de traballo. Formalízase con independencia do sexo ou idade dos empregados, sexan fixos, eventuais ou temporais . Na actualidade, e para todo o exercicio 2013, está establecido en 645,30 euros, tras revalorizarse con respecto ao ano anterior nun 0,60% . Este artigo describe todo o que hai que saber achega do SMI.

O mínimo que se pode cobrar por cada xornada laboral completa

O Salario Mínimo Interprofesional (SMI) é un dos parámetros máis obxectivos para determinar a retribución dos traballadores en España, e márcase por lei todos os anos. En concreto estipula a contía mínima que deben percibir por cada xornada de traballo (hora, día ou mes) e que se formalizará con independiencia do sexo ou idade dos empregados, sexan fixos, eventuais ou temporais. É, noutras palabras, o mínimo que poden cobrar as persoas a través dos seus contratos de traballo. Na actualidade e para todo o exercicio 2013 está establecido en 645,30 euros.

Para todo o exercicio 2013 o Salario Mínimo Interprofesional está establecido en 645,30 euros

É fixado (revísase) cada ano polo Goberno mediante real decreto que se publica a finais de decembro. Para a súa dotación téñense en conta varios factores: o IPC (Índice de Prezos ao Consumo), a produtividade media nacional alcanzada ou o incremento da participación do traballo na renda nacional. Todos eles, combinados entre si, xeran o salario mínimo que deberán cobrar os empregados españois.

Cada ano adoita haber incrementos non demasiados apreciables, en consonancia co encarecemento da vida, aínda que tamén poden quedar conxelados (como ocorreu en 2012) polo Executivo.

É un modelo de 14 pagas, fronte a outros modelos da Unión Europea, que o fixa en 12, ou ao modelo alemán que carece de Salario Mínimo Interprofesional.

Nesta figura salarial só compútase a retribución en diñeiro , sen que o soldo en especie poida, baixo ningún suposto, orixinar a minoración da contía íntegra.

Que hai que saber do Salario Mínimo Interprofesional

  • Os traballadores eventuais e temporeros cuxos servizos a unha mesma empresa non excedan de 120 días percibirán, ademais do SMI, a parte proporcional dos días festivos e das dúas pagas extraordinarias , co que o seu salario será superior ao que marque o SMI dese ano.

  • Aínda que hai un soldo mínimo, en función dos condicionantes do posto de traballo e segundo a categoría profesional e os convenios profesionais, pode incrementarse. Pero, ademais, pode ser reducido si o empregado está en certas situacións de formación ( contratos en prácticas , bolseiros…).

  • O seu revisión non afectará á estrutura nin á contía xerada polos salarios profesionais que perciben os traballadores, a condición de que as retribucións estivesen por encima do SMI.

  • A cantidade derivada do importe do Salario Mínimo nunca será embargada por un proceso contra a débeda dos seus titulares , ben ante as administracións públicas ou ante o sector privado; fóra das que se deriven das obrigacións do empregado de. prestar alimentos aos seus familiares directos.

  • É o índice de referencia para a asignación de axudas e subsidios en función dos ingresos , xa que este parámetro servirá para realizar os cálculos necesarios para a súa asignación.

  • Non está unificado en todos os países da Europa comunitaria . Oscila desde o máximo de 1.801,49 euros en Luxemburgo ao máis baixo de Bulgaria, cunha contía de só 148,28 euros.

  • Aplícase sobre a xornada enteira dos traballadores . Si realízanse menos horas á semana, o salario será de inferior contía, sendo necesario facer un prorrateo de forma proporcional para a súa conformación definitiva.

SMI en España

O Salario Mínimo Interprofesional en España quedou establecido en 645,30 euros para este ano, o que representa unha revalorización do 0,60% fronte aos 641,40 euros do ano pasado.

Esta subida mínima contrasta coa conxelación do mesmo no anterior exercicio, pero supón un retroceso para os seus perceptores ao sufrir unha perda de poder adquisitivo como consecuencia da variación do IPC (Índice de Prezos ao Consumo) para 2013, que se situou en torno ao 2% (é do 1,70% durante o mes de maio, tres décimas por encima da rexistrada en abril).

O soldo mínimo establécese en 21,51 euros ao día, e en 9.034 euros anuais , tendo en conta que se consideran 14 pagas anuais.

No caso das empregadas de fogar que traballan por horas , a súa asignación mínima é de 5,05 euros por hora, mentres que para os eventuais e temporeros non hai posibilidade de que a contía do salario profesional poida resultar inferior a 30,57 euros por xornada legal na actividade.

Este soldo é un dos máis baixos de toda a Unión Europea, só por encima do rexistrado en Portugal (565,83 euros), Polonia (353,04), Rumania (157,26) e Bulgaria (148,28), segundo os datos fornecidos pola Oficina Estadística Europea, máis coñecida como Eurostat.