Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Salarios en especie, como quedan tras a reforma?

Os cambios nas cotizacións á Seguridade Social afectan a varias partidas, desde válelos de comida aos complementos de transporte ou as achegas aos plans de pensións
Por José Ignacio Recio 17 de Setembro de 2014
Img comiendo hd
Imagen: Javier Lastras

Os cambios aprobados polo Consello de Ministros en xullo respecto das cotizacións á Seguridade Social afectarán a varias partidas salariais dos traballadores por conta allea, desde válelos de comida aos complementos de transporte, pasando polas achegas aos plans de pensións ou gastos de manutención ou estancia, entre outros conceptos. Neste artigo debúllanse os conceptos salariais que ven alterados e en que medida.

Reforma nas cotizacións á Seguridade Social

O Consello de Ministros do 25 de xullo aprobou unha serie de cambios nas cotizacións á Seguridade Social que afectarán nos próximos meses aos traballadores que teñan unha nómina.

A primeira novidade destas medidas reside en que agora as empresas terán que informar de todos os conceptos que abonen aos seus empregados, con independencia de se cotizarán ou non por eles, e dos que ata agora moitos estaban exentos. As compañías teñen de prazo ata o 30 de setembro para a liquidación e ingresos dos mesmos á Seguridade Social. O obxectivo prioritario é mellorar o control por parte do órgano administrativo. Na práctica afectará a varias partidas salariais, desde válelos de comida (ata agora o límite máximo exento era de 9 euros ao día), aos complementos de transporte, pasando polas achegas aos plans de pensións ou gastos de manutención ou estancia.

Outra das repercusións da posta en marcha desta ampliación dos conceptos salariais teranas os empresarios que paguen calquera clase de salario en especie, e boa parte dos traballadores que a reciben, a non ser que coticen pola base máxima, e que a partir de agora terán que pagar máis. Suporá unha variación notable con respecto aos modelos anteriores na elaboración das nóminas, e os empregados terán a información necesaria sobre que conceptos cotizan e cales non o fan.

Todos os conceptos salariais

A modificación máis importante que notarán a partir de agora ambas as partes (empregadores e traballadores) é que deberán informar á administración do Estado de todos os conceptos salariais que se reflictan na nómina, tanto se cotizan coma se non. Esta medida afectará a conceptos salariais de gran incidencia, como os vales de comida ou o plus de transporte.

  • Cheques de comida: válelos deberán incluírse na súa totalidade na base de cotización á Seguridade Social, ao considerarse como salario en especie. O cambio é substancial, pois ata agora o límite exento era de 9 euros ao día.

  • Manutención: nos casos en que o traballador desenvolver a súa actividade fóra da súa contorna habitual ou estea destinado noutra cidade, terá que facer fronte aos gastos de hoteis , restaurantes… Cotizará os importes que excedan de 53,34 euros por noite, en España, e os 91,35 euros, no estranxeiro.

  • Plus de transporte: todos os complementos que reciban os empregados para desprazarse ao seu posto deberán cotizarse (transportes públicos, axudas para a gasolina…), despois de estar exentos ata a chegada desta nova normativa.

  • Plans de pensións: incluiranse nas bases de cotización as achegas das empresas a plans de pensións, así como as curmás de antigüidade que algunhas compañías proporcionan aos que se xubilan.

  • Bolsas: os traballadores que conten con axudas para o ensino dos seus fillos (preferentemente con estudos universitarios) tamén cotizarán, co que perderán poder adquisitivo para relanzar a educación das súas vástagos.

  • Financiamento: os empregados que reciban préstamos da súa empresa manterán a súa cotización pola diferenza entre o interese pago (pactado entre ambas as partes) e o legal (que en xeral é máis baixo ao aproximarse ao 4%). En boa parte dos casos establécese entre unhas marxes de entre o 3% e 7%, que son os que deberán cotizarse.

Indemnización por despedimento e horas extraordinarias

Unha das maiores incidencias destes cambios nos conceptos salariais son os que teñen que ver coas indemnizacións por despedimento e as horas extraordinarias, que afectan a moitos traballadores.

  • As indemnizacións por despedimento a partir de agora estarán exentas da base de cotización ata un máximo de 45 días por ano de traballo, sempre que sexa un despedimento improcedente, contando cunha contía máxima que alcanza o tres anos e medio de salario ou, na súa falta, a que dite a sentenza xudicial sobre cada caso.

  • Tamén estarán na mesma situación de exención todas as indemnizacións que sexan por falecemento.

  • Polo que se refire a as horas extraordinarias, seguen como ata agora sen ser computadas na base de cotización dos empregados, coa excepción de accidentes de traballo e enfermidades laborais.