Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros asociados a cartóns

O descoñecemento fai que afectados e herdeiros non usen o seguro dos seus cartóns
Por miren 28 de Novembro de 2002

Poucos titulares están ao corrente de que o seu cartón inclúe un seguro gratuíto de vida, de accidentes e de roubo. As indemnizacións oscilan entre os 450.760 euros por falecemento e os 150 euros polo atraso dun avión, dependendo do seguro contratado. A falta de información impide que afectados e herdeiros fagan uso do seguro do seu cartón por descoñecer a súa existencia. Isto supón, de maneira indirecta, un beneficio paira as aseguradoras dos cartóns.

O 80% dos pagos faise con diñeiro en efectivo

Desde que Roland Moreno deseñou no ano 1973 o primeiro cartón de crédito, o uso do chamado diñeiro de plástico converteuse paira moitos consumidores nunha práctica habitual. Con todo, o 80% dos pagos realízase aínda con diñeiro en efectivo. A posibilidade de viaxar a calquera lugar do mundo sen a necesidade de levar encima grandes cantidades en metálico e a vantaxe que supón realizar calquera pago a través dos cartóns converte a este tipo de diñeiro protexido por unha banda magnética nunha das opcións que máis seguridade dá aos usuarios. Por esta razón, a súa demanda é cada vez maior, en especial durante os meses de verán. Segundo a información ofrecida polas principais compañías emisoras de cartóns en España, Visa e Europa, os turistas incrementaron a utilización do chamado diñeiro de plástico máis dun 25% nos últimos cinco anos.

O volume de cartóns en España alcanza os 50 millóns de unidades, delas o 66% son cartóns de débito e o resto de crédito. A opción de chamar a un número concreto paira anular una cartón un minuto despois de ser atracado ou de percibir a súa desaparición é una vantaxe paira o cliente, pero tamén existen outras moitas que non son tan coñecidas, como son os seguros asociados aos cartóns de crédito. Todas elas inclúen un seguro mínimo de vida, de roubo ou perda de cartón e de accidente.

Información escasa e confusa

Os usuarios dos cartóns demandan máis información sobre os seguros específicos que os cartóns de plástico inclúen nos seus contratos. É obrigatorio que o contrato de cartón, calquera que esta sexa, inclúa tamén a información sobre este tipo de seguros. Con todo, non figura ningunha regulamentación sobre o tamaño en que debe aparecer, por iso é polo que a letra pequena sexa o seu formato máis habitual, o que fai que pase desapercibido paira a maioría dos usuarios. Como consecuencia, o volume de indemnizacións que non son reclamadas nin cobradas é moi elevado. As aseguradoras que contratan as entidades bancarias en función do cartón de crédito ou de débito solicitada polo cliente, pouco ou nada poden facer se non reciben un aviso de roubo, accidente ou atraco.

Pilar Aguirrebengoa, directora de comunicación do BBVA, defende a súa transparencia á hora de anunciar aos seus clientes a existencia dos seguros asociados aos cartóns de crédito. “Os clientes do BBVA son informados claramente dos seguros que contratan mediante un certificado que inclúe detalles de coberturas e condicións. Ademais, este certificado incorpórase no Wellcome Pack (paquete de benvida)”, explica Aguirrebengoa.

En función do tipo de cartón contratado, xa sexa de crédito ou débito e das diferentes modalidades, as prestacións do seguro poden variar. A maioría dos cartóns inclúen un seguro gratuíto ampliable segundo as necesidades do usuario, e que pode chegar, como o caso do seguro de Vísaa Golf, a cubrir a rotura dos paus de golf, sempre que o titular pague a viaxe con ese cartón. Nos cartóns clásicos, o seguro responsabilízase até cubrir os 180.000 euros e nos cartóns ouro até os 600.000 euros.

En xeral, o seguro de calquera cartón visa ofrece maiores indemnizacións que una clásica, aínda que o seu prezo tamén é maior. Mentres que o mantemento dun cartón de débito achégase aos 6 euros, o custo dunha de crédito excede os 18 ao ano. As garantías que ofrecen caixas de aforros e bancos, ben a través dos seus propios seguros ou ben por medio de aseguradoras externas, son similares.

Tipos de coberturas

Algúns cartóns, como o Mestre, Master Card, Visa Classic e Visa Electrón inclúen diversos seguros. Entre os máis comúns destacan catro:

1.- O Seguro de accidente do medio de transporte.

Este é un dos máis cuantiosos e cobre sinistros ou sucesos que ocorran durante unha viaxe. Prevé una indemnización de 150.000 euros no caso de que o titular faleza ou quede inválido. A cantidade elévase até 450.000 euros se a póliza de seguros corresponde a un cartón Visa, como o Ouro e E-Bussines. Outra das coberturas incluídas neste seguro é a que corresponde ao suposto de que o medio de transporte no que viaxa o asegurado sexa secuestrado. A cantidade máxima que pode percibir neste caso non supera os 6.000 euros. A única condición que se esixe paira cobralo é que o billete sexa abonado a través dos cartóns. Se o billete págase cun cartón Visa a indemnización ascende a 8.000 euros. Se o titular falece no medio de transporte, este seguro cubrirá os gastos de enterro até 6.000 euros. A cantidade é idéntica paira todos os cartóns, sen excepción. O asegurador destina a mesma cantidade de diñeiro paira pagar o saldo pendente do cartón sempre que o titular faleza como consecuencia dun accidente.

Por outra banda, o límite máximo por sinistro que contempla esta garantía paira pagar as compras realizadas co cartón nos últimos doce meses é de 12.000 euros. Tamén convén ter en conta as indemnizacións por invalidez parcial ou total. Como consecuencia das lesións sufridas, se o asegurado atópase imposibilitado paira traballar e recibir un soldo, o asegurador comprométese a pagar 45.000 euros se o seu cartón é visa e 150.000 euros se non o é.

2.- O Seguro de equipaxe.

Destaca por ser un dos máis reclamados polos usuarios de cartóns. O asegurador indemnizará ao titular cun máximo de 602 euros. Estes danos cobren tamén o roubo ou incendio da equipaxe. Neste caso concreto, paira poder cobrar este seguro é obrigatorio presentar a correspondente denuncia ante a autoridade competente e o xustificante acreditativo do dano emitido pola propia empresa transportista.

3.- Seguro de asistencia a persoas como consecuencia de accidente.

Cobre os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e de hospitalización incorridos no estranxeiro, derivados dun accidente e/ou enfermidade ocorrido fóra de España, até 4.507 euros. No caso de que o accidentado teña que prolongar a súa estancia no hotel onde se aloxa debido ao accidente, correspóndelle recibir até 60 euros por día. Cóbranse por un máximo de dez días e paira iso é obrigatorio presentar a prescrición médica. Sempre que o ferido teña que ser repatriado ou trasladado dun hospital, cidade ou país, todos os gastos págaos o seguro.

4.- Asistencia por atraso dos medios de transporte durante a viaxe.

O atraso na saída da viaxe se reembolsa cun máximo de 150 euros. Con este diñeiro a entidade aseguradora considera que os gastos que esta situación lle provocasen ao titular do cartón, calquera que esta sexa, están cubertos. Paira poder cobrar esta indemnización a demora debe ser superior a 6 horas en transportes públicos suxeitos a horarios establecidos de antemán. Este seguro cobre outros feitos imprevisibles, como os xerados por unha folga. “Se como consecuencia dunha folga legal, producísese una cancelación da viaxe, a aseguradora reembolsará os gastos orixinados, até 300 euros”.

Convén non esquecer que a perda de conexión con outro transporte, motivado polo atraso producido por un voo ou viaxe ferroviaria, indemnizarase cun máximo de 150 euros. O atraso por “over booking” nun voo, a condición de que supere as 6 horas a contar desde a saída do voo, cóbrese coa mesma cantidade.