Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros de accidente: cubrir todas as situacións

As aseguradoras apostan pola diversificación e ofrecen desde seguros de accidentes individuais ata produtos destinados á familia, ou específicos para mulleres ou empresarios
Por José Ignacio Recio 17 de Outubro de 2007
Img seguro accidentes
Imagen: ObraPrima

A oferta de pólizas para cubrir posibles accidentes é amplísima. Adaptándose ao tipo de vida actual, a maioría das compañías do sector dispón deste tipo de produtos, cuxo denominador común é a diversificación, é dicir, que cobren diferentes continxencias. Así, é posible atopar desde o tradicional seguro de accidentes ata pólizas específicas dirixidas á muller, a familia, e mesmo seguros especialmente deseñados para medianos e pequenos empresarios

Contratar un seguro

Todos podemos ser vítimas dun accidente, xa sexa no desempeño do noso traballo, ou na nosa vida cotiá. Para estar tranquilos e poder facer fronte ás consecuencias que puidesen derivarse do mesmo non está de máis contratar un seguro. A forma máis sinxela de facelo é a través do Seguro de Accidentes Individual que teñen todas as compañías aseguradoras. Trátase dunha póliza que garante un capital para os familiares no caso de que o titular faleza accidentalmente, á vez que garante outro para o subscritor en caso de sufrir invalidez permanente ou precisar asistencia sanitaria como consecuencia dun accidente. A outra forma máis común é o Seguro de Accidentes Colectivo, unha póliza que protexe contra o risco de accidente a un colectivo de persoas vinculadas por unha actividade común, e contempla prestacións como un capital en caso de falecemento e invalidez permanente, ou o pago dos gastos médico-farmacéuticos. Esta gama aseguradora dispón doutras modalidades como o seguro empresarial, destinado á cobertura de colectivos e persoais de empresa ou convenios.

As aseguradoras deseñaron diversos seguros que manteñen protexido ao titular do mesmo fronte a calquera imprevisto: desde unha pequena lesión, ata a invalidez permanente ou mesmo o falecemento. Todo queda cuberto, aínda se se trata dun accidente de circulación ou aéreo. Sobre esta última circunstancia, algunhas compañías de seguros teñen unha póliza que asegura unha indemnización adicional, cuxas garantías son diversas, desde a morte á invalidez permanente pasando pola invalidez permanente progresiva. Tamén contan con algunhas opcionais: asistencia en viaxe, subsidio en caso de hospitalización, gastos de asistencia sanitaria, cirurxía estética, invalidez temporal, revalorización automática de capitais, renda temporal e renda vitalicia.

Ante o risco dun accidente, as aseguradoras confeccionaron pólizas que manteñen sempre protexido ao subscritor fronte a calquera imprevisto

A maioría de aseguradoras nacionais dispón da póliza Accidentes Vida Privada, que asegura os accidentes que se sofren na vida privada e ten cobertura en todo o mundo. A curmá desta póliza pódese contratar por un prezo que oscila entre 40 e 80 euros ao ano, en función das prestacións e servizos que se establezan en cada caso, e por cada compañía. As garantías poden ser capitais de ata 40.000 euros en caso de invalidez permanente total ou parcial. A oferta é moi ampla. Unha das opcións que se pode escoller actualmente no mercado asegurador é o Seguro Accidentes Renda, que garante un capital inicial e unha renda mensual fixa durante dez anos (no ámbito persoal e profesional).

Tamén existe os Seguro Accidentes 24 horas, a través do cal o subscritor pode facer fronte ás consecuencias económicas de calquera accidente, e que ofrece ata o 25% de desconto na curmá por participación nos beneficios desta modalidade de seguro, liberación do pago das curmás de seguro ata 3.000 euros, en caso de invalidez permanente do asegurado e para a seguinte anualidade das pólizas xa subscritas na data de ocorrencia do sinistro. Outros servizos adicionais que pode gozar o titular desta póliza é a Interconsulta Gratuíta, a través de Best Doctors e en caso de enfermidade grave, co fin de obter unha segunda opinión dos mellores especialistas do mundo. Tamén pode acollerse ao servizo TraumaCare, que ofrece unha segunda opinión médica, ademais de prestar apoio no tratamento das secuelas derivadas dun accidente cuberto pola póliza.

Produtos diversificados

Algunhas pólizas contemplan cobertura tanto para os accidentes que se producen no desenvolvemento dunha profesión, como os que suceden na vida diaria. Un deles é a Cobertura Risco Profesional, destinado a cubrir os accidentes ocorridos no desempeño da profesión habitual, que inclúe os que sucedan durante o desprazamento entre o domicilio habitual e o lugar de traballo. As aseguradoras que o comercializan ofrecen a posibilidade de contratar a Cobertura Risco Extraprofesional, para os accidentes ocorridos durante a vida ordinaria. Mesmo hai seguros dirixidos especificamente a condutores, como a Cobertura para Accidentes de Circulación, limitada a garantir as indemnizacións como consecuencia dun accidente de circulación.

Se o que se desexa é ter asegurada a toda a familia nunha mesma póliza ante situacións inesperadas, existen compañías de seguros que ofrecen tanto asistencia económica como persoal, duplicando incluso o capital asegurado en caso de perda de ambos os pais. É o caso da póliza Accidentes Family. A mesma aseguradora que ofrece esta póliza ten unha orixinal fórmula para axudar ás familias, ofrecendo indemnizacións que poderá utilizar para pagar a súa hipoteca. Pódese escoller entre tres capitais (que recibirá integramente): 36.000, 60.000 e 90.000 euros. Tamén se poden contratar pólizas que contemplan axudas para o pago do imposto de sucesións e a anualidade das súas curmás de seguros.

Os capitais iniciais contratados increméntanse anualmente un 3% de forma acumulativa, para que a súa cobertura non quede desactualizada

A Seguro protección familiar, de parecidas características, dispón de indemnización inicial e unha renda mensual por falecemento; indemnización inicial e renda mensual por incapacidade absoluta; indemnización por invalidez permanente; asistencia en viaxe e a domicilio; gastos de estudos dos fillos (1.505 euros anuais por cada un deles)/deles); indemnización dobre en caso de falecemento dos dous cónxuxes no mesmo accidente e gastos de hospitalización por valor de 65 euros por día. Outra alternativa é o Seguro de protección de futuro, destinado a ambos os cónxuxes, cunha cobertura que inclúe accidentes cardiovasculares, e que permite multiplicar o capital asegurado ata 120.000 euros.

Pólizas para mulleres e empresarios

Entre tal variedade de seguros, atópanse algúns destinados en exclusiva á muller. Desta forma, algunhas aseguradoras contemplan un plan que conta con todas as garantías dos seguros habituais, e que suma as características dun servizo dedicado a este segmento da poboación. Así, comercialízanse pólizas que en caso de falecemento ou invalidez dá dereito a unha renda trimestral durante dez anos. E se o accidente prodúcese no fogar, garántese unha indemnización adicional. Accidentes para a Muller, como se denomina este produto, tamén protexe ás mulleres en caso de invalidez temporal e de falecemento do cónxuxe, se este prodúcese por accidente.

Os empresarios son o obxectivo das últimas fórmulas que acaban de chegar ao mercado. Para eles están feitos os denominados Seguros para Empresarios e Directivos, cuxa principal vantaxe é que, ademais de cubrir os riscos habituais dun seguro de accidentes, inclúe os riscos de infarto e derrame cerebral, unha novidade neste mercado. Algunhas aseguradoras ofrecen ata 751.265,13 euros de indemnización por invalidez permanente.

As compañías ofrecen pólizas suculentas, pero tamén se cobren as costas, e en todos os seus produtos especifican que, no caso de que se demostre que foi intencionado, a póliza non cobre as consecuencias derivadas do accidente. Se un accidente é provocado intencionadamente polo beneficiario dunha póliza, quedará nula a designación feita ao seu favor aínda que existe unha excepción: que o dano fose producido para evitar un mal maior.

Os autónomos pagarán para cubrir os seus accidentes

Os autónomos españois que traballen naquelas actividades consideradas de maior sinistralidade ou risco, como é o caso da construción ou o transporte, deberán pagar a partir deste ano unha media de 700 a 900 euros para cubrir os accidentes derivados da súa actividade laboral. Esta medida, que entrou en vigor este ano coa posta en marcha do Estatuto de Traballo Autónomo, afecta tanto os autónomos dependentes -os traballadores que obteñen polo menos un 75% dos seus ingresos da mesma empresa-, como aos que se dedican a actividades laborais de maior risco. Ambos os colectivos profesionais están obrigados a cotizar por accidentes de traballo e enfermidade profesional.

Entre os sectores profesionais que se verán afectados por esta medida atópanse o da construción, o transporte, a fabricación de produtos metálicos, a reparación de vehículos, ou a industria da madeira e da pedra, entre outras. A nova normativa tamén contempla as obrigacións deste colectivo á hora de cotizar por continxencias comúns, como no caso das enfermidades comúns.

Contratar un seguro de accidentes:
  • Hai que subscribir o produto adecuado ás características de cada asegurado. Por exemplo, se se viaxa pouco en avión non parece o máis adecuado contratar unha póliza que cubra esta continxencia.
  • Debe terse en conta que pode axustarse a duración do seguro de acordo ás necesidades puntuais de cada persoa, xa que se trata dunha póliza anual e renovable tácitamente.
  • Hai que saber que pode establecerse o período que máis conveña ao asegurado para o pago de curmás (anual, semestral, trimestral ou mensual).
  • Os capitais iniciais contratados increméntanse cada ano un 3% aproximadamente de forma acumulativa, para que a súa cobertura non quede desactualizada.
  • A contía da curmá está adaptada ao risco de cada profesión, e redúcese cando este é menor.
  • Hai que comparar as tarifas de cada aseguradora, así como os servizos que ofrecen e, unha vez analizados, decantarse pola que mellor se adapte ás nosas circunstancias.