Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros de amortización de préstamos

Garanten que o importe do crédito devolverase á entidade se falece o titular e eximen de responsabilidade aos herdeiros
Por José Ignacio Recio 1 de Agosto de 2010
Img pisos
Imagen: Ray Tibbitts

Hai situacións imprevisibles que poden ter consecuencias moi graves. Unha delas é que o titular dun crédito faleza de modo imprevisto ou quede en estado de invalidez absoluta e permanente. Para garantir que o importe do préstamo devolverase á entidade, sen ocasionar prexuízo económico aos herdeiros, hai pólizas de protección persoal que contemplan esta eventualidade. O seu prezo varía segundo as coberturas que se subscriban, así como en función do importe que lle prestou o banco e a cantidade que lle reste por amortizar.

Familiares protexidos

Adquirir unha vivenda de maiores dimensións, comprar o último modelo de automóbil ou ampliar o negocio son decisións importantes que supoñen afrontar un desembolso económico bastante elevado. Na súa maioría, realízase a través da subscrición dun crédito. Con todo, pode suceder que o titular do préstamo faleza ou quede nunha situación de invalidez permanente. Neste caso, a débeda pasaría aos seus herdeiros.

Para evitar prexuízos a estes, convén dispor dun seguro que libere de cargas económicas á familia. Son numerosas as pólizas de protección persoal destinadas para ese efecto, entre as que destacan os seguros de amortización de créditos ou hipotecas. Se se contrata este produto e ocorre algún dos sinistros citados, a débeda pendente co banco asumiraa o asegurador. Esta oferta está cada vez máis xeneralizada no sector. As principais compañías que propoñen esta solución aos seus clientes son Allianz, Axa, Lagun Aro, Liberty, Pelayo, Vitalicio ou Zúric.

O prezo das pólizas varía, sobre todo, en función da cantidade anticipada pola entidade ou do montante que reste por devolver

O prezo das pólizas varía en función das coberturas contratadas e, sobre todo, da cantidade anticipada pola entidade de crédito ou do montante que reste por devolver. O pago realízase en cotas anuais, aínda que se permite fraccionarlo en períodos de duración inferior: meses, trimestres, cuadrimestres e semestres. Esta opción, con todo, ten un custo, xa que supón unha recarga de entre un 5% e un 10%.

Límites de idade

Por norma xeral, a idade mínima para subscribir unha destas pólizas está estipulada en 18 anos, mentres que o tope máximo para acceder ás mesmas é contar con entre 65 e 70 anos. Outro requisito que se debe cumprir é a súa duración: o mínimo case nunca é inferior a tres ou cinco anos.

É frecuente que a entidade que concede o préstamo hipotecario ou o crédito obrigue aos usuarios a formalizar un seguro de vida con eles. Os clientes deben saber que a lexislación actual non esixe contratar un seguro de amortización de préstamo ou un de vida vinculado coa hipoteca ou crédito persoal coa entidade que o concede. Só é obrigatorio subscribir unha póliza contra incendios que, ademais, pódese contratar con calquera aseguradora, non só coas que traballen co banco que concede o diñeiro.

PÓLIZAS QUE CONTEMPLAN O PARO

Algunhas circunstancias non están contempladas polos seguros de amortización de créditos, como é o feito de despídase da súa empresa aos titulares dun destes produtos e sexa incapaz de afrontar o pago das cotas da hipoteca ou crédito.

Debido ao incremento da taxa de paro que experimentou España nos últimos meses, son moitas as entidades que esixen aos demandantes dun crédito ou hipoteca que contraten tamén un seguro de desemprego. Iso encarece o desembolso que se debe afrontar para acceder a esta vía de financiamento, pero se se dese a situación de paro, poderían asumir o pago das súas cotas mensuais durante un período limitado (non excede dun ou dous anos). De chegar a un estado de desemprego, o afectado empezaría a cobrar durante o período estipulado pola póliza un importe equivalente á cota do crédito.