Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros de protección de pagos

Poden ser una boa solución paira os imprevistos
Por mediatrader 17 de Marzo de 2003

Xeralmente, estes seguros adoitan ir asociados a produtos financeiros de préstamo. O titular, obrigado a reintegrar o importe do mesmo, será tamén o asegurado.

Seguro de protección de pagos da hipoteca

O exemplo máis claro deste tipo de seguros é a cobertura polos pagos dunha hipoteca. En España, o esforzo medio que una familia debe facer paira soportar os pagos da hipoteca supera o 60 % da renda familiar, polo que os imprevistos que impliquen una diminución de devandita renda poden ser máis que problemáticos.

Podemos estudar a contratación de distintos seguros que nos garantan o poder facer fronte a eses pagos nos casos en que a renda familiar diminúa, motivada por baixa laboral dalgún dos titulares que xeran a mesma , paro, etc. Nestes casos adóitanse asegurar unicamente aqueles titulares da hipoteca que xeran ingresos, non así os que non os xeran pois sería un gasto innecesario.

Son seguros especialmente indicados paira persoas que traballen por conta propia, pois, normalmente, o feito de faltar ao traballo por baixa, etc., nestes casos, adoita implicar ademais a desaparición de todo ingreso durante un período (imaxinemos un taxista que por unha rotura dunha perna non pode traballar durante 2 meses co seu taxi).

Si está a estudar realizar una hipoteca e interésalle subscribir un seguro de protección dos pagos da mesma, é conveniente que revise conxuntamente a oferta de ambos os servizos. Por unha lado a hipoteca e as súas condicións e, doutra banda, o seguro de cobertura da mesma, co cal contan actualmente algunhas entidades pero non todas.

Ademais, estes seguros non son o mesmo que un seguro de accidentes ou un de vida tradicionais, que son os que normalmente nos ofrecen, pois os de cobertura da hipoteca protexen en caso de paro e incapacidade laboral transitoria e os outros, non.

Aspectos importantes a ter en conta antes de contratar un seguro deste tipo:

·Custo: a curmá adoita ser única e págase de maneira anticipada paira toda a duración do seguro (non do préstamo). O custo adoita roldar entre o 1% e o 1,5% do importe do préstamo asegurado.

·Duración: adoita ter un límite de entre 2 e 5 anos. Pasado este período nalgunhas entidades permítese a renovación e noutras, non. É importante, se queremos continuar coa cobertura a máis longo prazo que permita a renovación. A renovación suporá o pago dunha nova curmá.

·Requisitos: Adoita ser moi usual que se esixa ser empregado con contrato indefinido ou ser autónomo. Ás veces, mesmo se pode pedir una revisión médica da persoa.

·Límites: normalmente páctase o número de meses máximos nos que o seguro pagará o préstamo de forma continuada (normalmente 12 meses seguidos), pois se supón que en caso de desemprego é un período máis que suficiente paira atopar un novo emprego. Ademais, en toda a vida do seguro ponse un número máximo de pagos a realizar polo seguro de maneira alterna (supoñamos que una persoa perde o seu traballo e esta uns meses en paro, despois atopa outro e vólvese a quedar en paro, etc), que adoita roldar os 24 meses.

Seguros incluídos nalgúns cartóns de crédito

Outro exemplo, aínda máis utilizado actualmente que os seguros de cobertura de hipoteca, son os seguros de protección de pagos incluídos nos cartóns de crédito dalgunhas entidades financeiras. Serven paira cubrir as débedas que se puidesen contraer con elas polo saldo utilizado en compras. Tamén, una vez que xurda o paro, etc. cóbrennos o disposto até un límite e, mesmo, permítennos gastar durante uns meses posteriores a este feito, un importe mensual mentres se continúe na mesma situación.

Durmir tranquilo é paira moitos algo moi importante. Saiba que pode facelo a pesar das obrigacións contraídas. Os exemplos aquí comentados non son os únicos. Consulte á súa entidade de seguros que outras alternativas existen.