Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros de viaxes para estudantes

As principais aseguradoras ofrecen pólizas de entre catro e dez euros ao día con cobertura en calquera parte do mundo e descontos especiais para grupos
Por Rosa M. López-Maroto 21 de Agosto de 2008
Img avion frontal
Imagen: Rodolfo Clix

Másteres, cursos de idiomas, campamentos, campos de traballo… Os mozos españois saen cada vez máis das nosas fronteiras para estudar. E, ademais de levar a roupa suficiente, libros ou a cámara de fotos, non está de máis que na súa equipaxe metan tamén un seguro que lles poida protexer fronte a calquera imprevisto. Para iso contan con importantes aliados: as principais aseguradoras; tendo en conta o auxe das viaxes de estudos ao estranxeiro, estas ofrecen un seguro para desprazarse a calquera parte do mundo, coas máis completas coberturas e con descontos especiais para grupos de máis de cinco persoas. A oferta adoita ter dúas modalidades: as pólizas dirixidas aos estudantes que deben viaxar por motivos relacionados coa súa actividade académica (viaxe fin de carreira, “paso do Ecuador” ou simplemente unha excursión), e as destinadas a cubrir a quen vaian realizar un curso de perfeccionamento de idiomas ou un posgrao no estranxeiro. As curmás, que varían en función da modalidade escollida e da duración e destino da viaxe, teñen un custo de entre catro euros e dez euros por día.

Algunhas das máis importantes compañías aseguradoras elaboraron unha gama de produtos específicos que inclúen estas prestacións. Unha delas, Europea de Seguros, diversificou a súa oferta a través de dúas pólizas nítidamente diferenciadas:

  • “European School”: dirixida non só aos estudantes, senón tamén a profesores ou monitores e pais. Este produto asegurador está destinado a cubrir desprazamentos con motivo de fin de curso, fin de carreira, excursións, acampadas, “pasos do Ecuador”… e caracterízase por ser moi completo e estar adaptado ás necesidades reais dos seus asegurados.

    O seguro contén unha cláusula de responsabilidade civil privada, tanto para profesores como para estudantes, no caso de que se producise algún tipo de incidencia. Aos primeiros protéxeos fronte ás posibles reclamacións dos familiares responsables; aos estudantes, no caso de que se produzan problemas de deterioración de hoteis, autobuses, etc. Os titores deben coñecer as características da póliza de seguro elixida os organizadores, así como a súa cobertura; tamén han de saber que poden ampliar dita cobertura, contratando un seguro individual. O seguro dispón doutras garantías importantes para estas viaxes, como as coberturas de equipaxe e gastos médicos; o traslado de dous familiares en caso de hospitalización do alumno; a repatriación e os gastos ocasionados pola substitución do profesor ou monitor.

    A curmá por persoa e viaxe, para un colectivo de dez ou máis persoas, varía en función da duración e o destino do desprazamento. Para unha viaxe estándar de 17 días de duración, por exemplo, os titulares do seguro deberán abonar 8,74 euros, 13,78 euros e 31,94 euros, respectivamente, se se realiza en España, Europa ou o resto do mundo.

  • Póliza “Europea Idiomas”: dirixida aos mozos que viaxen ao estranxeiro para realizar algún tipo de curso académico, xa sexa para perfeccionar un idioma, para facer un máster ou para pasar un curso completo. Dispón de coberturas comúns e específicas, entre as que se inclúen garantías ampliables a outros seguros de viaxes como os gastos médicos, de equipaxe ou o desprazamento de dous familiares en caso de accidente ou enfermidade. Pero, ademais, esta modalidade aseguradora incorpora aspectos moi importantes neste tipo de produtos como os atrasos por demora dos medios de transporte ou a anulación.

    Tamén ten unha compensación en caso de perda de clases por enfermidade e accidente, e en caso de necesidade de repatriación por enfermidade ou accidente. Se queda o 25% ou máis da viaxe por gozar, “porase a disposición do titular da póliza o billete de volta”, segundo explican desde a compañía de seguros. Esta póliza ten unhas curmás de garantías principais superiores ás da outra modalidade, concretamente de 33,40 (España e Europa) e 75,60 euros (resto do mundo) para estancias de ata 17 días.

Europ Assistance ten unha póliza para aqueles estudantes que vaian cursar os seus estudos no estranxeiro, o “Seguro de Prácticas e Estudos no Estranxeiro”. Creado á medida de cada alumno, pode contratarse en función das coberturas que mellor se adapten ás necesidades dos estudantes.

Ademais, Mapfre Seguros proporciona unha dobre modalidade de contratación de seguros. Por unha banda, o “Mapfre Estudos”, unha solución aseguradora deseñada para protexer a aqueles alumnos que decidan realizar unha viaxe de estudos, pasar unha estancia de verán fóra do seu país de orixe… Pero tamén conta coa posibilidade de contratar un seguro específico non só para excursións e campamentos, senón tamén para actividades tales como xornadas culturais e formativas ou calquera viaxe de grupo cuxa duración máxima sexa de 60 días, e independentemente da idade dos integrantes do mesmo, xa sexan nenos, novos, adultos ou persoas da terceira idade. O principal inconveniente deste seguro é que a súa cobertura está limitada aos destinos europeos.

SEGURO DE CANCELACIÓN DE VIAXE

Contratar a viaxe de estudos ou idiomas con antelación pode levar descontos interesantes pero e se a situación cambia desde o momento da reserva e na data contratada non se pode realizar a viaxe? Por se ocorrese algún imprevisto, existe a posibilidade de contratar un seguro de cancelación que pode custar entre 15 euros e 25 euros. Se se conta con esta póliza, e sempre que se aduza forza maior ante a axencia organizadora da viaxe, esta será quen deberá facerse cargo de todos os gastos ocasionados.

No caso de que o estudante non contrate este seguro, e finalmente non realice a súa viaxe, deberá facer fronte ao 25% do diñeiro adiantado e aos gastos pola emisión dos billetes sempre que avise con, polo menos, 48 horas de antelación á hora de saída. Esta póliza de cancelación é opcional e indemniza aos usuarios que por forza maior (morte, enfermidade propia ou de familiares, traslado por motivos laborais…) non puidesen realizar a viaxe.