Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros de vida incluídos nos cartóns de crédito

Os seguros de vida incluídos obrigatoriamente nos cartóns de crédito non poden asentarse no novo Rexistro de Seguros ata mediados de 2008
Por Lucía F. Gorosito 14 de Agosto de 2007

Os seguros de vida contidos nos contratos dos cartóns de créditos quedáronse, polo momento, fóra do novo Rexistro de Contratos de Seguros e Cobertura, unha entidade creada co fin de pór a disposición dos consumidores unha fonte de consulta sobre as pólizas deste tipo que teñen contratadas por diversas vías.

Aínda que non se barallan cifras oficiais por parte das aseguradoras, os especialistas estiman que case o 10% das pólizas por falecemento non se reclaman por descoñecemento. Esta situación é máis frecuente aínda naquelas incluídas nos contratos dos cartóns de crédito e noutros produtos bancarios tales como as hipotecas e os créditos persoais, ou nas accións.

Os especialistas estiman que case o 10% das pólizas por falecemento non se reclaman por descoñecemento.

Para os cartóns de crédito a normativa que esixe o rexistro na nova base de datos entrará en vixencia a mediados de 2008. O motivo do atraso é a complexa tarefa de recompilación e asentamento que se require neste caso particular. Así, este prazo inicial de prórroga considérase como un período de adaptación, segundo os especialistas do sector de seguros.

Seguros ‘ocultos’

A letra pequena do contrato dos cartóns de crédito ou dos préstamos persoais, por exemplo, inclúe o pago de seguros de vida que garanten ás empresas o cobro do debido fronte a calquera eventualidade que poida sufrir o cliente. Este tipo de pólizas mantense vixente mentres se conserve a titularidade do produto ou servizo. Desta maneira, se o beneficiario falece no termo desa vixencia, os seus familiares ou achegados terán dereito a cobrar unha indemnización.

Doutra banda, existen outros seguros de vida, como os que se ofrecen cando se realiza o aluguer dun vehículo ou cando se compra un servizo turístico. Estes só cobren as continxencias producidas ata a finalización do período de contratación, polo que non poderán reclamarse os seus beneficios unha vez acabado o mesmo, xa que as aseguradoras danlles inmediatamente de baixa.

Tamén hai outros seguros de vida, como os que se ofrecen cando se realiza o aluguer dun vehículo, ou cando se compra un servizo turístico

Na maioría dos casos, os cidadáns ignoran a existencia destes seguros. Este é un dos principais motivos polos que entra en funcionamento o Rexistro, que prové a información de todos os seguros de vida, tanto dos contratados voluntariamente como dos que están incluídos noutros servizos.

Futuras melloras

Mentres que España sitúase como o primeiro país europeo que instaura este sistema de rexistro, algúns expertos do sector explican que se podería mellorar a iniciativa para permitir que todos os consumidores e usuarios poidan consultar a base de datos das pólizas inscritas. A razón é que, polo momento, nesta entidade só é posible realizar consultas sobre a existencia de pólizas dunha persoa falecida.

O obxectivo desta mellora é que todos os españois saiban se son posuidores ou non de pólizas contratadas antes do seu falecemento, para ter pleno coñecemento dos seus dereitos. E é que no ano pasado, 27.000.000 de seguros de vida quedaron sen cobrar xa que os usuarios non foron advertidos. Outra das desvantaxes do Rexistro é que deixa fóra de inscrición aos seguros por invalidez total ou parcial.

Funcionamento do Rexistro

As entidades que emitiron o seguro teñen a obrigación de comunicar á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado os datos dos beneficiarios e da empresa aseguradora, así como do tipo de contrato e da cobertura. Da mesma maneira, deben informar o notario que interviñese na formalización do mesmo. Estes datos iranse modificando conforme prodúzanse cambios nas pólizas. Por exemplo, cando se orixine unha baixa ou unha variación na contía da póliza ou nas continxencias a cubrir.

Pola súa banda, as persoas que desexen pescudar se son beneficiarias dun seguro de vida han de dirixirse á sede do Rexistro de Seguros e completar o impreso 790, cuxo custo é de 3,30 euros. Os titulares das pólizas disporán de cinco anos para realizar o trámite, que pode iniciarse pasados os 15 días de producido o deceso. Con eses datos os interesados poderán acudir ás compañías aseguradoras para comprobar se efectivamente son beneficiarios ou non do seguro.